Igrexa católica

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
compás Desambiguación : para outros usos dos termos "Igrexa Católica", "Catolicismo" ou "Católico" ver Catolicidade , Igrexa Católica (desambiguación) e Catolicismo (desambiguación)
A catedral de San Giovanni in Laterano en Roma é a nai e a cabeza de todas as igrexas católicas de Roma e do mundo [1]
A basílica de San Pedro no Estado da Cidade do Vaticano é a basílica máis grande de Roma. Acolleu os dous concilios do Vaticano, así como o funeral e as proclamas dos últimos papas.
Francisco é o papa actual

A Igrexa católica (do latín eclesiástico catholicus , á súa vez do grego antigo καθολικός , katholikòs , que é "universal" [2] ) é a Igrexa cristiá que recoñece a primacía da autoridade ao bispo de Roma , como sucesor do apóstolo. Pedro na cadeira de Roma . Os seus fieis chámanse cristiáns católicos.

Formada por 24 igrexas sui iuris , a Igrexa latina en Occidente e 23 Igrexas do rito oriental [3] [4] , que están en comuñón co Pontífice , o nome recorda a universalidade da Igrexa fundada na predicación de Xesucristo. e dos seus Apóstolos , constituído polo " Pobo de Deus " á súa vez formado por " todas as nacións da terra " [5] , que se declara que subsiste perfectamente na igrexa católica visiblemente organizada e na comuñón dos bautizados ( non manchados por pecados de herexía ou apostasía ) sen negar con todo, polo menos a partir do Concilio Ecuménico Vaticano II , a presenza de elementos de verdade nas outras igrexas cristiás separadas del coas que cre en cambio que debe levar a cabo unha acción ecuménica [ 6] e o recoñecemento dos valores espirituais presentes noutras relixións [7] .

A fórmula latina subsistit in , empregada por Lumen gentium , foi obxecto de múltiples interpretacións e posteriormente aclarada no seu auténtico significado polo diálogo entre a Conferencia Episcopal Española e a Congregación para a Doutrina da Fe [8] [9] [10] ] , e na declaración de Dominus Iesus . [11] Segundo as estatísticas, entre as igrexas cristiás, en 2007 tiña o maior número de fieis a nivel mundial, uns 1.200 millóns, cunha alta porcentaxe en Europa e América . [12]

Historia

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: Historia do cristianismo .

Se se presta atención sobre todo ao desenvolvemento das institucións civís en Europa e ás relacións da Igrexa con elas, entón distínguense convencionalmente 4 fases da historia da Igrexa:

Descrición

características

Imaxe devocional de Xesucristo , da que a Igrexa se considera a noiva

A característica principal reside na chamada primacía de San Pedro ou Petrino que a caracteriza substancialmente desde as orixes das primeiras comunidades cristiás que xurdiron despois da morte de Xesucristo. A constitución dogmática sobre a Igrexa Lumen Gentium do Concilio Vaticano II declara que "a única Igrexa de Cristo , que no Credo Apostólico, que é o Credo , profesamos unha, santa, católica e apostólica, e que o noso Salvador, despois do seu resurrección , deu a Pedro para alimentalo (cf. Xn 21:17 [13] ), encomendándolle a el e aos demais apóstolos a difusión e a orientación neste mundo constituída e organizada como sociedade, subsiste na Igrexa católica, gobernada polo sucesor. de Pedro e polos bispos en comuñón con el "( Lumen gentium , n. 8).

No Evanxeo de Mateo figura a chamada "Confesión de Pedro", ese é o acto formal co que Cristo, segundo a doutrina católica, doulle ao apóstolo Simón o novo nome de "Cefas" (en arameo "rocha", de onde "Pedro"), constituíndo así ao Apóstolo como base sobre a que se construiría a estrutura da Igrexa e confiándolle as "claves do Reino dos Ceos" (o que, segundo a linguaxe rabínica, significaría investilo con outros mundos poder), investiría ao "Príncipe dos Apóstolos" de auténtica e plena autoridade xudicial sobre toda a Igrexa, como se afirmou dun xeito particular durante o Concilio Vaticano I. Esta autoridade atribúe aos sucesores do apóstolo Pedro no trono de Roma (os papas), o título de "vicarios de Cristo", é dicir, verdadeiros e adecuados representantes de Deus na terra.

A Igrexa católica establece o seu día de nacemento xa na mañá de Pascua [14] , cando o Cristo resucitado se manifestou ás mulleres e aos apóstolos. Dende que os apóstolos recibiron o Espírito Santo o día de Pentecostés , cumpriu o imperativo misioneiro de Xesús:

" Ide, pois, e faga discípulos de todas as nacións, bautizándoos no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a observar todo o que vos mandei. " ( Mt 28,19-20 , en laparola.net . )

A súa propagación foi rápida e continua en numerosas áreas do Imperio romano , aínda que só no século IV foi recoñecido como lícito co edicto de Milán por Constantino I. A súa capacidade para converterse tamén se debeu a que quería manifestar a súa relixión non como unha crenza asociada exclusivamente a un determinado pobo (como o xudeu ), senón para presentarse como ecclesia , unha comunidade de crentes aberta a todos , independentemente de pertencer a todos. A expresión dunha "relixión universal", o seu ensino, a través do cal converteuse no intérprete da lei moral natural , foi e está dirixido, máis alá das divisións de clase, raza, xénero [15] e nación, a todos os homes [16] .

A igrexa católica existe de forma real na igrexa gobernada polo bispo de Roma , o papa , e por todos os bispos en comuñón con el; ensina que "o pobo de Deus permanecendo un e só debe estenderse a todo o mundo e a todos os séculos" e por esta razón a "Igrexa católica [...] tende a recapitular toda a humanidade [...] en Cristo a cabeza en a unidade do seu Espírito ". [17]

O Catecismo da Igrexa Católica , o Anuario Pontificio , o Código de Dereito Canónico e o Código de cóengos das igrexas orientais recollen as ensinanzas e os métodos de organización da Igrexa católica.

Doutrina

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Doutrina da Igrexa Católica , Trindade (cristianismo) e Redención (relixión) .
O crucifixo , a imaxe de Xesús sufrindo na cruz , estendeuse na igrexa católica latina especialmente despois do ano 1000 ( Croce di Lucca de Berlinghiero Berlinghieri , arredor de 1230-1235)

A Igrexa católica afirma a existencia dun só Deus en tres persoas distintas e consustanciais: Pai, Fillo e Espírito Santo, creador do universo e dador de vida e de ben. O home, creado á imaxe e semellanza de Deus, está dotado de libre albedrío , é dicir, é capaz de escoller entre o ben e o mal . Deus revelaríase progresivamente a si mesmo e establecería un pacto primeiro co pobo de Israel e logo a través de Israel a todos os pobos levando o pacto a plena realización en Xesucristo o Mesías , Fillo de Deus da mesma natureza que o Pai; Cumpriría así a antiga lei e trouxo a nova salvación a todos os pobos, cunha nova alianza.

A Biblia , combinada coa "Tradición Apostólica", é a fonte da "Revelación": unha imaxe da Biblia de Gutenberg , a primeira Biblia impresa (baseada no texto da Vulgata , a Biblia traducida ao latín por San Xerome en o século V)

A obra de Xesucristo continúa na Igrexa católica, guiada polo Espírito Santo e instituída por Deus para a salvación de todos os pobos.

A misión da Igrexa exércese coas ensinanzas , a oración, a liturxia e a administración dos sacramentos a través dos cales Deus ofrece a graza como agasallo. A revelación transmítese, segundo a Igrexa católica, a través das Escrituras e a Tradición [18] . Para o desenvolvemento e exposición da doutrina, considéranse autoritarios os cánones de 21 concilios ecuménicos , dos cales os sete primeiros son comúns coas igrexas orientais e os escritos dos pais da igrexa e do maxisterio ordinario, co que o papa ensina en calidade de sucesor de Peter.

No Catecismo da Igrexa católica pódese atopar unha síntese moderna de toda a doutrina católica , a última versión da cal foi elaborada en 1992 baixo o Papa Xoán Paulo II por unha comisión encabezada polo cardeal Joseph Ratzinger, papa Bieito XVI desde 2005. En 2005 publicouse o Compendio do Catecismo, coa fórmula de preguntas e respostas para unha comprensión máis áxil. A fe católica está condensada no símbolo apostólico que resume as principais verdades do seu credo.

Liturxia

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: Sacramento e Liturxia das horas .
Liturxia do Venres Santo

A liturxia é o culto público da Igrexa. Consiste nos sacramentos e na oración pública, segundo as festas do ano litúrxico . As formas variaron moito ao longo dos séculos e, ata os anos sesenta do século XX , nas igrexas católicas de rito romano e ambrosiano só se celebraba en latín , razón pola que a igrexa católica occidental tamén se chamaba igrexa latina. Ademais do rito romano, de lonxe o máis estendido, aínda hai outros ritos latinos, conservados nalgunhas zonas:

A liturxia varía segundo os ritos e as familias litúrxicas : a máis estendida, especialmente en Occidente, é o rito romano , que tamén é o máis popular en Italia .

A Igrexa católica celebra a Eucaristía ou (santa) misa, especialmente os domingos e outros festivos como celebración solemne e festiva da " resurrección de Cristo ", considerada unha consecuencia directa do seu sacrificio no Calvario. As misas dos días da semana celébranse todos os días, ademais do Venres Santo e o sábado santo ( días alitúrxicos ).

Outro piar da oración litúrxica é a Liturxia das horas (ou oficio divino), que consiste na "consagración" das horas canónicas durante o día e a noite. As horas principais son os Laudes e as Vésperas , respectivamente as oracións pola mañá e pola noite. As oracións consisten principalmente en salmos . Pódense engadir dun a tres períodos de oración intermedios (terceiro, sexto e noveno) e outra oración despois do solpor ( Completa ), e outro período variable dedicado principalmente ás lecturas bíblicas e aos pais da igrexa . En canto á misa , a liturxia das horas inspirou importantes composicións musicais desde o canto gregoriano ata a polifonía , ata as complexas orquestacións da época barroca .

O rito romano é de lonxe o máis estendido na Igrexa católica. En 2007 Bieito XVI decretou [19] que había dúas formas: a forma ordinaria (para a Misa o Misal romano do Concilio Vaticano II publicado en 2002) [20] e a forma extraordinaria (para a Misa o Misal romano do Concilio) de Trento , publicada en 1962) [21] Esta disposición foi revogada en 2021 polo papa Francisco , que declarou: "Os libros litúrxicos promulgados polos santos pontífices Paulo VI e Xoán Paulo II, de acordo cos decretos do Concilio Vaticano II, son a única expresión da lex orandi do rito romano ". [22]

Culto mariano

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: Marioloxía .
Nosa Señora , que a miúdo é vista como a propia imaxe da Igrexa que garda a Xesús en si mesma [23]

A igrexa católica foi tamén o primeiro e máis grande centro de culto cara a María , a Nai de Xesús. O culto a María estivo presente na liturxia da Igrexa dende o principio, tanto como obxecto de veneración en si mesma como como moi poderoso elemento de intercesión con Xesucristo. Ademais diso, María tamén é vista como un modelo de imitación. [24]

Desde o punto de vista histórico, a súa obra de mediación entre a humanidade e Cristo explícase pola investidura que recibiu de Xesús na cruz, cando se lle "deu" aos homes para que se sintesen máis preto del. Especialmente despois da ascensión de Xesús. , María seguiu sendo o punto de referencia para a comunidade de crentes recén nacida, preservando a súa unidade fronte aos novos desafíos e discordias potenciais que caracterizaron a primeira era cristiá. O culto á Virxe Santísima aumentou ata alcanzar unha notable difusión despois do Concilio de Éfeso ( 431 ), que a recoñeceu oficialmente como "Nai de Deus" ( Theotókos ).

Na Exhortación Marialis Cultus do papa Paulo VI de 1974 danse as seguintes indicacións ao culto a María: debe tirar o máximo posible das Sagradas Escrituras , debe colocarse no ciclo anual de liturxias eclesiásticas, ten un ecuménico orientación (destinada a promover a unidade dos cristiáns), e mira a María como un modelo de virxe, nai e noiva. Na Exhortación tamén hai descricións e suxestións sobre a oración do Santo Rosario , un dos principais exercicios a través dos cales a Igrexa manifesta a súa devoción por María; Xoán Paulo II regresou ao Rosario coa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae do 2002 para engadir aos quince misterios tradicionais de alegría, dor e gloria, cinco "misterios de luz" relativos á vida pública de Xesús ( Bautismo , Voda en Cana , Predicación do Reino , Transfiguración , Institución da Eucaristía ). Xoán Paulo II en 1986 tamén publicou un novo misal que incluía misas específicas para dedicar á Santísima Virxe.

Relacións con outras confesións cristiás

Dos 21 concilios ecuménicos recoñecidos pola Igrexa católica, os sete primeiros son aceptados polas igrexas ortodoxas de tradición bizantina, a familia das igrexas ortodoxas "precalcedonianas" recoñece aos tres primeiros e os cristiáns da tradición nestoriana só os dous primeiros .

O diálogo mostrou que, aínda que a separación se produciu hai moitos séculos, as diferenzas de doutrina atópanse con máis frecuencia en fórmulas e rituais que en elementos substantivos.

Emblemática é a Declaración Cristolóxica Común entre a Igrexa Católica e a Igrexa Asiria Oriental [25] asinada por "Súa Santidade o Papa Xoán Paulo II , Bispo de Roma e Papa da Igrexa Católica, e Mar Dinkha IV , Patriarca da Igrexa Asiria Oriental " 11 de novembro de 1994 .

A diferenza entre as dúas Igrexas xira en torno a cuestións antigas como a disputa sobre a lexitimidade da expresión "Nai de Deus" ou "Nai de Cristo" con respecto a María que xurdiu no concilio de Éfeso en 431. Aínda que a tradición da Igrexa católica usa ambas expresións, a Igrexa asiria refírese a María como "Nai de Cristo, noso Deus e Salvador". A declaración establece que ambas igrexas recoñecen a natureza humana e divina de Xesús e que "ambas recoñecemos a lexitimidade e a corrección destas expresións da mesma fe e respectamos as preferencias de cada igrexa na súa vida litúrxica".

As principais controversias refírense ao recoñecemento da primacía papal e ao temor de que a unión eclesial produza unha absorción das igrexas máis pequenas polo compoñente latino numericamente maior da Igrexa católica e a retirada ou abandono de antigas e ricas herdanzas teolóxicas, litúrxicas e cultural. Ademais, as controversias refírense ao culto e á adoración do pan consagrado, ao culto aos santos e á Virxe.

Martin Luther , o teólogo alemán que iniciou o cisma protestante

Hai diferenzas moito maiores coas doutrinas das igrexas reformadas , que os católicos cren que romperon coa tradición do pasado mentres que, pola súa banda, cren que Roma rompeu coas ensinanzas dos apóstolos , xa que derivan do Novo Testamento . Non obstante, incluso con estas Igrexas o diálogo comezou polo menos a partir do Concilio Vaticano II, mentres que algunhas diferenzas atenuáronse coa simplificación do rito da misa, a difusión da Biblia , a investigación histórica común.

Desde 2009 a Igrexa católica, coa constitución apostólica Anglicanorum coetibus asinada por Bieito XVI , abriu as súas portas aos fieis da igrexa anglicana que desexen entrar en comuñón con Roma , coa creación de ordinarios persoais que preserven o patrimonio litúrxico e espiritual. da Igrexa de Inglaterra. Esta apertura foi interpretada pola maioría como un intento de restablecer a unidade cos tradicionalistas anglicanos, que escaparon da Igrexa de Inglaterra, como discrepantes sobre a apertura do sacerdocio ás mulleres e sobre outras cuestións controvertidas. [26]

Recursos económicos

É necesario distinguir entre o Estado da Cidade do Vaticano e as igrexas locais individuais, cuxos bispos normalmente están organizados nos sínodos das igrexas orientais, nas conferencias episcopais do rito latino e en organismos similares.

O Estado da Cidade do Vaticano está administrado pola Prefectura de Asuntos Económicos , que se ocupa da xestión financeira do estado soberano máis pequeno do mundo.

As principais fontes de ingresos son:

As Conferencias Episcopais Nacionais xestionan de forma independente o orzamento da Igrexa nos distintos países, recollendo doazóns dos fieis e, nalgúns países, beneficiándose do financiamento estatal. En Italia, segundo o Concordato de 1984 , todos os cidadáns poden optar por pagar o 8 por mil do IRPF á Conferencia Episcopal Italiana (máis de mil millóns de euros en 2016 ) [28] ou a outras confesións relixiosas que concluíron coa Convenios estatais que prevén esta forma de financiamento. [29] [30] .

A contribución do 8 por mil non se usa para financiar o Estado do Vaticano, senón para o apoio do clero e para os gastos de adoración e caridade da Conferencia Episcopal Italiana, da que hai unha conta dispoñible e a distribución. [31] Ademais, a normativa tributaria prevé actualmente concesións (como a exención ICI, a redución do 50% das concesións IRES, IRAP) para institucións relixiosas, hospitalarias e educativas, incluídas as dependentes da Igrexa católica. Ademais, hai situacións particulares de beneficios debido á extraterritorialidade dalgúns activos do Vaticano. Moitos dos ingresos da Santa Sé danse a poboacións que precisan axuda a través do Pontificio Consello "Cor Unum" [32] .

O valor dos activos inmobiliarios da Igrexa católica, en todo o mundo, rolda os 2.000 millóns de euros. En Italia, calcúlase que preto do 15% do valor total dos bens inmobles pertence á Igrexa católica. [33] [34] [35]

Críticas

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Críticas á Igrexa católica .

Ao longo dos séculos a Igrexa católica foi acusada de varios tipos, tanto desde o punto de vista relixioso como político [36] . Nos primeiros séculos do cristianismo, as acusacións procedían dos círculos populares da relixión tradicional grecorromana, de infanticidio e incesto ; na Idade Media , procedente de grupos pauperistas , de ter abandonado a opción de Xesús en favor dos pobres; co protestantismo , de ter pervertido as doutrinas puras dos tempos antigos e da Biblia (centro da actividade dos reformadores); coa ilustración e o positivismo houbo acusacións de escurantismo , é dicir, de querer dificultar o triunfo da razón primeiro e despois da ciencia, exemplificado en institucións e episodios como a inquisición , o xuízo de Galileo Galilei e Giordano Bruno . O comunista ruso Trotsky , citando ao liberal inglés Lloyd George , definiu a Igrexa romana como "a potencia do conservadorismo". A igrexa católica foi acusada, incluso polos nazis, de ser unha organización homosexual [37] , especialmente no relativo á vida monástica; mentres que a partir da segunda metade do século XX entre as acusacións máis comúns están as relacionadas coa historia da relación co xudaísmo , a homofobia e o machismo masculino nas institucións católicas.

Recentemente, o descubrimento de actos de pederastia perpetrados por algúns clérigos homosexuais provocou o estalido do escándalo dos sacerdotes pederastas , nos Estados Unidos e tamén en Italia. [38]

O papa Xoán Paulo II recoñeceu publicamente que había membros tanto entre os fieis laicos como entre o clero (incluídos bispos e papas) culpables e invocaban o perdón de Deus e dos homes polos pecados "dos fillos e das fillas da Igrexa ”, Tanto no que se refire ás accións como ás omisións. En 12 de xullo de 2008, con motivo da súa viaxe apostólica á Australia, aos que lle preguntou se ía pedir desculpas, Bieito XVI dixo [39] :

"Faremos todo o posible para aclarar cal é o ensino da Igrexa e axudar na educación, na preparación do sacerdocio, na información e faremos todo o posible para curar e conciliar ás vítimas. Creo que este é o sentido fundamental de "pedir perdón". Creo que o contido da fórmula é mellor e máis importante e creo que o contido debería explicar de que faltou o noso comportamento, que debemos facer agora, como previr e como curar e conciliar ".

O 20 de xullo seguinte o papa celebrou a misa cun grupo de vítimas, cuxos tristes sucesos escoitou atentamente. [40] Tamén con motivo da misa para a conclusión do ano dos sacerdotes o 11 de xuño de 2010, o papa Bieito XVI reiterou as súas desculpas ás vítimas [41] :

"Nós tamén pedimos insistentemente perdón a Deus e ás persoas implicadas, á vez que pretendemos prometer que queremos facer todo o posible para que un abuso deste tipo non poida volver a ocorrer"

Finalmente, hai críticas recorrentes sobre as relacións entre algúns Estados e a Igrexa romana: en particular, hai vertentes culturais, ideolóxicas e políticas que contestan a influencia exercida polas xerarquías católicas nos gobernos de varios países nas súas opcións ético-morais. Destas vertentes, a Igrexa católica, como todas as asociacións pro-vida ou outras relixións, considérase un obstáculo para algunhas investigacións científicas, como as que requiren o uso de embrións para obter células nai embrionarias e a consideración de certas opcións como dereitos civís con impacto ético significativo, como divorcio , interrupción voluntaria do embarazo , matrimonio homosexual , adopción por parellas do mesmo sexo e uso / difusión de métodos anticonceptivos . Outras igrexas cristiás (como algunhas igrexas protestantes), en Italia e noutros países, teñen unha visión diferente sobre algúns destes puntos, así como sobre a separación entre o Estado e as confesións relixiosas (" Laicidade do Estado ").

A denominación Igrexa católica

Para comprender o nome de "Igrexa católica", primeiro é preciso aclarar o que se entende por "católica".

O termo católico

Hai tres significados principais do termo "católico": etimolóxico, confesional e teolóxico.

 • Etimoloxicamente, o termo "católico" provén do grego καθολικός , que significa propiamente "completo", "todos xuntos". Este é o primeiro significado do termo, xa que se fai explícito no Credo de Nicea : "Creo a Igrexa única, santa, católica , apostólica ...". Con isto, todos os cristiáns cren que a Igrexa é "universal" , é dicir, chamada polo seu fundador á difusión universal da mensaxe.
 • Coas separacións dentro da igrexa cristiá orixinal, que tiveron lugar xa nos primeiros séculos, pero que empeoraron coa separación do Oriente cristián (1054) e coa reforma protestante do século XVI, o termo "católico" tomou un " significado "confesional", para indicar esa parte da Igrexa cristiá, fiel ao bispo e ao papa de Roma, e que recoñece nel a autoridade suprema da Igrexa.
 • Isto non significa que moitas confesións cristiás usen o termo "católico" para referirse a si mesmos en relación coa Igrexa universal, ao mesmo tempo que lle dan ao termo diferentes significados teolóxicos.

O termo aparece por primeira vez con Ignacio de Antioquía (século I) que se dirixe á comunidade de Esmirna: "Onde está Xesucristo, hai a Igrexa católica" ( Ad Smyrnaeos , 8).

Historia do nome Igrexa católica

Na antigüidade a Igrexa católica significaba a todos os cristiáns cuxa doutrina era considerada ortodoxa; Agostino d'Ippona scrisse nel 397 riguardo ad alcune Chiese che considerava eretiche [42] :

«[...] lo stesso nome di Cattolica, che, non senza un motivo, solo questa Chiesa ha ottenuto in mezzo a numerosissime eresie, per cui, benché tutti gli eretici vogliano dirsi cattolici, tuttavia se uno domanda a qualche straniero dove si riunisca la Cattolica, nessuno degli eretici ha l'ardire di mostrare la sua basilica o la sua casa.»

( Agostino d'Ippona, Contro la lettera di Mani , verso 4 )

Fino all' anno Mille , prima dello scisma d'Oriente ( 1054 ), con il termine Chiesa cattolica si identificava l'intera Chiesa orientale e occidentale, e prima della Riforma protestante il termine "cattolico" non aveva assunto anche il significato confessionale che ha avuto dal concilio di Trento , che può essere considerato l'evento che ha formato la fisionomia moderna della Chiesa, anche in rapporto alle altre confessioni cristiane.

Oggi, in verità, tutte le Chiese cristiane che riconoscono il simbolo niceno-costantinopolitano si professano parte dell' una, santa, cattolica ed apostolica chiesa , non intendendo con questo la chiesa cattolica come confessione. In conseguenza del significato odierno del termine cattolico alcune chiese protestanti preferiscono la dizione Chiesa universale e aggiungono l'attributo romana alla dizione della Chiesa cattolica.

Uso della denominazione romana

La Chiesa cattolica venne reputata romana riguardo alla dimensione unitaria e direttiva della Chiesa di Roma per tutte le chiese particolari che compongono la Chiesa cattolica genericamente intesa. Fu cioè denominata "romana cattolica" essendo concepita come fondazione di una dimensione ecclesiale in cui essa si svelava madre e maestra delle chiese particolari.

Secondariamente poi il nome di Chiesa cattolica romana appare nel linguaggio ecclesiale definito e stabilito della chiesa romana medesima anche per identificare la chiesa cattolica nel suo rapportarsi alle chiese separate. Così il termine di Chiesa cattolica romana si diffonde ulteriormente dopo delle divisioni causate dagli scismi irrisolti nella compagine della grande Chiesa del millennio precedente, anche per ribadire un senso e una direzione dell'unità da ritrovare.

Cupola della Basilica di San Pietro , uno dei simboli della Chiesa di Roma

Recentemente si è pure diffuso l' anglicismo Chiesa cattolica romana , derivato dall'inglese Roman Catholic Church . Questa denominazione aveva originariamente un significato polemico ed era intesa come un ossimoro dichiarante la limitazione geografica alla pretesa di universalità della Chiesa cattolica, oltre che essere analoga alla denominazione geografica di alcune chiese di stato protestanti. In realtà il termine vi risulta sottostimato, poiché la Chiesa cattolica romana è formata dalla Chiesa di Roma insieme a tutte le chiese particolari, orientali e occidentali.

L' Oxford English Dictionary , autorità in fatto di lingua inglese , dava la seguente spiegazione della locuzione «Roman Catholic» nel suo contesto culturale protestante, nella sua versione dell'inizio del XX secolo [43] :

«L'uso di questo termine composto in luogo di Romano, Romanista o Romista, che hanno acquisito un significato spregiativo, sembra essere comparsa nei primi anni del XVII secolo . Per ragioni diplomatiche è stato usato nei negoziati con Spanish Match ( 1618 - 1624 ) e appare in documenti formali legati a questo stampati da Rushworth (I, 85-89). Dopo quella data fu adottato generalmente come un termine non controverso ed è stato riconosciuto legalmente anche in designazioni ufficiali, sebbene nell'uso ordinario il singolo termine "Cattolico" sia utilizzato molto di frequente.»

( New Oxford Dict., VIII, 766 )

L'uso della re-interpretazione anglicana del termine "cattolici romani" ha in realtà un'origine più antica; uno scrittore di simpatie puritane, Percival Wiburn , usò il termine « Roman Catholic » ripetutamente nel suo articolo Checke or Reproofe of M. Howlet (in risposta a un gesuita che aveva scritto sotto lo pseudonimo di Howlet); scrisse ad esempio «voi cattolici romani che chiedete tolleranza» (p. 140), «parlous dilemma or streicht in cui voi cattolici romani siete stati portati» (p. 44).

Robert Crowley , anglicano, nel suo libro A Deliberat Answere , pubblicato nel 1588 , pur adottando in preferenza termini quali «cattolici romisti» o «cattolici papisti», scrisse anche al riguardo: « who wander with the Romane Catholiques in the uncertayne hypathes of Popish devises » (p. 86).

Altri scritti simili risalenti al periodo poco successivo alla riforma protestante mostrano come termini quali «romano» fossero usati indifferentemente insieme a «papista» da parte di protestanti che rifiutavano l'uso del termine «cattolico» per definire i soli cristiani che riconoscevano l'autorità del papa.

Alcune Chiese cristiane utilizzano comunque il nome Chiesa cattolica anche in discorsi formali e in documenti da esse sottoscritti, ad esempio i documenti scritti in comune dalla Chiesa cattolica e dalla Federazione Mondiale delle Chiese Luterane [44] e nelle "Comuni dichiarazioni cristologiche tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa assira orientale " [45]

Altre Chiese cattoliche

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Chiesa cattolica (disambigua) .

Molte altre chiese cristiane si definiscono «Chiesa cattolica» o una sua parte, tra queste la Chiesa ortodossa d'oriente , la Chiesa ortodossa d'occidente, le Chiese anglicane , la Chiesa cattolica tradizionalista e altre chiese cristiane.

Fra queste vi è la Chiesa vetero-cattolica che, pur riconoscendo il primato del papa, come successore di Pietro, non ne riconosce l' infallibilità e non è dunque in piena comunione con Roma. Le Chiese vetero-cattoliche si separarono infatti da Roma a seguito del concilio Vaticano I .

Sono da annoverare inoltre le comunità cattoliche in dissenso verso la Santa Sede come la Fraternità Sacerdotale San Pio X , che si rifà al patrimonio ecclesiale liturgico e teologico cattolico fino al Concilio Vaticano II.

Altre definizioni

Per indicare l'uno o l'altro aspetto della propria dottrina, la Chiesa cattolica dà di sé stessa anche altre definizioni, non esaustive, come ad esempio gli appellativi Corpo mistico di Cristo , Popolo di Dio , Sacramento universale di salvezza (cf. Catechismo della Chiesa cattolica , 748-810).

Organizzazione ecclesiastica

Suddivisioni territoriali

La Chiesa cattolica è composta da tutti i suoi battezzati , e da un punto di vista territoriale è suddivisa in sedi chiamate diocesi nella Chiesa latina ed eparchie nelle Chiese orientali .

Alla fine del 2011 il numero delle circoscrizioni ecclesiastiche era di 2.966 ( Annuario Pontificio del 2012). [46] Alle diocesi si affiancano altre forme di chiesa particolare come le prelature (sia territoriali sia personali ) gli ordinariati o le amministrazioni apostoliche .

Le diocesi e normalmente anche le altre circoscrizioni sono affidate a un vescovo ( eparca per le eparchie), che è considerato successore degli apostoli . A capo del collegio dei vescovi sta il vescovo di Roma, il papa , che è considerato il successore dell'apostolo Pietro .

Ogni diocesi è suddivisa in parrocchie , rette da un parroco o da un amministratore parrocchiale . Con il concilio di Trento ( XVI secolo ) venne data grande importanza anche alle parrocchie rurali, mentre più anticamente erano state le pievi , raggruppamenti di paesi intorno al centro più grande della zona, a segnare la divisione delle diocesi.

Chiese e riti cattolici

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Chiesa particolare , Diocesi e Chiesa sui iuris .
Il patriarca Elias Boutros Hoayek ei vescovi della Chiesa maronita riuniti a Roma, 1906

La Chiesa cattolica è costituita dalla comunione di diverse Chiese sui iuris (distinte per forme di culto liturgico e pietà popolare, disciplina sacramentale e canonica, terminologia e tradizione teologica):

Diversamente dalle "famiglie" o "federazioni" di Chiese formate dal riconoscimento mutuo di corpi ecclesiali distinti, la Chiesa cattolica si considera un'unica chiesa incarnata in una pluralità di chiese locali o particolari, in quanto «realtà ontologicamente e temporalmente preesistente a ogni chiesa individuale particolare». [48]

La Chiesa cattolica riconosce grande importanza alle chiese particolari, la cui importanza teologica è stata evidenziata dal Concilio Vaticano II; il termine Chiesa particolare ha due usi distinti:

 • può riferirsi a una diocesi , che nel Decreto sulla pastorale dei vescovi Christus Dominus viene descritta come: «una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dell'eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica»; [49]
 • oppure a una chiesa sui iuris che si differenzia per una maggiore autonomia come riconosciuto dal concilio Vaticano II nel decreto sulle chiese cattoliche orientali Orientalium Ecclesiarum [50] che riconosce le chiese o riti particolari .

Circoscrizioni ecclesiastiche

Vi sono le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

L'Ordine sacro

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ordine sacro e Ordini minori .
Preti cattolici a Roma

La struttura ecclesiastica cattolica è organizzata secondo tre gradi del sacramento dell' ordine sacro . In ordine crescente di pienezza essi sono:

 • Diacono , collabora con il vescovo e con i presbiteri nella modalità del servizio.

Questi ordini (insieme, in passato, agli ordini minori ) costituiscono nel complesso il clero ;

 • Presbitero (o prete, o sacerdote), collabora con il vescovo come suo sostituto;
 • Vescovo , che rappresenta la successione degli apostoli .

A coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine possono poi essere conferiti altri titoli e cariche che non hanno valore sacramentale, ma onorifico o inerente all'ufficio come, ad esempio: cardinale , arcivescovo, monsignore. Lo stesso si può dire del papa che è, dal punto di vista sacramentale, un vescovo.

Ai tre gradi dell'ordine sacro corrispondono diversi munera ossia poteri quanto alla celebrazione, alla potestà di governo e all'annuncio del Vangelo.

Il diacono svolge eminentemente funzioni di servizio nel ministero dell'altare, della parola e della carità. Può celebrare il sacramento del battesimo e del matrimonio nonché i sacramentali quali la benedizione o il rito delle esequie.

Il presbitero coopera al ministero del vescovo e ne assume alcune potestà quali la celebrazione dei sacramenti (esclusi l'ordine e la confermazione), dei sacramentali, la presidenza delle celebrazioni liturgiche, l'annuncio della parola e la potestà di governo secondo le indicazioni date dal vescovo. Tra queste la più comune è la responsabilità di una parrocchia.

Il vescovo, infine, ha la pienezza dell'ordine sacro. Amministra in prima persona tutti i sacramenti e sacramentali o può delegare altri vescovi o presbiteri, come nel caso della cresima o dell' esorcismo .

Il papa

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Papa , Primato di Pietro e Primato papale .
San Pietro , considerato il primo papa dalla Chiesa Cattolica, in un ritratto di Rubens

La Chiesa cattolica afferma che Gesù conferì all' apostolo Pietro l'autorità ultima su tutta la comunità dei suoi discepoli : secondo l'interpretazione cattolica Cristo conferì a Pietro nei pressi di Cesarea di Filippo il primato sugli altri apostoli e su tutta la Chiesa ( Matteo 16,13-20 [51] ) e lo riconfermò dopo la resurrezione nell'apparizione presso il lago di Tiberiade ( Giovanni 21,15-19 [52] ).

Il contesto del primo episodio è quello della domanda di Gesù ai discepoli riguardo alla sua identità. Alla risposta di Pietro «Tu sei il Cristo , il Figlio del Dio vivente», Gesù replica: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli . E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei Cieli , e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Nel secondo episodio invece Gesù chiede per tre volte a Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami?», e ogni volta alla sua risposta affermativa replica: «Pasci le mie pecorelle.»

Tali passi sono interpretati dalla Chiesa cattolica nel senso forte di un primato di insegnamento e giurisdizione su tutta la Chiesa, e sono anche interpretati a fondamento della dottrina del primato papale . Essendo stato Pietro il primo vescovo della Chiesa di Roma, il suo primato si trasmette al suo successore nella stessa sede, quindi al vescovo di Roma.

Il ruolo del papa è andato crescendo nel II millennio , fino a raggiungere il suo apice nel XIX secolo con la dichiarazione sull' infallibilità papale del Concilio Vaticano I .

Secondo tale dichiarazione il papa può esercitare il diritto di dare insegnamenti riguardo alla fede e alla morale, da ritenere parte del deposito della fede, quando parla ex cathedra , cioè quando esercita il «suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani», e quando «definisce una dottrina circa la fede ei costumi».

A partire dalla definizione dell'infallibilità del 1870 , quest'ultima è stata esercitata formalmente una sola volta dai pontefici, e questo con la promulgazione del dogma dell' Assunzione di Maria da parte di papa Pio XII nel 1950 . Tutti gli altri insegnamenti impartiti dai Papi negli ultimi 150 anni non sono stati formalmente definiti "dogmi".

L'infallibilità papale ha portato alla formale accusa di eresia da parte della Chiesa cristiana ortodossa che, nel 1848, e nella figura dei Patriarchi di Costantinopoli , Alessandria e Gerusalemme , unitamente ai loro Sinodi , inviò un' enciclica a papa Pio IX dove condannava tale dottrina come "eresia" [53] e coloro che la sostenevano come "eretici", sulla base della convinzione che il vescovo di Roma e la sua Chiesa avessero abbandonato la conciliarità in favore della monarchia e del monopolio dei doni dello Spirito Santo [54] .

La procedura per l'elezione del papa e la nomina dei vescovi ha subito numerosi cambiamenti nel corso dei secoli: dal basso medioevo ( Viterbo , 1271 ), il papa viene eletto in conclave dai cardinali, i Principi della Chiesa ; a lui compete invece di nominare direttamente i membri del clero di gerarchia più elevata di rito latino , a partire dai vescovi (normalmente dopo consultazione con gli altri prelati). Nelle Chiese cattoliche orientali i vescovi vengono nominati dai rispettivi patriarchi, secondo gli usi locali.

Il papa è assistito nei suoi compiti dai cardinali . Tutti i membri della gerarchia ecclesiastica rispondono a lui e alla Curia romana nel suo insieme. Ogni papa continua il suo servizio fino alla morte (ciò valeva anche per gli altri vescovi fino al pontificato di Paolo VI [55] ) o rinuncia (che è avvenuta otto volte, con i papi Clemente , Ponziano , Silverio , Benedetto IX , Gregorio VI , Celestino V , Gregorio XII e Benedetto XVI ).

Il papa risiede attualmente nella Città del Vaticano , un piccolo Stato indipendente situato nel centro di Roma , del quale egli è monarca assoluto, e riconosciuto dalla maggioranza della diplomazia internazionale come ambito di sovranità della Santa Sede .

Vita consacrata

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ordine religioso cattolico .
Suora in clausura

Nel corso dei secoli si sono sviluppate esperienze comunitarie al di fuori della diocesi, chiamati ordini religiosi , soprattutto configurate in monachesimo , ordini mendicanti fino alla nascita della prima congregazione religiosa che diventeranno via via le nuove realtà comunitarie della chiesa.

I primi, a cui si può dare la nascita in occidente con la Regola benedettina , si svilupparono in un momento di crisi ( VIII - XII secolo ) come tentativo di instaurare un particolare e più intimo legame con Dio . I secondi, nati durante la riforma del XII secolo si caratterizzano nelle loro diversità per la ricerca di attualizzare il messaggio cristiano nella società: tra questi i carmelitani , i francescani ei domenicani . Non sono mancate, dal XIX secolo , le Congregazioni religiose maggiormente attente ai bisogni dei giovani, degli anziani e di altre categorie sociali svantaggiate. Tra esse spiccano le comunità missionarie , con lo scopo precipuo di diffondere la fede cattolica in tutto il mondo.

Dal IV secolo in poi si ha la nascita dei vari ordini religiosi così divisi:

Mentre per arrivare a una congregazione religiosa si deve aspettare il XVII secolo , tra le più diffuse:

Le due realtà degli ordini e delle congregazioni religiose si differenziano per l'emissione dei voti : per i primi essa avviene in forma solenne, per i secondi in forma semplice; formalmente non ci sono differenze rilevanti.

Movimenti e associazioni

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Associazioni e movimenti cattolici .

Nel XX secolo ha preso avvio il fenomeno dei movimenti ecclesiali: questi sono associazioni di fedeli ispirate da un carisma particolare e che si organizzano autonomamente dalla normale gerarchia (vescovi e parroci). La differenza fra i movimenti e le associazioni è che queste ultime non sono organizzate autonomamente dalla gerarchia (come invece avviene per i movimenti), ma collaborano con essa in modo integrato e coordinato, partecipando attivamente in pressoché tutti i momenti della vita parrocchiale e diocesana.

Diffusione nel mondo

Diffusione del Cattolicesimo per percentuale di popolazione (per cifre assolute)

Africa : diffuso prevalentemente in Angola , nell' Africa francofona (ad esempio in Congo ), in Uganda , Ruanda , nel Burundi , Capo Verde , Guinea Equatoriale , Madagascar e nei territori d'oltremare francesi .

America : diffuso in America Latina (ad esempio in Brasile e in Messico ), in Canada e negli Stati Uniti (ad esempio in California e Nuovo Messico ). Negli USA negli ultimi anni il numero dei cattolici ha superato quello dei protestanti , non solo per le colonizzazioni spagnole , inglesi e francesi avvenute in passato, ma anche per le numerose ondate migratorie dai paesi cattolici (ad esempio dall'Europa Latina tipo in Spagna, Portogallo, Francia e Italia, ma anche dalla Germania, Irlanda, Polonia, Filippine, Vietnam, Messico e America Latina).

Asia : diffuso prevalentemente nelle Filippine , in Vietnam , Timor Est , India , Singapore , Corea del Sud , Sri Lanka e in alcune isole dell' Indonesia , ma anche in Cina e Giappone .

Europa : diffuso prevalentemente nei paesi latini, Francia , Spagna , Portogallo , Belgio e Italia , in Austria , in alcuni cantoni della Svizzera , Germania (soprattutto nel sud e in Franconia-Renania ma anche in Turingia), Irlanda , Paesi Bassi e in alcuni paesi orientali: Polonia , Lituania , Lettonia , Repubblica Ceca , Slovacchia , Ungheria , Slovenia , Croazia e in alcune zone della Bielorussia , della Romania e dell' Ucraina .

Oceania : diffuso prevalentemente in Australia , Nuova Zelanda , Papua Nuova Guinea e nei territori d'oltremare francesi.

Numero di appartenenti

L' Annuario pontificio del 2017 , basato sui dati forniti dalle diocesi cattoliche, testimonia che appartengono alla Chiesa cattolica oltre 1.285.000.000 persone [56] , e rappresentano il 17,7% della popolazione mondiale. Il dato non include i cattolici in Cina e in alcuni altri paesi in cui sussistono ostacoli a contatti regolari con Roma. I Cattolici costituiscono più della metà dei 2,4 miliardi di cristiani nel mondo. Secondo la legge canonica sono considerati membri tutti coloro che sono stati battezzati o ricevuti all'interno della Chiesa cattolica avendo fatto una professione di fede, esclusi coloro che hanno formalmente rinunciato a essere membri [57] [58] . Il numero dei battezzati non corrisponde necessariamente al numero dei fedeli praticanti, specialmente per quel che riguarda i paesi occidentali , maggiormente soggetti alla secolarizzazione rispetto agli altri.

Tendenze

Esaminando la situazione per singolo continente, il 2015 evidenzia la crescita robusta dei cattolici in Africa. In Asia e in America la crescita è consistente. Diversa la situazione in Europa e Oceania dove la percentuale dei fedeli in rapporto alla popolazione è costante. Il numero dei cattolici rispetto alla popolazione totale è molto differente tra i Continenti. In America il numero di fedeli della Chiesa Cattolica rappresenta il 63,7% della popolazione totale, in Europa il 39,9%, in Oceania il 26,4%, in Africa il 19,4%, in Asia il 3,2%.

Chiesa cattolica per continente

Note

 1. ^ Card. Agostino Vallini , Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano , su vatican.va , 9 novembre 2009. URL consultato il 26 novembre 2016 ( archiviato il 10 dicembre 2016) .
 2. ^ Dalla locuzione kath'hólu ("nell'insieme", "nel totale") a sua volta formata dalla preposizione katá ("su", "in") e hólos ("tutto").
 3. ^ ¿Sabías que la Iglesia católica está constituida por 24 Iglesias autónomas? , su es.aleteia.org , Aleteia, 8 agosto 2016. URL consultato il 7 novembre 2016 ( archiviato il 7 novembre 2016) .
 4. ^ August Monzon, Joan Alfred Martínez e Emilia Bea, Colligite Fragmenta. Repensar la tradició crisitiana en el món postmodern , Universitat de Valencia, 23 febbraio 2015, pp. 199–200, ISBN 978-84-370-9703-9 . URL consultato il 21 ottobre 2018 ( archiviato il 22 aprile 2020) .
 5. ^ Lumen gentium XIII.
 6. ^ Cfr. a titolo esemplificativo il documento Charta oecumenica siglato nel 2001 da tutte le Chiese cristiane europee.
 7. ^

  «La Chiesa cattolica non rifiuta niente di ciò che è vero e santo nelle religioni. Ella considera con un rispetto sincero questi modi di agire e di vivere, queste regole, queste dottrine che, benché siano diverse in molti dei punti che Ella osserva e propone, tuttavia apportano spesso un raggio di verità che illumina tutti gli uomini»

  ( Nostra aetate , 2 )
  Cfr. anche Paolo VI Ecclesiam suam 67.
 8. ^ ( ES ) Congregazione per la dottrina e per la dottrina della fede , Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia , su vatican.va , 29 giugno 2007. URL consultato il 17 gennaio 2017 ( archiviato il 12 luglio 2007) . . Non è disponibile la traduzione del documento in altre lingue.
 9. ^ José Rico Pavés, Comentarios al Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, «Subsistit in Ecclesia Catholica (LG 8). Precisiones sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II» , su almudi.org , Madrid, 2007. URL consultato il 17 gennaio 2017 ( archiviato il 18 gennaio 2017) .
 10. ^ Fernando Ocáriz, Iglesia de Cristo, Iglesia Católica e Iglesias que no están en plena comunión con la Iglesia Católica , su Romana.org , n. 41, 1º dicembre 2005, p. 348. URL consultato il 17 gennaio 2017 ( archiviato il 18 gennaio 2017) .
 11. ^ Dichiarazione "Dominus Iesus" circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa , su vatican.va . URL consultato il 29 marzo 2019 ( archiviato il 21 febbraio 2002) . , n. 16 e note 54 e 56
 12. ^ Dati stimati al 2007. ( EN ) World , in The World Factbook , CIA . URL consultato il 29 giugno 2010 ( archiviato il 5 gennaio 2010) .
 13. ^ Gv 21,17 , su laparola.net .
 14. ^ J. Comby, Per leggere la storia della Chiesa , Edizioni Borla , Torino 1989
 15. ^ A tal proposito lo storico del Cristianesimo Giovanni Filoramo evidenzia come il ruolo religioso della donna emerga fin dal Medioevo quando

  «grazie all'imporsi del culto di Maria , si è giunti a riconoscere, ad esempio nel campo della mistica, il ruolo centrale delle donne. L' anacoreta Giuliana di Norwich parla di "maternità di Dio", sottolineando la dimensione divina della misericordia , e di Cristo come madre, che col sangue nutre i fedeli. Il suo pensiero è stato ripreso e approfondito dalla recente teologia femminista

  ( Giovanni Filoramo . Cristianesimo . Milano, Mondadori/Electa, 2007, p. 275 )
 16. ^
  ( EL )

  «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»

  ( IT )

  «Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù»

  ( Lettera ai Galati III, 28 )
 17. ^ Lumen Gentium, 13
 18. ^ § 81-82 Catechismo della Chiesa Cattolica Archiviato il 1º giugno 2013 in Internet Archive .. Per approfondimenti sul dibattito e sull'evoluzione in relazione alle Fonti della Rivelazione nel cattolicesimo, cfr. Avery Dulles . Fonts of revelation , in The New Catholic Encyclopedia vol.12. 2003, Gale, New York, pp.190 e sgg.
 19. ^ Motu proprio Summorum Pontificum
 20. ^ Titolo del Messale: Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum
 21. ^ Titolo del Messale: Missale Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum
 22. ^ Motu proprio Traditionis custodes , articolo 1
 23. ^ Lumen gentium Archiviato il 4 luglio 2013 in Internet Archive . 68; Sacrosanctum Concilium Archiviato il 12 maggio 2013 in Internet Archive . 103; Catechismo della Chiesa cattolica Archiviato il 4 giugno 2013 in Internet Archive . 972.
 24. ^ Il concilio Vaticano II riconosce a Maria un culto speciale detto " iperdulia ", distinto dalla semplice venerazione o " dulia " solitamente tributata ai santi , evidenziando come esso confluisca nel culto a Dio, e abbia una particolare funzione di promozione nelle anime dell' adorazione e della glorificazione di Cristo:

  «Maria, perché Madre santissima di Dio, che prese parte ai misteri di Cristo, per grazia di Dio esaltata, dopo il Figlio , sopra tutti gli angeli e gli uomini, viene dalla Chiesa giustamente onorata con culto speciale.[...] Questo culto, quale sempre fu nella Chiesa, sebbene del tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo incarnato così come al Padre e allo Spirito Santo , e singolarmente lo promuove.»

  ( Tratto dal concilio Vaticano II , Lumen Gentium , I,66 )
 25. ^ ( EN , FR ) Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, Dichiarazione cristologica comune tra Papa Giovanni Paolo II ed il Catholicos Patriarca della Chiesa assira dell'Oriente, Khanania Mar Dinkha IV , su vatican.va , 1994. URL consultato il 23 dicembre 2006 ( archiviato l'11 marzo 2007) .
 26. ^ Il Papa apre le porte agli anglicani. «Sì al sacerdozio dei chierici sposati» , in Corriere della Sera . URL consultato il 20 ottobre 2009 ( archiviato il 23 ottobre 2009) .
 27. ^ La «carità del Papa». Abbraccio agli ultimi , su avvenire.it . URL consultato il 30 giugno 2015 ( archiviato il 14 novembre 2017) .
 28. ^ Cei, torna sopra al miliardo la quota di otto per mille. Archiviato il 25 giugno 2016 in Internet Archive . la Repubblica
 29. ^ La maggior parte dei cittadini (circa due su tre) sceglie di non barrare alcuna opzione, ma la ripartizione dell' 8 per mille avviene in base non alle singole dichiarazioni, bensì spartendo l'intera somma disponibile in base alla percentuale di scelte. Vale a dire che la Chiesa cattolica, a fronte di una maggioranza relativa ai contribuenti che hanno barrato almeno una scelta, con il 35% di preferenze sul totale (85% di coloro che hanno espresso una scelta) incassa circa l'85% dell'intera somma. In questo senso Mario Patuzzo. «La tassa dell'8 per mille» dalla rivista L'Ateo, n. 0/1996.
 30. ^ Sergio Lariccia. «Esigenze di laicità della società italiana» in Manifesto Laico, pp. 59-65. Laterza, Bari, 1999. È come avviene nelle elezioni, in cui tutti i seggi disponibili vengono distribuiti in base ai voti espressi, senza lasciare posti vuoti in corrispondenza ai voti non espressi.
 31. ^ Rendiconto 8xmille relativo all'utilizzazione delle somme pervenute nell'anno 2015 all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e alla Conferenza Episcopale Italiana , su 8xmille.it . URL consultato il 14 novembre 2017 ( archiviato il 28 marzo 2017) .
 32. ^ Il Pontificio consiglio "Cor Unum" «esprime la sollecitudine della Chiesa cattolica verso i bisognosi perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la Carità di Cristo», dal profilo istituzionale Archiviato il 3 marzo 2013 in Internet Archive . URL consultato il 5 aprile 2013
 33. ^ Chiesa, 2mila miliardi di immobili nel mondo. Archiviato il 24 giugno 2016 in Internet Archive . Il sole 24 ore
 34. ^ Vaticano Spa, gli immobili della Chiesa valgono 2mila miliardi Archiviato il 21 maggio 2016 in Internet Archive . QuiFinanza
 35. ^ In Italia patrimonio «cedibile» di almeno 6 miliardi. Archiviato il 25 giugno 2016 in Internet Archive . Il sole 24 ore
 36. ^ si veda, ad esempio, Storia criminale del cristianesimo
 37. ^ Testo del discorso segreto tenuto da Heinrich Himmler il 17-18 febbraio 1937 ai generali delle SS in relazione ai "pericoli razziali e biologici dell'omosessualità " , su culturagay.it . URL consultato l'11 novembre 2017 ( archiviato l'11 novembre 2017) .
 38. ^ ( EN ) Sex crimes and the Vatican , su news.bbc.co.uk , BBC News, 1º ottobre 2006. URL consultato il 20 aprile 2012 ( archiviato il 4 febbraio 2012) .
 39. ^ Viaggio Apostolico a Sydney - Intervista concessa ai giornalisti durante il volo , su vatican.va . URL consultato il 20 aprile 2012 ( archiviato il 2 gennaio 2012) .
 40. ^ Viaggio Apostolico a Sydney - Comunicato Stampa , su vatican.va . URL consultato il 20 aprile 2012 ( archiviato il 2 gennaio 2012) .
 41. ^ Santa Messa in occasione della conclusione dell'Anno Sacerdotale, 11 giugno 2010 , su w2.vatican.va . URL consultato il 14 novembre 2017 ( archiviato il 16 dicembre 2017) .
 42. ^ Contro la lettera di Mani detta del fondamento , su sant-agostino.it . URL consultato il 6 febbraio 2006 (archiviato dall' url originale il 20 febbraio 2006) .
 43. ^ Su "Roman Catholic", vedi Catholic Encyclopedia [1] Archiviato il 1º aprile 2019 in Internet Archive .
 44. ^ ( IT , EN , DE , ES , PT ) Last published documents of the Joint International Commission between representatives of the Catholic Church and the Lutheran World Federation Archiviato il 25 dicembre 2005 in Internet Archive .
 45. ^ ( EN ) Common christological declaration between the Catholic Church and the Assyrian Church of the East Archiviato il 4 gennaio 2009 in Internet Archive .
 46. ^ Cf. Presentazione dell'Annuario Pontificio 2012 Archiviato il 14 gennaio 2013 in Internet Archive ..
 47. ^ Jemi, Chiesa Italo-Albanese , su jemi.it . URL consultato il 14 novembre 2017 (archiviato dall' url originale il 15 novembre 2017) .
 48. ^ Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa vista come comunione del 28 maggio 1992 da parte della Congregazione per la dottrina della fede Su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione Archiviato il 6 novembre 2005 in Internet Archive .
 49. ^ Decreto Christus Dominus sull'ufficio pastorale dei vescovi , su vatican.va . URL consultato il 6 febbraio 2006 ( archiviato il 6 febbraio 2006) .
 50. ^ Decreto Orientalium Ecclesiarum sulle Chiese orientali cattoliche , su vatican.va . URL consultato il 6 febbraio 2006 ( archiviato il 3 febbraio 2006) .
 51. ^ Mt 16,13-20 , su laparola.net .
 52. ^ Gv 21,15-19 , su laparola.net .
 53. ^ L'enciclica di condanna della Chiesa ortodossa fu promulgata a seguito della missiva di papa Pio IX che, nello stesso anno, invitava queste Chiese a tornare in seno al "recinto del Signore" ovvero al "Santo Trono di Pietro". Cfr. Patrick Barnes. The Non-Orthodox - The Orthodox Teaching on the Cristhians Outside of the Church . Salisbury, Regina Orthodox Press, 1999, p. 18.
 54. ^ Patrick Barnes. The Non-Orthodox - The Orthodox Teaching on the Cristhians Outside of the Church . Salisbury, Regina Orthodox Press, 1999, p. 18.
 55. ^ Con il motu proprio Ingravescentem Aetatem Archiviato il 15 agosto 2017 in Internet Archive . stabilì che all'età di 75 anni i vescovi devono presentare le proprie dimissioni
 56. ^ Secondo i dati della Santa Sede nell' Annuario pontificio , il cattolicesimo è passato da poco più di 1098 milioni di battezzati nel gennaio 2005 a 1115 milioni nel dicembre 2006. I dati relativi al 2009, parlano di 1181 milioni di cattolici; per il 2010 viene riportata la cifra di 1196 milioni.
 57. ^ Pontificio consiglio per i testi legislativi, actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica , su vatican.va . URL consultato il 24 giugno 2012 ( archiviato il 26 marzo 2012) .
 58. ^ "L'abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero actus formalis defectionis ab Ecclesia, anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione;c) recezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione. [...] L'atto giuridico-amministrativo dell'abbandono della Chiesa di per sé non può costituire un atto formale di defezione [...] D'altra parte l'eresia formale o (ancor meno) materiale, lo scisma e l'apostasia non costituiscono da soli un atto formale di defezione [...] soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell'atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l'actus formalis [...] la stessa autorità ecclesiastica competente provvederà perché nel libro dei battezzati (cfr. can. 535, § 2) venga fatta l'annotazione con la dicitura esplicita di avvenuta “ defectio ab Ecclesia catholica actu formali . Nonostante ciò, secondo la Chiesa cattolica rimane comunque il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo (che, secondo la Chiesa, è rappresentato dalla Chiesa stessa) dato dal carattere battesimale; quest'ultimo per la Chiesa (e soltanto per essa) è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità VIAF ( EN ) 130782063 · ISNI ( EN ) 0000 0001 2157 7632 · SBN IT\ICCU\CFIV\009063 · Thesaurus BNCF 8294 · LCCN ( EN ) n79041716 · GND ( DE ) 2009545-4 · BNF ( FR ) cb118691560 (data) · BNE ( ES ) XX244723 (data) · ULAN ( EN ) 500241849 · NLA ( EN ) 35026602 · BAV ( EN ) 494/20059 · NDL ( EN , JA ) 00537972 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n79041716