Comodín

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca

Un metacaracter ou carácter comodín (en inglés : carácter salvaxe ou carácter comodín ) é un personaxe que, dentro dunha cadea , non se representa a si mesmo senón a un conxunto doutros caracteres ou secuencias de caracteres.

Un exemplo ben coñecido está representado polos comodíns usados ​​polo shell do sistema operativo Unix para os nomes específicos dos ficheiros . Neste caso, por exemplo, o carácter * representa calquera secuencia de caracteres (coa única excepción de caracteres de significado especial como . E / ), incluída a secuencia baleira. Así, por exemplo, o comando:

 rm * test *

(onde rm significa eliminar , eliminar e debe ir seguido do nome do ficheiro para eliminar) eliminará todos os ficheiros cuxo nome inclúa a secuencia "test" (seguida ou precedida de calquera outra secuencia). O metacaracter ? en vez diso, representa un só carácter: por exemplo,

 proba de rm?

só eliminará ficheiros cuxo nome ten exactamente seis caracteres, por exemplo "test1" "test2" etc. (pero non eliminará "test12").

Os metacaracteres son obviamente convencionais e cada sistema informático pode usar un conxunto diferente deles. Por exemplo, o intérprete de comandos MS-DOS usa metacaracteres similares aos do sistema Unix, pero dándolles un significado diferente.

O común é o uso do metacaracter % en sistemas que fan uso de bases de datos que fan uso da linguaxe de consulta estruturada nas solicitudes SELECT LIKE, por exemplo:

 SELECCIONA anos DE usertable ONDE nome de usuario COMO "ma%"

Por hipótese, se os usuarios Mario e Massimo están na táboa usable , seleccionaranse ambos .

Elementos relacionados