Director financeiro

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca

O director financeiro (ás veces chamado pola sigla CFO, dende o inglés Chief Financial Officer) é unha xerencial figura da organización da empresa : el é responsable da xestión e planificación xeral das actividades económicas dunha empresa .

No mundo

Italia

  • nos anos cincuenta - sesenta, o contable xefe da administración da empresa recibe o mandato do propietario ou do director xeral para ocuparse da xestión financeira actual (ingresos e gastos monetarios; créditos e débedas de natureza financeira);
  • nos anos 70 e 80 a cifra evolucionou seguindo unha lóxica similar a unha forza centrípeta e converteuse no director dunha área macro corporativa asumindo o título de director de administración, control e finanzas (DACF). É nesta época cando o DACF ten o maior poder da empresa;
  • nos anos 90 asistimos a un fenómeno contrario: a presenza dunha forza centrífuga elimina algunhas funcións do DACF que se independizan (por exemplo: auditoría interna , informática, finanzas e tesourería, planificación);
  • cara a finais dos anos 90 e principios do terceiro milenio o director financeiro entra como figura profesional nos organigramas da empresa, como xefe de tesourería e finanzas, tanto como adquirente de recursos financeiros e monetarios como como xestor de actividades empresariais. que absorben / xeran recursos financeiros e monetarios. É neste momento cando comeza a súa asimilación á figura do director financeiro (CFO).

Elementos relacionados

Control da autoridade NDL ( EN , JA ) 01117888