Axuda: uso de fontes

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Wikipedia-logo-v2.svg Punto de vista neutral · Non hai investigación orixinal · Uso de fontes Libro de preguntas-4.svg
Directrices: fiabilidade da Wikipedia · verificabilidade · evasión · fontes fiables · notas sobre a contribución da comisión
Páxinas de axuda: uso de fontes · Bibliografía · ISBN · Notas
Esta páxina de axuda fai referencia ápauta : Wikipedia: Uso de fontes .
Anker Der Gemeindeschreiber.jpg

É esencial introducir a información completa da fonte . Informe sempre, directamente nas entradas, polo menos do autor e do título completo do texto en papel ou da dirección da páxina web que utilizou como fonte. Detalles como o formato pódense tratar máis adiante, mentres que o seguimento de fontes que non se mencionan en absoluto nin se citan vagamente pode ser moi difícil para outros usuarios.

As fontes deben recollerse ao final da entrada na ==Collegamenti esterni== ==Bibliografia== ou ==Collegamenti esterni== , pero non é un problema se, de xeito temporal, se citan dentro do texto da entrada. As referencias a afirmacións específicas no texto deben indicarse mediante as notas ao pé de páxina , usando a sección ==Note== , que se describe a continuación.

Citas dentro do texto (citas internas) e ao final

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Axuda: notas e modelo: NN .

Ao final dunha entrada, seguindo un título de sección ==Bibliografia== , lista as referencias completas en forma de lista con viñetas ( * ), unha por obra que se enumera. Unha lista numerada, aínda que é común en moitas publicacións, está desaconsellada na Wikipedia; vexa a continuación unha discusión sobre este tema.

Se hai unha sección separada titulada ==Collegamenti esterni== (ver máis abaixo), debería colocarse despois da sección ==Bibliografia== . A sección ==Voci correlate== , que é para ligazóns a entradas de Wikipedia en lugar de ligazóns externas, debe inserirse despois da ==Bibliografia== e antes da ==Collegamenti esterni== (ver tamén Axuda: seccións ).

Xunto coa lista de referencias bibliográficas ao final da entrada, é recomendable combinar frases especialmente relevantes presentes na entrada cunha referencia específica a unha nota ao pé específica. Para iso, pode empregar as notas ao pé de páxina , útiles para citar calquera tipo de fonte e para dar calquera tipo de aclaración.

As referencias internas ao texto poden ser moi útiles se hai unha longa bibliografía e non está claro cal debe consultar o lector para obter máis información sobre un tema específico. As citas dentro do texto tamén poden ser extremadamente útiles se hai dúbida ou controversia nalgún momento; o texto pode citar a afirmación de alguén e despois indicar directamente a orixe da afirmación, de xeito que se poida rastrexar a sucesión de feitos. En particular, eses rumores que impliquen puntos de vista fortemente diverxentes poden necesitar numerosas citas dentro do texto para xustificar moitas das declaracións informadas.

Citas curtas

Poñer a referencia entre parénteses como "(Apelido do autor, ano)" segundo a data do autor ou o sistema de Harvard tamén é unha solución moi utilizada en textos e publicacións científicas. Non obstante, ao contrario do que moitos pensan, unha cita deste tipo é válida se na entrada está presente todo o título da obra, o ano e outros detalles: deste xeito calquera persoa que recorde só o autor e o ano pode ir ao parte inferior da páxina buscando os detalles da fonte. Na Wikipedia non se recomenda este sistema porque pode dar problemas:

  • detalles da fonte non informados : moitos usuarios informan (apelidos do autor, ano) dunha obra sen informar do título completo (editor, ISBN ...), crendo que isto é suficiente para citar unha fonte. Para a maioría dos usuarios que non son expertos no tema en cuestión, esta fonte non é verificable e, polo tanto, carece de sentido ou enganosa, aínda que tería pouco que crear unha nota ao pé de páxina mantendo todos os detalles da fonte;
  • futuros cambios na páxina : mentres se informa dun traballo, un día podería eliminarse porque resultou obsoleto, pouco fiable ou, por calquera outro motivo, a fonte completa e a cita poden non estar na mesma páxina, como pode ocorrer co movemento dun anaco de texto para formar un novo elemento ou similar, facendo que a fonte xa non se poida verificar.

Cando se produce unha das situacións anteriores, os que queiran verificar a fonte poden ter problemas:

  • homónimos : varios autores poderían ter o mesmo apelido e escribiron unha obra no mesmo ano, quizais sobre temas diferentes
  • prolífico autor : un autor pode ter escrito varias obras no mesmo ano sobre temas similares e con títulos similares: cal se cita?
  • autor ou obra pouco coñecida : obviamente a busca de detalles é moito máis difícil.
  • autor pouco coñecido con apelido famoso : isto pode sobreestimar a fiabilidade da fonte e dificultar o rastrexo da fonte

Non obstante, se aínda queres usar este método sempre que poñas o traballo na bibliografía , aquí tes algúns consellos. Use o ano da primeira edición nunha obra reimpresa (a non ser que a referencia derive de extensións ou engadidos non presentes na primeira edición). Se a información citada non está facilmente dispoñible cos extremos citados, indique o capítulo ou a páxina (s) ("p. 15" ou "pp. 12-23") despois do ano (separando os dous cunha coma). Cando unha referencia sexa un nome, coloque o ano entre parénteses, por exemplo "Milton (1653) di ...". Para dous autores (Autor1-Autor2, ano); para varios autores (Autore1 et al., ano).

Non obstante, este método de cita adóitase cambiar máis tarde e pódese confundir con infracción de dereitos de autor , dado o estilo puramente papel.

Fontes de entradas traducidas por Wikipedie a outros idiomas

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Axuda: Interlink .

Ao traducir unha entrada doutra Wikipedia (vexa a páxina de axuda ), non esqueza informar tamén das fontes informadas no orixinal. Asegúrese tamén, se é posible, de que esas fontes son fiables: se non o son e non é posible atopar substitucións e se unha frase ou información é tal que se precisa unha fonte, evite traducila.

Lembramos que é necesario inserir o modelo {{ traducido por }} na páxina de debate do elemento correspondente para cumprir a licenza coa que se liberan os textos dos elementos que requiren a atribución do autor. Na entrada a única referencia a entradas contidas noutras Wikipedias lingüísticas pódese facer a través das ligazóns , con todo, unha entrada de Wikipedia, en calquera idioma, non pode usarse como fonte, porque pola súa natureza non é fiable. Na tradución cita só as fontes externas que citaron as outras Wikipedias.

Estilo de cita

O formato no que citar fontes é un detalle secundario que pode ser deixado por usuarios experimentados. O importante é que se citen as fontes, dando o maior número posible de detalles que permitan identificar e atopar o texto orixinal (autores, editores, números de páxinas ...); A orde de presentación dos detalles pódese organizar sen présa máis tarde.

Se tamén desexa coidar o formato, recoméndase empregar os modelos de citas [1] ou, polo menos, seguir as instrucións simples a continuación.

Recomendacións xerais

Unha boa pauta é enumerar os nomes dos autores tal e como están escritos na publicación orixinal, sen usar abreviaturas: a Wikipedia non ten problemas para aforrar espazo, polo que non é necesario abreviar os nomes nin empregar as iniciais. Colocar o nome completo dos autores facilita o achado da obra citada, evita os homónimos e tamén permite atopar información sobre o mesmo autor.

A data de publicación, se o día e o mes tamén están dispoñibles, debe escribirse íntegramente, por exemplo. "28 de marzo de 2014". [2]

Se a Wikipedia ten unha entrada na obra citada, vincule o título da obra cun enlace wikil (é dicir, [[título da obra]]) e conserve a referencia completa na entrada, tamén para facilitar a imprimibilidade das entradas. Se os autores son enciclopédicos e non hai ningunha ligazón wikil na entrada, enlace os seus nomes coas entradas correspondentes. Tamén é útil vincular o editor (no caso de que teña unha entrada) á súa primeira cita na entrada, o lugar de publicación, etc., pero non as datas.

Libros

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema detallada: Axuda: Bibliografía .

Os libros inclúense xeralmente na sección Bibliografía e consulte esa páxina para máis detalles. O aspecto da cita debería ser aproximadamente así:

Ademais dos datos obrigatorios como o autor ou autores, o título, o lugar de publicación, a editorial e o ano, é recomendable especificar -para os libros publicados despois de 1970- tamén o código ISBN , porque, previsto no código fonte da cadea: ISBN (con espazo), xera automaticamente unha ligazón á páxina Especial: Busca ISBN , que permite aos usuarios atopar unha biblioteca que posúe o libro citado. Máis detalles na páxina de Axuda: ISBN .

Por outra banda, non se recomenda aplicar unha ligazón externa aos sitios de empresas como o editor do libro ou librerías en liña como Amazon á cita dunha fonte en papel, a menos que estas ligazóns axuden a verificar o contido do fonte. Por exemplo, a busca de Amazon dentro do servizo de libros permítelle buscar tanto en títulos como en autores e directamente nos textos (aínda que algunhas funcións estean reservadas para usuarios rexistrados) e Google Books permítelle consultar moitos traballos, aínda que en maioría limitados. visualización.: ligazóns deste tipo poden ser útiles. [3]

Non obstante, dado que se trata de libros, que adoitan ter unha versión en papel, aínda que sexan consultados directamente en internet deberían ser citados como outros libros, pero poñendo a conexión a internet en correspondencia co título:

No caso de edicións posteriores dun libro con cambios substanciais (e non reimpresións simples), cite a edición específica, indicando o número da edición, normalmente despois do título:

  • Franca Brambilla Ageno, A edición crítica de textos vulgares , 2a ed., Padua, Antenore, 1984.

Artigos de publicacións periódicas e xornais

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Axuda: Bibliografía § Citación de publicacións periódicas e xornais .

Os artigos dunha revista ou xornal, incluído o en liña, teñen un formato aproximado do seguinte xeito:

  • Franco Fanizza, Motivos estéticos na fenomenoloxía de Merleau-Ponty , en Aut-Aut , n. 66, 1966, pp. 516-38.

Teña en conta que os números posteriores ao título da publicación indican o ano de publicación e o número, antes da numeración das páxinas. Para un artigo dispoñible en liña, use o seu título como texto da ligazón á versión en liña.

Sitios web

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema detallada: Axuda: Sitio .

As fontes que só están na web deberían introducirse na sección Ligazóns externas , á que se fai referencia para máis detalles.

O xeito máis sinxelo de citar un sitio web é proporcionar o URL do sitio. Na Wikipedia pódese facer clic automaticamente nun URL sinxelo que empeza por " http:// ": escribir " http://slashdot.org/ " proporciona http://slashdot.org/ .

A cita mellora un pouco dándolle un título, usando dous corchetes: escribindo " [http://slashdot.org/ Slashdot] " obtén Slashdot .

Non obstante, unha cita ben feita contén a maior cantidade de datos posible e é similar á dun libro, co título como ligazón, ademais dunha data de recuperación:

A data máis antiga é a data / ano no que se creou o documento ou se actualizou por última vez, se é determinable. As datas de creación e consulta axudan a un lector, empregando ferramentas como o Arquivo de Internet , a recuperar a mesma información vista e usada polo autor da entrada.

Dado que a web é dinámica, é posible que unha páxina web empregada como referencia poida quedar inactiva ou cambiar substancialmente. Non elimine estas ligazóns, aínda que estean inactivas aínda indican as fontes empregadas no momento da redacción; denúnciaos con {{ Ligazón rota }}. Podes tentar recuperar a páxina, consulta Axuda: ligazóns rotas . Cómpre ter en conta como un estilo de cita completo e preciso, como o caso anteriormente mencionado, facilita a busca que un estilo abreviado e incompleto, xa que fai dispoñibles datos bibliográficos, como "autor", "título", "data", para rastrexar a fonte citada.

Outras publicacións

Ver Axuda: Bibliografía para outros tipos de publicacións.

Citas con modelo

Os seguintes modelos desenvolvéronse para facilitar os estilos de cita descritos anteriormente. Para aqueles que son capaces, o uso de modelos é preferible ao texto puro: se no futuro se decide cambiar o estilo, de feito, as comiñas que usan os modelos poden modificarse harmoniosamente á vez, co texto simple non ser posible. O número de modelos non debería asustarte, en realidade as diferenzas son mínimas e os parámetros nominais como "author =", "title =", "data =" ... son os mesmos para todos.

Notas ao pé de páxina numeradas para citas externas

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema detallada: Axuda: Notas .

As notas ao pé de páxina úsanse en Wikipedia con múltiples fins. O uso máis común é citar fontes específicas para frases de especial relevancia na entrada, isto facilita a identificación instantánea dun enunciado, sen ter que atopalo nunha fonte xeral da bibliografía. Tamén serven para informar información de interese que distraería do punto principal se se insire directamente no texto. Tamén son útiles para explicar con máis detalle unha pasaxe concreta. Este uso é típico da escrita legal, como nas decisións do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, por exemplo, Texas vs. Johnson .

Algúns elementos poden desenvolverse en dous niveis: un texto principal ou un comentario extenso, como nos textos históricos ou literarios anotados. Estas notas poden ser especialmente útiles para comprobacións posteriores, para garantir que o texto da entrada está sólidamente testemuñado.

Non obstante, teña en conta que é moito máis importante ter citas que preocuparse por usar un formato concreto. En certos campos, particularmente en humanidades, o estilo normal de cita é a nota ao pé.

Ligazóns HTML incrustadas para citas

O software MediaWiki admite a incorporación de ligazóns HTML directamente dentro dunha entrada. Simplemente usar un URL simple precedido e seguido dun espazo fará clic na URL, pero como algúns URL son moi longos, o resultado pode ser difícil de ler. Unha alternativa máis común é empregar un corchete, por exemplo, [http://www.google.com/ Prima pagina di Google] . Se só se proporciona a URL, esas URL numeraranse automaticamente (facendo que aparezan como referencias cruzadas de pés de páxina); por exemplo, só tes que escribir [http://www.google.com/] para obter [1] .

A vantaxe é que é fácil para un lector en liña facer clic na ligazón e pasar inmediatamente ao artigo citado, se o artigo segue no enderezo indicado e aínda contén a información citada. Outra vantaxe destas ligazóns incrustadas é a facilidade de creación e actualización.

Non obstante, tamén hai desvantaxes para as ligazóns incrustadas: non proporcionan toda a información que proporcionaría unha cita tradicional; tamén se refiren a contidos que poden cambiar moito ou moverse a outros lugares, o que dificulta a recuperación do material citado. As ligazóns numeradas automaticamente presentan problemas adicionais. Non proporcionan ningunha información ao lector a que move o punteiro do rato sobre el, polo que pode ser difícil determinar se o mesmo autor aparece en diferentes citas ou non. Ademais, hai unha limitación do software MediaWiki : se se informa do mesmo URL varias veces, dáselle un número diferente a cada ocorrencia, o que significa que un lector xeralmente non ten idea cando se cita o mesmo artigo varias veces.

Por estas razóns, desaconséllanse as ligazóns incrustadas como formato de cita fonte. No seu canto, considere usar un sistema de notas ao pé de páxina ou un dos modelos comentados anteriormente.

Non obstante, en xeral é moito máis importante citar fontes que preocuparse polo formato. Se a elección é entre usar ligazóns HTML incrustadas e non citar fontes, elixe sempre citar as fontes dalgún xeito.

Cantidade de detalle na cotización

Unha cita debería incluír información suficiente para que un lector poida atopar as fontes. En particular, asegúrese de indicar os números de páxina ou capítulo dunha obra longa se só se cita unha pequena parte e non é evidente onde buscar. Ás veces sería desexable dar unha explicación máis completa de como se sabe a información ou de por que as fontes son fiables. Se o asunto é importante, articule esa explicación harmoniosamente no texto da entrada ou nunha nota ao pé de páxina; os lectores poden necesitalo para entendelo mellor. Se non, podes deixar unha nota na páxina de conversa da entrada. É posible que esta última opción non axude aos lectores, pero pode axudar a outros wikipedistas a intentar mellorar a súa voz máis tarde.

Nota

Páxinas relacionadas

Modelos relacionados

  • {{ F }}
  • {{ NN }}