Categoría: Voces non neutras

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Emblema-escalas.svg
Punto de vista neutral: neutralidade e obxectividade ( axuda )
Emblema-escalas.svg

Contido promocional ou de celebraciónInformar dun elemento non neutralCategoría de elementos non neutros

Esta categoría reúne entradas da Wikipedia cuxa neutralidade e obxectividade están actualmente en discusión (ver Wikipedia: Informar dunha entrada non neutral ). Pode obter máis información na páxina de debate dos propios elementos.

Se se atopa un elemento que conteña afirmacións obxectivas ou non neutras, é recomendable informalo inserindo o aviso {{ P }} na primeira liña, que tamén permite a indicación de data e asunto.
Se, por outra banda, se atopa un parágrafo que se considera que contén pasaxes non neutras ou obxectivas, sempre se pode indicar co modelo P coa sintaxe {{P | sección = ... texto da sección .. .}}.

No campo "razón" do aviso ou na páxina de debate do elemento se o texto é longo, tamén se deben indicar as razóns polas que se cre que o texto non é neutral, informando preferentemente as palabras ou frases obxecto do informe, co fin de facilitar o traballo de discusión e corrección colectiva.

En total hai 2974 entradas nas subcategorías.

Ferramentas

Subcategorías

Esta categoría contén as 3 subcategorías que se indican a continuación, dun total de 3.