Cidade

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Nota de desambiguación.svg Desambiguación : se está a buscar outros significados, consulte Cidade (desambiguación) .
Vista de Nápoles , cuxo antigo nome era Neapolis (Νεάπολις, en grego "nova cidade").

Unha cidade é un asentamento humano , extenso e estable, que difire dunha cidade ou vila por tamaño, densidade de poboación, importancia ou estatuto xurídico, resultado dun proceso de urbanización máis ou menos longo. O termo italiano cidade deriva do análogo latino cidade acusativa, á súa vez de civis , cidadán, truncado entón nunha cidade da que tamén deriva a civilización . Nun sentido administrativo, o título de cidade pertence aos municipios aos que foi concedida formalmente en virtude da súa importancia e varía segundo os ordenamentos xurídicos dos distintos estados .

Descrición

Basilea , cidade de Suíza
Bangkok , a capital de Tailandia
Toronto , cidade de Canadá
Río de Xaneiro , cidade do Brasil
Bos Aires , cidade de Arxentina

Definicións

Normalmente, unha cidade está composta por áreas residenciais, zonas industriais e comerciais e sectores administrativos que tamén poden afectar a unha área xeográfica máis grande. A maior parte da área dunha cidade está ocupada polo tecido urbano (casas, rúas, estradas ); lagos, ríos e zonas verdes adoitan ser minoritarios.

O termo cidade pode usarse para unha localidade urbana cuxa poboación está por encima dun determinado límite ou para unha localidade urbana que domina outras da mesma área en termos económicos, políticos ou culturais. Aínda que a cidade é axeitada para unha realidade que comprende áreas suburbanas e satélites, o termo non é adecuado para indicar unha aglomeración urbana de entidades distintas ou para indicar unha " área metropolitana " máis grande composta por varias cidades, nas que cada unha actúa como un centro propio. parte. Non hai unha definición xeral de cidades no mundo; por exemplo, en Italia o xefe do estado confírelle a condición de cidade cun decreto , mentres que cando Estados Unidos foi colonizada, os novos habitantes deron con entusiasmo o nome de "cidade" aos seus novos asentamentos, crendo que algún día estes serían moi grandes. . Por exemplo, Salt Lake City foi unha vila de 148 almas, que inmediatamente planificou un sistema de estradas e fundou Great Salt Lake City. Século e medio despois, a vila alcanzou o tamaño dunha cidade.

Por outra banda, no Reino Unido, unha cidade é un municipio coñecido como cidade dende "tempos inmemoriais" ou que recibiu o estatuto de cidade por estatuto real; que normalmente se concede en función do tamaño, a importancia ou as conexións coa monarquía (os indicadores tradicionais son a presenza dunha catedral ou universidade ). Algunhas cidades catedralicias , por exemplo St David's en Gales , son bastante pequenas. Un sistema similar existía nos Países Baixos na Idade Media , onde un señor outorgaba certos dereitos ( dereitos cidadáns ) a asentamentos que outros non posuían. Estes incluían o dereito a erguer fortificacións, celebrar mercados ou darse un tribunal de xustiza.

A mesma práctica de atribuír o título de cidade incluso a asentamentos bastante pequenos está xustificada de xeito xeral por algunhas liñas de pensamento de planificación urbana e socioloxía urbana segundo as cales o título de cidade non está subordinado ao tamaño da superficie construída. ou ao número de habitantes., senón máis ben á aparición do chamado "problema da cidade", ou máis ben á manifestación dunha necesidade ou unha oportunidade para a vida social común e, en consecuencia, ao establecemento dunha comunidade socialmente cohesionada. . Neste sentido, todos os centros rurais, todas as aldeas, todas as aldeas de montaña que poden demostrar a existencia dunha comunidade arraigada no territorio que identifica o pequeno centro habitado como o centro da vida social tamén deben considerarse cidades. Neste sentido, polo tanto, todos os centros fundadores tamén son cidades , aínda que (inicial ou definitivamente) se caractericen por un perímetro urbano mínimo e unha escasa poboación. Un exemplo disto son as cidades fundadas na era fascista tanto en Italia como nas colonias italianas como Sabaudia , Latina , Portolago e outras. O título de cidade atribuído a este criterio está obviamente cuestionable.

Xeografía e estrutura

As cidades teñen diferentes localizacións xeográficas. Moitas veces están na costa e teñen un porto, ou están situados preto dun río, lago ou mar, obtendo unha vantaxe económica. O transporte de mercadorías por ríos e mares foi (e en moitos casos aínda o é) máis barato e eficiente que o transporte por estrada de longa distancia.

En relación coa posición xeográfica que ocupa, realiza varias funcións, útiles para a organización do territorio no que se atopa. Identificamos tres tipos diferentes:

As funcións económicas teñen como obxectivo desenvolver a propia cidade, a rexión e a nación onde se atopa, a través da produción de produtos que poidan gozar os consumidores dentro ou fóra. Tales son o resultado da industria, o comercio, o turismo e as transaccións financeiras destinadas a aumentar o capital. A industria representa o principal elemento de desenvolvemento da cidade, xa que contribúe ao seu sustento económico e sobre todo permitiu o seu nacemento ao redor do século XIX. O comercio, dende a antigüidade, é o elemento que permite o intercambio de produtos acabados; a cidade é o corazón do consumo e distribución non só dos produtos locais, senón tamén dos importados. O turismo, por outra banda, desenvolveuse especialmente nas últimas décadas, co aumento do benestar en todos os estratos sociais. Este fenómeno xera a afluencia dun gran número de persoas á cidade, contribuíndo ao crecemento da economía urbana; ao mesmo tempo tamén cumpre a función de producir emprego. A función financeira é realizada principalmente por bancos ou outras institucións, que se ocupan de investir ou prestar capital para reintegrarse no proceso de produción de bens.

As funcións sociais están intimamente relacionadas coas económicas, pero refírense á administración pública, á educación e á saúde. Do mesmo xeito, estes servizos pódense gozar dentro e fóra da cidade. Canto máis involucran a un gran número de persoas fóra da cidade, máis aumenta o seu prestixio.

As funcións radiantes prevén a extensión dentro e fóra da cidade de ideas, estilos de vida e novidades, que forman, informan e transforman o pensamento e a acción da poboación influenciada pola cidade. [1]

Os núcleos das vellas cidades europeas, que non foron reconstruídos masivamente, adoitan ter centros de cidade onde as rúas non están dispostas nunha orde particular, sen un plan estrutural aparente. Este é un legado de desenvolvementos orgánicos e non planificados. Hoxe esta estrutura é normalmente percibida polos turistas como curiosa e pintoresca.

O planeamento urbano moderno viu moitos esquemas sobre o aspecto da aglomeración urbana:

 • Reixa (ou xadrez) . É a estrutura máis común, case unha regra en partes dos Estados Unidos , e usada durante centos de anos en China.
  Este patrón pode ter moitas variacións, incluíndo malla rectangular, malla triangular , rúa paralela , malla hexagonal
 • Radial . Moitas estradas conflúen nun punto central, a miúdo o efecto de crecementos sucesivos durante un longo período de tempo, con trazas concéntricas de murallas e cidadelas , ás que recentemente se engadiron estradas de circunvalación que traen tráfico fóra do centro urbano.
  Moitas cidades holandesas estrutúranse así: unha praza central rodeada de canles concéntricos , onde cada expansión da cidade implica un novo círculo (canles e murallas). En cidades como Amsterdam e Haarlem esta estrutura aínda é ben visible.
 • Axial (ou lineal) . É cando esta cidade se desenvolve ao longo dunha estrada e toma unha forma longa e estreita

Historia das cidades

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Historia da planificación urbana .

Idade antiga

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Protohistoria do Próximo Oriente § A revolución urbana .
Ruínas de Babilonia
Modelo de Pérgamo
Reconstrución da Roma antiga na época de Constantino
Antigas murallas en Constantinopla
Mileto (reconstrución)

As cidades teñen unha longa historia, aínda que hai opinións diferentes sobre cando un determinado asentamento antigo pode considerarse unha cidade. Ás primeiras cidades verdadeiras chámaselles ás veces grandes asentamentos nos que os habitantes non só cultivaban as terras circundantes, senón que comezaban a ter ocupacións especializadas e nos que se centralizaban o comercio, o almacenamento de alimentos e o poder. As sociedades baseadas na vida nas cidades adoitan chamarse civilizacións .

Segundo esta definición, as primeiras cidades que coñecemos localizáronse en Mesopotamia , como Uruk e Ur , ou ao longo do Nilo , o val do Indo e China . Antes destes asentamentos que alcanzaban un tamaño significativo son raros, aínda que hai excepcións como Jericho , Çatal höyük e Mehrgarh . As primeiras cidades desenvolvéronse, polo tanto, en zonas fértiles, ao longo de grandes ríos e vastas chairas agrícolas ou en puntos que constitúen pasos obrigatorios das rutas comerciais.

O asentamento urbano máis antigo do que se atoparon vestixios até o de agora remóntase ao 8000 a.C., uns 4500 anos antes do desenvolvemento das grandes civilizacións fluviais en Mesopotamia e Exipto . Esta é a cidade de Xericó preto do Mar Morto , probablemente nacida grazas ás actividades mercantís relacionadas coa explotación de sal e minerais na zona. As poderosas murallas e os restos dunha torre testemuñan unha vontade defensiva que permite situar a cidade nun complexo sistema de relacións co territorio circundante.

O primeiro centro urbano do que quedan restos substanciais é Çatalhöyük , na actual Turquía (6000 a.C.): unha aglomeración ordenada de pequenas casas de ladrillo que cubren todo un outeiro. Os xacementos próximos de obsidiana (unha rocha volcánica usada desde a prehistoria para obxectos punzantes ou afiados) suxiren que a cidade controlaba a extracción e o procesamento desta substancia. As pinturas e os relevos das paredes dannos aspectos importantes da cultura dos habitantes: os cazadores, envoltos en peles de leopardo , perseguen as súas presas; enormes voitres aliméntanse das cabezas dos cadáveres; impoñentes leopardos estilizados dominan as murallas, protexendo así a cidade e fomentando a caza; decoracións xeométricas complexas e coloridas adornan os interiores. En definitiva, atopamos no embrión os elementos constitutivos de toda civilización urbana: diversificación produtiva ( agricultura , caza , comercio ), presenza de actividades especializadas (pintores), valor multifuncional (núcleo residencial, santuario, almacén). Non obstante, aínda non existe un concepto real de "espazo urbano": as casas están construídas unhas sobre outras, non hai estradas, a cidade non está dividida en "áreas funcionais" dedicadas exclusivamente ao culto ou ao comercio ou á comunidade de vida. Para redescubrir estes elementos, cómpre agardar á formación dunha sociedade máis complexa.

A explotación agrícola da chaira mesopotámica crea gradualmente estas condicións. A partir do 3500 a.C. Comeza unha primeira fase de urbanización que ve á cidade de Uruk no centro dun intenso traballo de organización do territorio: a riqueza acumulada coa produción agrícola permite iniciar intercambios con outros centros produtores de materias primas e manter unha clase de xente que organiza o poder da cidade sobre o territorio circundante (soldados, ferreiros, contables, artesáns, enxeñeiros). En resumo, fórmase unha rede de pequenas cidades dependentes de centros máis importantes: as mesmas relacións xerárquicas que se forman dentro das cidades recréanse entre cidade e cidade. Os centros urbanos están en expansión e presentan sempre elementos novos e diferentes. Altas murallas defenden aos habitantes e, sobre todo, ás reservas de alimentos, mentres que as zonas residenciais sepáranse dos edificios centrais (templos e palacios). As actividades directivas concéntranse no palacio do rei: escribas e funcionarios rexistran o tráfico de mercadorías e organizan actividades de produción e comerciais. A multiplicidade de funcións directivas significa que o palacio real representa o edificio máis grande da cidade: a súa grandeza tamén serve para amosar a forza e a riqueza do equipo directivo. Ás veces, como na primeira fase de Uruk, é o templo (e non o palacio real) o que desempeña un papel directivo: ricamente decorado, normalmente constrúese nunha posición elevada, simbolicamente máis próxima aos deuses.

O espazo urbano comeza a concibirse na súa unidade e especificidade: a cidade xa non é un conxunto aleatorio de edificios, senón unha estrutura ordenada. O desenvolvemento de técnicas de arquitectura, enxeñaría e contabilidade vai acompañado dun desenvolvemento da capacidade de "pensar" a cidade. A este respecto, atopouse unha táboa de barro do 3000 a.C. co mapa do agregado sumerio de Nippur , onde se recoñece claramente o curso do río Éufrates , o templo e as canles artificiais. No val do Indo , o primeiro centro urbano importante desenvolveuse cara ao 2500 a.C.: Mohenjo-daro aparece como un gran centro administrativo (a poboación alcanzou os 40.000 habitantes) con baños termais, almacéns e sumidoiros. As casas están distribuídas en dúas plantas, a miúdo con pozos e baños privados. Quizais sexa a primeira cidade moderna, cunha estrutura ordenada e solucións de enxeñería de vangarda, que só atoparemos nos centros romanos máis grandes e ricos ( Roma e Pompeia ) ou uns milenios despois: en París construirase o alcantarillado en 1854 e en Londres en 1859.

A civilización grega elabora gradualmente o modelo mesopotámico da "cidade dos palacios", pero nunha dimensión máis contida: os pequenos centros fortificados protexen unha área limitada de territorio e confórmanse esencialmente como estruturas de defensa para o subministro de alimentos. Só nos últimos tempos, é dicir nos séculos VIII-VI a.C., hai un cambio. As aldeas tenden a congregarse nos centros urbanos e as pequenas fortalezas cidades transfórmanse en organismos complexos e socialmente estratificados que controlan áreas máis grandes do territorio circundante.

A zona sagrada, situada xeralmente na parte máis alta da cidade, substitúe o palco-cofre dos períodos arcaicos, mantendo a función de cidadela fortificada. Unha área dedicada ás actividades comerciais e á vida política comunitaria está situada na zona urbana. O desenvolvemento de actividades mercantís e mariñeiras fai que a función do porto sexa central: Atenas , construída nunha ampla chaira e orixinariamente un centro de produción agrícola, incorpora, coa construción de longas murallas, o porto do que entón especializa a actividade dividindo nunha área comercial e nunha zona militar. É característica a existencia de "cidades sagradas", como Delfos , formadas case exclusivamente por edificios relixiosos, pero no centro das fértiles áreas agrícolas dispoñibles para a casta sacerdotal que as habita. O desenvolvemento de centros urbanos co conseguinte crecemento demográfico , a necesidade de intensificar o comercio e controlar rutas comerciais e zonas ricas en materias primas conducen á creación de "colonias" de ultramar ao longo de todas as costas do Mediterráneo. Así, o modelo urbano e de vivenda grego esténdese a gran escala (a miúdo mantendo características arquitectónicas precisas da cidade nai) influíndo e caracterizando, segundo unha cultura común, a estrutura e o gusto urbano de lugares moi afastados entre si: Pérgamo , Alexandría , Magna Grecia e as costas españolas.

O desenvolvemento urbano vai acompañado dunha profunda reflexión teórica sobre o papel e a función política da cidade (tratada polos dous principais filósofos Platón e Aristóteles ) que tamén repercute nos conceptos de planificación urbana. O arquitecto Ippodamo da Mileto , colaborador de Pericles , século V a.C., teoriza unha cidade ideal de dez mil homes, dividida en tres clases (artesáns, agricultores, defensores) e situada no centro dun territorio dividido en tres partes que deben apoiar respectivamente eles. Ippodamo imaxina unha cidade construída segundo un plano preciso, na que se regulan con precisión os bloques, a súa orientación e tamén o posible desenvolvemento do núcleo urbano. A tradición quere que sexa o inventor da cidade cun plan ortogonal dividido en áreas funcionais, como Mileto e Priene . O primeiro ten unha gran praza pública no centro da cidade, rodeada de edificios administrativos e adxacente á zona dos santuarios, e dous mercados preto dos portos, un preto da praza e outro na zona sagrada. A segunda, disposta en catro terrazas, combina o esquema do hipodamo co sentido escenográfico da cidade típica de Asia Menor: as distintas áreas funcionais están dispostas en diferentes niveis.

A cidade divídese agora nun complexo sistema de edificios e espazos públicos e privados, onde o ximnasio, o estadio, o teatro, os templos, os santuarios e as bibliotecas convértense en elementos esenciais e testemuñan a súa riqueza e vitalidade. O sentido teatral, a funcionalidade e as innovacións arquitectónicas de Pérgamo (que se chamou a máis fermosa das cidades antigas) constitúen un modelo que tamén influirá na Roma republicana, inspirando o desenvolvemento das grandes cidades da época imperial.

O crecemento dos imperios antigo e medieval levou a capitais ou oficinas administrativas provinciais aínda máis grandes: Roma , con máis dun millón e medio de habitantes no século II, a súa emulación oriental de Constantinopla e as posteriores chinesas e indias achegáronse ao millón medio de habitantes. ou o superou. Do mesmo xeito, tamén xurdiron grandes centros administrativos e cerimoniais noutras áreas, aínda que a menor escala. Ata os anos 250 - 280 as cidades estiveron abertas e fusionáronse co campo, pero tras as invasións bárbaras contraéronse e pecháronse entre muros. Entre 895 e 955 unha segunda onda de invasións, esta vez húngara , convenceunos para fortalecer as murallas e os castelos.

Durante os séculos de ouro do Imperio romano , a complexa estratificación social , a especialización artesanal, os excedentes económicos acumulados coa explotación de enormes territorios agrícolas, o rico comercio trans-mediterráneo e o uso sistemático do traballo escravo permiten a realización de obras públicas grandiosas. e para embelecer as cidades con obras de arte de todo tipo. Roma, a capital do Imperio, alcanza o millón de habitantes e enriquécese rapidamente con edificios e estruturas grandiosas, como o Circo Máximo , o Anfiteatro Flavio , os Baños de Caracalla ou os trece acuedutos que abastecen a cidade. A riqueza ou complexidade da residencia imperial adquire as características dunha cidade dentro dunha cidade.

A característica da cidade romana é a monumental atención ao foro , un espazo comercial e político, un lugar de encontro para toda a comunidade e un "escaparate" para todo o imperio. Os emperadores César , Augusto , Nerón , Nerva ensanchan e completan de cando en vez a zona do foro con templos e grandes soportais de columnas. Traxano dá a disposición definitiva construíndo un sistema complexo e homoxéneo de espazos públicos (foro, basílica e biblioteca), comerciais (mercado) e relixiosos (templo do emperador) que culminan coa exaltación do seu traballo militar e do exército (estatua ecuestre de o emperador, historiada columna e frisos que representan as campañas militares vencedoras emprendidas).

Pola contra, os impoñentes arcos triunfais que se erguen nas principais rúas das cidades máis importantes do imperio celebran o retorno victorioso dos emperadores e xenerais: coa súa monumental presenza deben testemuñar as riquezas recollidas durante as campañas militares e lembrar, incluso en as cidades máis afastadas, a forza do exército romano.

A finais da antigüidade asistimos ao progresivo declive económico e político das principais cidades. A paulatina perda do control do Mediterráneo e das posesións africanas e españolas e a necesidade de reafirmar o dominio sobre as provincias xermánicas e dálmatas (onde hai máis rebelións e a ameaza de movementos migratorios cada vez máis substanciais de poboacións nómadas está a aumentar) o eixo máis ao norte do imperio. Despois de mil anos, Roma perde o seu papel de capital, agora dividida entre catro cidades: Tréveris , Milán , Sirmium e Nicomedia convértense na sede das cortes imperiais e da burocracia estatal.

O modelo urbano sobre o que se desenvolven as novas capitais non é innovador: o palacio imperial , o foro , o circo e a ceca constitúen o punto forte do tecido urbano. Non obstante, a crise económica e a preocupación pola situación xeral limitan o carácter monumental, acentuando o aspecto familiar e defensivo. Fanse necesarias as torres e as murallas , coas que a propia Roma se equipara uns anos antes.

A afirmación do cristianismo e o seu recoñecemento oficial tamén conducen á difusión de novos lugares de culto, moi diferentes aos templos tradicionais romanos. As basílicas cristiás , que herdan algúns elementos estruturais dos edificios públicos romanos, caracterizan as novas cidades ata converterse nun elemento central arredor do cal, na Idade Media, a trama urbana tenderá a organizarse, como ocorreu na cidade antiga co mercado cadrado e o burato. A basílica cristiá convértese tamén nun símbolo do poder que a Igrexa asume dentro do imperio. Neste período Milán asume unha importancia económica, no contexto do tráfico comercial co norte de Europa, que manterá ao longo da Idade Media.

A construción por parte do emperador Constantino dunha nova capital no Bósforo , entre Europa e Asia, reafirma o cambio político do imperio cara a un eixo diferente. A cidade, Constantinopla , combina o sentido monumental tradicional cun grandioso aparello defensivo . Sabemos que, para embelecer os palacios e dar unha impresión de continuidade histórica e ideal coa tradición de Roma, Constantino despoxou a antiga capital de mármore, mobiliario e monumentos cun forte valor simbólico. Xustiniano, para reiterar que Constantinopla era a capital cristiá do imperio, construíu alí a grandiosa basílica de Santa Sofía , cuxa cúpula aínda domina a cidade.

A "Nova Roma", ao ser bautizada, fíxose rica e cosmopolita: de feito, o núcleo orixinal de habitantes formado por funcionarios e soldados, principalmente de orixe grega, pronto se asociou a políticos e comerciantes das máis variadas etnias e culturas. , incluídos eslavos, alemáns e xudeus. As vantaxosas condicións fiscais e o estatuto particular que gozaba Constantinopla aseguraron o seu florecemento artístico e económico, converténdoo no novo cruce de camiños e cultura.

O fin do imperio e as estruturas de control territorial, militar, burocrático e económico conectadas a el e o asentamento estable en Europa de poboacións nómades non europeas, alleos á cultura romana, levaron no espazo duns séculos a un cambio radical tamén para as cidades. A civilización clásica vía a cidade como o punto forte da súa organización política e social; os novos pobos, en cambio, están organizados en tribos e teñen unha estrutura social menos diversificada que a romana. Despois do lento declive do período da Antigüidade tardía debido tanto ao esvaecemento gradual da intensidade do comercio de longa distancia como ao menor control sobre o campo, do que dependía a súa subsistencia, a cidade perdeu importancia nos séculos VI e VII. Sen funcións políticas e burocráticas específicas, as cidades empobrecense e están en parte abandonadas. Ademais, sen unha clase dirixente capaz de coordinar os traballos de mantemento, atopar fondos e materias primas e coa perda de habilidades técnicas e funcións artesanais especializadas, as complexas estruturas que caracterizaron os centros romanos (balnearios, acuedutos, canalizacións, estradas, pontes) deterioran rapidamente e caer en mal estado. En moitos casos tamén hai saqueos e destrucións, a miúdo polos propios habitantes que intentan recuperar material de construción en situación de regresión ou parálise total dos mercados e materias primas irreparables. É o caso de Roma.

Despois dunha longa crise política, durante a cal a vella capital só podía contar coa presenza dun senado sen prerrogativas específicas, no 410 foi saqueada polos godos e a perda da súa sagrada inviolabilidade confirma a imparable desfeita do imperio. Só no século VII a cidade comezou a reorganizarse, grazas á presenza da Igrexa que, no baleiro político, se definiu gradualmente como a nova forza capaz de restablecer o seu papel de capital. A función asumida no equilibrio entre os distintos estados romano-bárbaros garante á cidade un certo peso económico e político, tamén en virtude do importante patrimonio da terra da Igrexa e da ampla rede de relacións nas que podería confiar. O monumental declive de Roma vai así acompañado da súa reorganización como centro de poder: empobrecido pero vital.

Moitas cidades construídas no mar, pola contra, quedan inseguras debido á propagación da piratería. Por outra banda, a regresión dos intercambios comerciais por vía marítima transforma profundamente a súa estrutura económica, tanto que a miúdo asistimos, tamén debido á perda das técnicas de mantemento necesarias, ao ensilado de moitos portos e ao cambio de centros habitados. cara ao interior ou en zonas máis protexidas. Venecia , pola súa banda, xurdiu do movemento cara á costa - nunha zona lagoa, polo tanto máis protexida e mellor defendible - das poboacións de Aquileia e Rávena bizantina, ameazadas polo avance lombardo. Ademais, non podemos deixar de mencionar a crise demográfica que afecta a Europa, causada por invasións, guerras, pragas e fames. As cidades que sobreviven diminúen de tamaño. É significativo o destino de Split , que se desenvolve dentro dos restos do palacio imperial, do que utiliza as murallas como cidadela, adaptando as estruturas existentes ás novas necesidades de vivenda. Isto testemuña non só a redución demográfica senón tamén os problemas de subministración de materiais de construción.

A aristocracia, segundo unha tendencia xa vixente desde o período antigo tardío, retírase ao campo para controlar mellor a produtividade das terras e defendelas de redadas e redadas. A desintegración dunha unidade estatal e a falta real de forte control dos novos reinos fragmentan o territorio en pequenas unidades independentes e pouco comunicantes, gravitando arredor do castelo onde reside o señor. Preto deste núcleo pódese formar unha aldea ou aldea na que se concentren as principais actividades artesanais, esencialmente ao servizo do señor. Se é necesario, o castelo pode acoller á poboación campesiña, traballo fundamental para a terra do señor.

A cidade, por outra banda, mantén un papel fundamental no mundo árabe, onde a densa rede comercial marítima e terrestre, que substitúe en boa medida á romana, segue centrada nos centros urbanos e nos seus mercados. Moitas cidades árabes desenvólvense en núcleos xa importantes na era imperial, véxanse Alexandría , Damasco ou Xerusalén . Hai tamén numerosas cidades de nova fundación, destinadas á súa riqueza e vivacidade para entrar rapidamente na imaxinación da ficción occidental e do mundo mercantil, como Bagdad , O Cairo ou Samarcanda . Mantendo o aspecto formal de moitas cidades do antigo Oriente, estes centros aparecen como densas aglomeracións de casas protexidas por altas murallas. Caratteristica la presenza di moschee, alle quali spesso sono collegate scuole coraniche; bagni pubblici e caravanserragli, luoghi di sosta per le carovane di mercanzie che si spostano da una città all'altra. Baghdad, a testimonianza della fioritura e dell'importanza di molte di queste città, nel secolo XII raggiunse probabilmente il milione di abitanti.

Medioevo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Urbanistica medievale .

Durante il Medioevo europeo, una città era tanto un'entità politica quanto una raccolta di case. La residenza cittadina portava alla libertà dai tradizionali doveri rurali verso il signore e verso la comunità: in Germania c'era il detto "Stadtluft macht frei" ("L'aria della città rende liberi"). Nell'Europa continentale non erano infrequenti le città con una loro propria legislazione, con le leggi cittadine che costituivano un codice separato da quello per le campagne, e il signore cittadino spesso differiva da quello del territorio circostante. Nel Sacro Romano Impero , cioè la Germania medioevale e l'Italia, alcune città non avevano altro signore che l'imperatore.

In casi eccezionali, come quelli di Venezia , Genova o Lubecca , le città stesse divennero stati potenti, che a volte prendevano sotto il loro controllo le aree circostanti, oppure stabilivano estesi imperi marittimi, sebbene questo possa aver talvolta impedito il successivo sviluppo di un ampio Stato nazionale con la sua economia. Simili fenomeni si ripeterono anche altrove, come è il caso di Sakai , che godette di una considerevole autonomia nel Giappone tardo medioevale.

Nel corso del secolo IX, parallelamente alla formazione di grandi monarchie nazionali, alcune città diventano il centro di riferimento economico e burocratico delle nuove formazioni territoriali e si abbelliscono di palazzi, chiese e cattedrali monumentali grazie alla rinnovata fioritura economica (surplus economico; movimento di materiali e materie prime; tecniche artigianali diversificate), alla volontà dei sovrani di rendere tangibile la propria ricchezza e, nel caso di Aquisgrana , capitale del regno carolingio, di creare una città in grado di apparire ideale erede di Roma.

Prende allora avvio un processo di rinascita economica basata sull'affermazione graduale in tutta Europa del nuovo modello sociale e produttivo feudale che, a partire dal secolo X, accompagnato dalla crescita demografica spiegabile con le migliori condizioni di vita e la fine della grandi ondate migratorie e delle devastazioni a esse connesse, crea le condizioni per un nuovo fenomeno di urbanizzazione. Molte città, semi abbandonate o cadute in rovina, vengono ampliate, come mostrano le nuove cinta murarie, e si arricchiscono di botteghe artigiane, manifatture e nuove strutture, come i palazzi pubblici che fungono da sedi dei governi locali, il palazzo vescovile, gli spazi coperti per gli scambi commerciali, le sedi delle varie corporazioni di mestiere e delle compagnie mercantili e le banche.

Bologna , Parigi , Pavia e Napoli inaugurano centri di studio laici, le università, che testimoniano l'esigenza per le nuove realtà urbane e statuali di una burocrazia e di un ceto di specialisti preparati. Edifici pubblici, chiese e cattedrali imponenti necessitano del lavoro di abili maestranze e impiegano per le decorazioni materiali pregiati. La crescita di queste città, sostenuta dal forte incremento demografico, arrestato solo dalle epidemie del secolo XIV, è costante e spesso caotica e non permette pianificazione urbanistica, se non una parziale e non organizzata divisione in aree della città per arti e mestieri. Queste nuove città hanno uno sviluppo verticale e le abitazioni possono raggiungere parecchi piani di altezza. Nascono le case-torre delle famiglie aristocratiche, sorta di castello in città, come Bologna, Pavia e San Gimignano . Torri pubbliche, guglie e campanili dominano la città per fermare e mostrare la forza e la ricchezza di chi li ha eretti.

Lo sviluppo economico e la diversificazione delle attività produttive all'interno delle città e fra città diverse permette, nel corso del secolo XIII, il definitivo consolidamento in tutta Europa dell'esperienza urbana. Il tipo di città che si diffonde è destinato a restare pressoché immutato almeno fino alla rivoluzione industriale. Anche il territorio tende ad acquisire le caratteristiche morfologiche che si manterranno sino a tempo recenti, vale a dire l'organizzazione intorno ai centri abitati che tuttora persistono. Nell'Italia centrale si forma un sistema di città-stato basato su un'economia di tipo prevalentemente mercantile, ma in ogni caso ben connessa al controllo agricolo del territorio circostante, che ricorda, anche per le esperienze di governo di tipo oligarchico allargato e talvolta comunitario, molte città-stato del mondo antico. Firenze , Lucca , Pisa e Siena sono le protagoniste di questa fase storica.

Lo stesso fenomeno si sviluppa nell'Europa del Nord, dove si forma una vera e propria lega mercantile fra città del Mar Baltico e della Bassa Germania (cosiddette “anseatiche”, perché già unite in una lega mercantile chiamata Hansa). Amburgo , Brema , Lubecca, Danzica e Riga animano una densissima rete di scambi commerciali che consolida lo sviluppo urbano di tutto il Nord Europa. Allo stesso modo si affermano città come Gand e Bruges nelle Fiandre, al centro di un'importante zona di produzione e lavorazione di tessuti pregiati, o come Troyes in Francia e Francoforte in Germania, sedi di note fiere commerciali. Il contenimento, grazie alle nuove monarchie nazionali, dell'espansione militare araba e l'interesse a stabilire contatti commerciali con quel mondo e, attraverso di esso, con i mercati orientali riaprono il Mediterraneo ai traffici europei, avviando il rilancio di molte città costiere. Amalfi , Genova , Pisa e Venezia ritornano a “colonizzare” il Mediterraneo, creando una rete commerciale di grande importanza e fondando nuovi centri. La ricchezza accumulata dalle classi dirigenti permette un notevole sviluppo artistico, come nel caso di Venezia o Pisa.

Età moderna

La nascita della prospettiva rinascimentale in pittura, la rivoluzione copernicana e la scoperta delle Americhe hanno modificato la percezione dello spazio e del tempo della civiltà occidentale . Queste rivoluzioni scientifiche e artistiche hanno influito sullo sviluppo della modernità , soprattutto a partire dal XVIII secolo. L'espansione del capitalismo ha imposto una generalizzazione a livello mondiale di un unico sistema temporale, e una sua divisione precisa in ore e minuti, sia per poter definire univocamente gli orari e gli itinerari dei sistemi di trasporto, sia per poter uniformare la vita pubblica, sia anche per misurare esattamente le giornate lavorative. La correlata accelerazione dei processi produttivi, della tecnologia e della vita sociale ha trasformato anche gli spazi delle città, trasformando decisamente la natura delle relazioni sociali che in tali spazi si erano intessute. Il programma illuminista in senso ampio aspira a una geometrizzazione sempre più spinta degli spazi, e queste ha conseguenze di importanza capitale anche nel modo in cui gli stati nazionali moderni si autorappresentano: in particolare, sempre di più, questi stati si percepiscono come dotati di territori esclusivi rispetto agli altri stati, e separati da essi da confini sempre più rigidi ea forma di linea. Questa rappresentazione dello stato nazionale, che è particolarmente diffusa nel momento della sua ascesa e dominanza, tra la seconda metà del settecento e gli inizi del novecento, ha come scopo anche quello di creare l'unità nazionale in maniera verticale, mettendo in relazione e in un certo senso omologando tutte le classi: dagli aristocratici ai contadini , passando per i ceti mercantili, tutti possono e devono appartenere a una tradizione comune, fatta non solo di un linguaggio comune, ma anche di miti , di riti , di monumenti e di spazi comuni. E le grandi città europee, in particolar modo le capitali, sono pienamente solidali a questo progetto.

I palazzi adibiti alle funzioni pubbliche diventarono veri e propri monumenti e simboli della narrazione nazionale e la città fu concepita come uno strumento di integrazione gerarchica attorno a questi spazi pubblici densi e spettacolari che, a seconda dei casi, potevano integrarsi con episodi rilevanti della città antica e medievale (è chiaro come soprattutto in Italia questo pregresso costituiva un vincolo importante), oppure, al contrario, mobilitavano gli artisti e gli architetti dell'epoca per creare testimonianze illustri del carattere innovativo della modernità . Questi spazi pubblici , d'altra parte, volevano anche manifestare l'esigenza educativa di sviluppare una cultura sempre più comune ai cittadini: i primi grandi musei d' Europa , nel corso dell' ottocento , sono infatti dei lasciti del potere ai cittadini, collocati strategicamente nei luoghi simbolicamente centrali delle capitali (come avviene soprattutto a Parigi , Berlino , Vienna ).

Agli inizi della modernità, le città erano in massima parte molto piccole, tanto che nel Cinquecento solo circa due dozzine di località nel mondo ospitavano più di 100 000 abitanti: ancora nel Settecento ce n'erano meno di cinquanta, una quota che sarebbe poi salita a 300 nel Novecento . Una piccola città del primo periodo moderno poteva ospitare solo 10 000 abitanti e le cittadine ancora di meno. Mentre le città-stato del Mar Mediterraneo o del Mar Baltico iniziarono a decadere a partire dal XVI secolo , le maggiori capitali d'Europa iniziarono a beneficiare dell'esplosione del commercio globale che era seguita all'emergere di un'economia atlantica , alimentata dall'argento del Perù e della Bolivia . Nel XVIII secolo, Londra e Parigi raggiunsero e poi superarono le grandi città extraeuropee di Baghdad , Pechino , Istanbul e Kyoto .

Lo sviluppo della moderna industria a partire dalla fine del XVIII secolo produsse massicce urbanizzazioni e portò alla crescita di nuove grandi città, sia in Europa sia nelle Americhe sia nelle altre parti del mondo: le nuove opportunità producevano infatti un alto numero di immigranti dalle comunità rurali nelle aree urbane. Oggi circa metà della popolazione mondiale è urbana, con milioni di persone che ogni anno continuano a riversarsi nelle città in crescita dell' Asia , dell' Africa e dell' America Latina .

Agglomerati urbani

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Città del mondo per popolazione .
Data Prima città Seconda città Terza città Quarta città Quinta città
2000 aC Uruk: 80 000 ab. Ur: 65 000 ab. Mohenjo-Daro: 40 000 ab. Menfi: 30 000 ab. Nippur: 20 000 ab.
1.300 aC Zhengzhou: 100 000 ab. Babilonia: 60 000 ab. Menfi: 50 000 ab. Tebe: 50 000 ab. Assur: 30 000 ab.
1000 aC Pi-Ramses: 120 000 ab. Babilonia: 60 000 ab. Hao: 50 000 ab. Menfi: 50 000 ab. Tebe: 50 000 ab.
800 aC Hao: 100 000 ab. Ninive: 100 000 ab. Babilonia: 100 000 ab. Tebe: 50 000 ab. Nimrud: 50 000 ab.
500 aC Babilonia: 200 000 ab. Luoyang: 200 000 ab. Linzi: 200 000 ab. Atene: 120 000 ab. Siracusa: 100 000 ab.
323 aC Cartagine: 500 000 ab. Linzi: 300 000 ab. Alessandria: 300 000 ab. Babilonia: 200 000 ab. Pataliputra: 150 000 ab.
200 aC Alessandria: 600 000 ab. Seleucia: 600 000 ab. Pataliputra: 350 000 ab. Roma: 250 000 ab. Antiochia: 120 000 ab.
1 aC Alessandria: 1 000 000 ab. Roma: 800 000 ab. Seleucia: 600 000 ab. Antiochia: 500 000 ab. Chang'an: 450 000 ab.
200 dC Roma: 1 000 000 ab. Luoyang: 420 000 ab. Alessandria: 250 000 ab. Atene: 250 000 ab. Efeso: 250 000 ab.
400 dC Roma: 800 000 ab. Jiankang: 500 000 ab. Costantinopoli: 350 000 ab. Pataliputra: 300 000 ab. Teotihuacan: 125 000 ab.
500 dC Jiankang (Nanjing): 500 000 ab. Luoyang: 500 000 ab. Costantinopoli: 500 000 ab. Ctesifonte: 500 000 ab. Pataliputra: 300 000 ab.
650 dC Chang'an: 400 000 ab. Costantinopoli: 350 000 ab. Canton: 200 000 ab. Luoyang: 200 000 ab. Kannauj: 120 000 ab.
712 dC Chang'an: 1 000 000 ab. Luoyang: 500 000 ab. Costantinopoli: 300 000 ab. Canton: 200 000 ab. Suzhou: 100 000 ab.
800 dC Chang'an: 800 000 ab. Baghdad: 700 000 ab. Luoyang: 300 000 ab. Costantinopoli: 250 000 ab. Kyoto: 200 000 ab.
907 dC Baghdad: 900 000 ab. Costantinopoli: 250 000 ab. Luoyang: 200 000 ab. Kyoto: 200000 ab. Cordoba: 200000 ab.
1.000 dC Cordoba: 450000 ab. Kaifeng: 400000 ab. Costantinopoli: 300000 ab. Angkor: 200000 ab. Kyoto: 175000 ab.
1.100 dC Kaifeng: 440 000 ab. Costantinopoli: 200 000 ab. Marrakech: 150 000 ab. Kalyan: 150 000 ab. Cairo: 150 000 ab.
1.206 dC Hangzhou: 500 000 ab. Cairo: 300 000 ab. Jiankang: 200 000 ab. Fez: 200 000 ab. Bagan: 180 000 ab.
1.300 dC Hangzhou: 430 000 ab. Dadu: 400 000 ab. Cairo: 400 000 ab. Parigi: 228 000 ab. Fez: 150 000 ab.
1.400 dC Nanchino: 480 000 ab. Vijayanagara: 400 000 ab. Cairo: 360 000 ab. Parigi: 275 000 ab. Hangzhou: 235 000 ab.
1.492 dC Pechino: 670 000 ab. Vijayanagara: 455 000 ab. Cairo: 400 000 ab. Hangzhou: 250 000 ab. Tenochtitlán: 210 000 ab.
1.530 dC Pechino: 690 000 ab. Vijayanagara: 480 000 ab. Istanbul (Costantinopoli): 410 000 ab. Cairo: 360 000 ab. Hangzhou: 260 000 ab.
1.600 dC Pechino: 700 000 ab. Istanbul: 650 000 ab. Agra: 500 000 ab. Osaka: 360 000 ab. Parigi: 325 000 ab.
1.650 dC Istanbul: 700 000 ab. Pechino: 470 000 ab. Parigi: 455 000 ab. Londra: 410 000 ab. Isfahan: 360 000 ab.
1.715 dC Istanbul: 700 000 ab. Tokyo: 688 000 ab. Pechino: 650 000 ab. Londra: 550 000 ab. Parigi: 530 000 ab.
1.763 dC Pechino: 900 000 ab. Londra: 700 000 ab. Tokyo: 688 000 ab. Istanbul: 625 000 ab. Parigi: 556 000 ab.
1.783 dC Pechino: 1 100 000 ab. Londra: 950 000 ab. Tokyo: 688 000 ab. Istanbul: 570 000 ab. Parigi: 550 000 ab.
1.812 dC Pechino: 1 100 000 ab. Londra: 960 000 ab. Canton: 800 000 ab. Tokyo: 685 000 ab. Istanbul: 570 000 ab.
1.824 dC Londra: 1 379 000 ab. Pechino: 1 350 000 ab. Canton: 900 000 ab. Parigi: 855 000 ab. Tokyo: 788 000 ab.
1.848 dC Londra: 2 363 000 ab. Pechino: 1 648 000 ab. Parigi: 1 314 000 ab. Canton: 875 000 ab. Tokyo: 788 000 ab.
1.861 dC Londra: 2 803 000 ab. Parigi: 1 696 000 ab. Pechino: 1 390 000 ab. New York: 1 174 000 ab. Tokyo: 913 000 ab.
1.871 dC Londra: 3 841 000 ab. Parigi: 1 851 000 ab. New York: 1 478 000 ab. Pechino: 1 130 000 ab. Vienna: 1 020 000 ab.
1.900 dC Londra: 6 226 000 ab. New York: 3 437 000 ab. Parigi: 2 714 000 ab. Berlino: 1 888 000 ab. Chicago: 1 698 000 ab.
1.912 dC Londra: 7 419 000 ab. New York: 4 767 000 ab. Parigi: 4 550 000 ab. Chicago: 2 185 000 ab. Berlino: 2 071 000 ab.
1.923 dC New York: 7 740 000 ab. Londra: 7 554 000 ab. Parigi: 4 850 000 ab. Tokyo: 4 490 000 ab. Berlino: 4 024 000 ab.
1.938 dC New York: 12 588 000 ab. Londra: 8 099 000 ab. Tokyo: 6 370 000 ab. Parigi: 6 000 000 ab. Berlino: 4 339 000 ab.
1.945 dC New York: 13 479 000 ab. Londra: 7 988 000 ab. Parigi: 5 850 000 ab. Tokyo: 3 490 000 ab. Chicago: 3 397 000 ab.
1.950 dC New York: 12 338 000 ab. Tokyo: 11 275 000 ab. Londra: 8 361 000 ab. Shanghai: 6 066 000 ab. Parigi: 5 424 000 ab.
1.962 dC Tokyo: 16 680 000 ab. New York: 14 160 000 ab. Londra: 8 200 000 ab. Parigi: 7 260 000 ab. Buenos Aires: 6 600 000 ab.
1.975 dC Tokyo: 26 620 000 ab. New York: 15 880 000 ab. Città del Messico: 10 690 000 ab. Osaka: 9 840 000 ab. San Paolo: 9 610 000 ab.
1.991 dC Tokyo: 32 530 000 ab. New York: 16 090 000 ab. Città del Messico: 15 310 000 ab. San Paolo: 14 780 000 ab. Mumbai: 12 310 000 ab.
2.010 dC Tokyo: 35 470 000 ab. Città del Messico: 20 690 000 ab. Mumbai: 20 040 000 ab. San Paolo: 19 580 000 ab. New York: 19 390 000 ab.

Concezioni moderne

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Area urbana e Area metropolitana .

Approccio tradizionale

Per lungo tempo è stata accettata e adottata una definizione lineare universale delle città; ma dato che questo approccio ha difficoltà nello spiegare una serie di aspetti della vita urbana, tra cui la diversità tra le città, sono state cercate nuove vie. Nacque così una nuova definizione, influenzata dal pensiero post-strutturalista: l'uso del concetto di spazio è possibile non solo per colmare le lacune della vecchia definizione, ma per rimpiazzarla completamente. Tre caratteristiche sono state identificate per definire una città: il numero di abitanti nell'area considerata (densità di popolazione), la rete di collegamenti, oltre a un particolare stile di vita. Nessuno di questi aspetti da solo può fare di un luogo una città.

Fino a poco tempo fa le città venivano analizzate quasi esclusivamente come fossero parti a sé stanti in progressione lineare. A cominciare dalle città-stato in Grecia , questo approccio veniva applicato su ogni città in ogni luogo e si credeva fosse solo una questione di tempo prima di arrivare allo stadio successivo lungo il percorso di sviluppo predefinito. Per ogni stadio si identificava un luogo esemplare. Passo dopo passo, da Atene a Venezia , poi a Londra fino a Los Angeles , definita come l'ultimo stadio della città postmoderna. Ma un simile approccio vede ogni urbe come una singola entità statica, e può studiarne gli aspetti svincolati dallo spazio e dal tempo. Ciò conduce a un costrutto teorico con ben poche connessioni all'aspetto reale della questione, che viene considerato semplicemente come fonte di esempi poco limpidi. A dispetto delle evidenti controindicazioni questo metodo è ancora comune tra studiosi e scrittori.

Difetti del metodo

Nonostante la sua diffusa accettazione, questo approccio tradizionale alle città possiede seri difetti. In primo luogo, non considerandone l'ultimo stadio, era completamente eurocentrico. Si pensava che ogni città del mondo potesse essere paragonata a uno degli stadi passati di una città europea. In secondo luogo non esisteva una spiegazione concreta di come e quando avvenissero i cambiamenti, di come si raggiungesse uno stadio successivo nella linea evolutiva. Sembrava non fosse necessario seguire i cambiamenti di una città, bastava rivolgere l'attenzione su un altro esemplare. In terzo luogo, la visione svincolata delle città pone dei problemi. Implica che la storia, la cultura ei collegamenti di un luogo non lo influenzino, il che è quantomeno discutibile. Alcuni pensatori sostengono che una storia che ignori i collegamenti è necessariamente incompleta. Quarto, l'approccio tradizionale non definisce cosa costituisce una città. Non è chiaro perché un luogo venga definito città mentre un altro no. Lewis Mumford nel 1937 sostenne una dimensione sociale, descrivendo le città come plessi geografici . Infine, vedere le città come corpi singoli non coglie la moderna concezione, che sostiene che esiste più di una storia per un luogo. La città di un aristocratico differirà certamente da quella di uno schiavo. Questo riflette altresì lo spostamento dalla singola storia della élite dei potenti a una percezione multidimensionale della storia. La nozione dei ritmi cittadini è stata introdotta per evidenziare i diversi aspetti della vita cittadina.

Un approccio moderno

Come approccio alle città, l'attuale pensiero urbano si ripromette di soddisfare queste esigenze. La nuova percezione della città è dovuta soprattutto a una maggiore attenzione alle connessioni del sistema-città e alle sue divisioni interne. Usando questo nuovo pensiero spaziale si può comprendere come molteplici aspetti del pensiero tradizionale manchino di una spiegazione soddisfacente. Un aspetto decisivo del pensiero spaziale riguarda le connessioni della città. Ciò permette di spiegare il carattere unico di un determinato luogo. I siti vengono visti in interconnessione con una rete culturale, economica, commerciale o storica, e non trattano allo stesso modo tutti gli agglomerati urbani. Quindi, mentre Londra e Tokyo sono collegate da un punto di vista economico attraverso la borsa, Stoccolma e Graz lo sono attraverso il legame culturale di Capitale Europea della Cultura.

Queste reti si sovrappongono e si concentrano nelle città. Presumibilmente tale concentrazione di reti crea un feeling unico in un luogo. Le suddette reti, comunque, non collegano solo le città fra di loro, ma anche con i loro dintorni. La nozione di "impronta cittadina" riflette l'idea che la città da sola non sia sostenibile: dipende dai prodotti dei dintorni, necessita di collegamenti commerciali e connessioni per la viabilità economica. Osservando le reti diviene possibile spiegare l'ascesa e la caduta delle città. Questo ha a che fare con l'importanza delle connessioni, e può essere ben illustrato con l'arrivo dei colonizzatori spagnoli nelle Americhe. In breve tempo le connessioni con Madrid divennero più importanti di quelle con l'antica capitale Tenochtitlán .

La concentrazione delle reti nelle città può essere usata come spiegazione per l' urbanizzazione . È l'accesso a determinate reti che attrae le persone. Così come varie reti si uniscono spazialmente in un'area delimitata, la popolazione si riunisce nelle città. Allo stesso tempo questa concentrazione di persone implica l'introduzione di nuove reti, come i collegamenti sociali, e aumenta la creazione di nuove possibilità all'interno delle città. I movimenti sociali urbani sono uno dei diretti risultati di questa possibilità di creazione di nuove connessioni. È l'apertura verso nuove connessioni a rendere le città sia attraenti che - fino a un certo punto - imprevedibili.

Un altro aspetto importante del pensiero urbano moderno è l'osservazione delle divisioni interne alla città. Questa differenziazione interna è collegata alle connessioni esterne della città. Essendo luoghi di incontro della storia, le città sono ibride ed eterogenee. Sono ibride perché le connessioni che uniscono i luoghi sono bilaterali, e implicano un dare e ricevere in ambedue le direzioni. Sono eterogenee per il dinamismo delle città. I nuovi incontri sono processi in divenire, in cui le relazioni sociali e le differenze vengono costantemente negoziate e delineate, riflettendo il potere disuguale coinvolto.

Né le differenziazioni interne né le connessioni e le reti di un luogo definiscono da sole una città. Le divisioni interne sono causate da collegamenti esterni, ma allo stesso tempo i collegamenti verso l'esterno aprono la possibilità di nuove divisioni sociali. Divisioni e connessioni sono intrecciati in ogni città, e si può approcciare la complessità delle città solo considerando ambedue gli aspetti del pensiero spaziale. L' immigrazione illustra efficacemente questa interconnessione delle reti esterne e delle divisioni interne. Le reti concentrate nel cuore della città attraggono gli immigranti. Al suo arrivo il nuovo venuto porta con sé le sue storie, estendendo nuove reti e rafforzando quelle esistenti. Allo stesso tempo la sua storia offre opportunità per identificarsi o similmente per escluderlo. Divisione e collegamento viaggiano mano nella mano. Il pensiero urbano moderno, influenzato dal pensiero post-strutturalista, piuttosto che sradicare queste tensioni e contraddizioni dal costrutto teorico, spiega ambedue gli aspetti. I corpi statici universali sono soppiantati da reti multidimensionali, che consentono fluidità e dinamismo.

Le città globali

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Grande città , Metropoli , Megalopoli e Città globale .
Tokyo si perde all'orizzonte

Le città globali sono il centro di snodo per commerci , finanza , attività bancarie , innovazioni e sbocchi economici. Il termine "città globale", che differisce da " megalopoli ", fu coniato da Saskia Sassen in un seminario di lavoro del 1991. Se " megalopoli " si riferisce a città di enormi dimensioni, una "città globale" è invece una metropoli di gran potere o influenza. Le città globali, secondo la Sassen, hanno molto più in comune le une con le altre che con le città coesistenti nella medesima nazione.

La nozione riguarda il potere della città creato al suo interno. È vista come un vero e proprio contenitore dove vengono concentrate abilità e risorse e la città con più successo è proprio quella che riesce a incanalarne una gran parte. Questo la rende più potente in termini di influenza su quel che avviene nel mondo. Seguendo quest'ottica è possibile suddividere le metropoli del mondo gerarchicamente (John Friedmann and Goetz Wolff, "World City Formation: An Agenda for Research and Action", International Journal of Urban and Regional Research 6, no. 3 (1982): 319.).

Chi critica tale considerazione punta sulla differenza di ambiti del potere. Il termine "città globale" si focalizza sull'economia. Città come Roma invece sono potenti da un punto di vista religioso e storico . Inoltre, c'è chi ha avuto da ridire sul fatto che una città in sé potesse esser vista quasi come fosse un attore.

Nel 1995 Kanter introdusse una nuova teoria, ovvero che le città di successo possono essere identificate da tre fattori. Una città deve essere un'abile pensatrice (idee), buona creatrice (competenza) o un'abile commerciante (rete di mercati). L'interscambio tra questi tre elementi dimostra che le buone città non sono progettate ma gestite.

Effetti sull'ambiente

È noto che le città moderne creano un proprio microclima . La causa di ciò è la diffusione nelle stesse di ampie superfici rigide che si scaldano al sole e che incanalano l' acqua piovana in condotti sotterranei. Per questo il clima è spesso più ventoso e più nuvoloso di quanto non sia nella campagna circostante. D'altro canto, poiché tali fenomeni tendono a riscaldare le città rispetto alle campagne (formando il cosiddetto scudo termico cittadino , o isola termica cittadina ), i tornado aggirano spesso gli agglomerati urbani. Inoltre i paesi o le cittadine possono causare effetti meteorologici di un certo rilievo legati alle correnti d'aria.

I rifiuti e le fognature sono due problemi rilevanti per le città, così come l' inquinamento dell'aria proveniente dai motori a combustione interna (v. anche trasporto pubblico ). L'impatto delle città su altri luoghi, siano questi l'hinterland o luoghi più remoti, viene considerato nel concetto di impronta ecologica della città.

La "città interna"

Negli USA e in Gran Bretagna il termine città interna viene usato in alcuni contesti per definire un'area, quasi un ghetto , in cui gli abitanti sono meno istruiti e benestanti e dove il tasso di criminalità è più elevato. Tali connotazioni sono meno comuni negli altri Paesi occidentali, dove aree depresse si riscontrano in parti diverse degli agglomerati urbani. E in effetti si può assistere al fenomeno inverso, con l'afflusso di popolazione alto-borghese in aree centrali della città, originariamente di basso livello (questo fenomeno in inglese viene definito gentrificazione ) - per esempio in Australia la denominazione suburbano esterno si riferisce a persona poco sofisticata nei modi e nel livello culturale. A Parigi il centro della città è la parte più ricca dell'area metropolitana, dove le abitazioni sono più care e dove vive la popolazione a più elevato reddito.

In particolar modo negli USA è diffusa una cultura di anti-urbanizzazione, che alcuni fanno risalire a Thomas Jefferson , che scrisse che "Le folle delle grandi città contribuiscono al supporto del puro governo come le piaghe aiutano la forza di un corpo umano". Parlando degli uomini d'affari che portavano le industrie manifatturiere nelle città, incrementando quindi la densità di popolazione necessaria per fornire forza lavoro, scrisse "i produttori delle grandi città ... hanno generato una tale depravazione nella morale, una tale dipendenza e corruzione che li rendono un'aggiunta indesiderabile a un Paese la cui morale è solida". L'attitudine anti-urbana moderna si ritrova negli Stati Uniti sotto forma di una pianificazione che continua a impegnare aree suburbane a bassa densità di popolazione, nelle quali l'accesso alle attività per il tempo libero, al lavoro e agli acquisti viene fornito quasi esclusivamente attraverso l'uso dell'auto, e non a piedi.

Esiste comunque un movimento crescente nel Nordamerica chiamato "Nuovo Urbanismo", che sostiene un ritorno ai metodi tradizionali di pianificazione urbana, nei quali una gestione a zone di tipo misto consenta agli abitanti di accedere camminando da un tipo di uso dello spazio a un altro. L'idea di fondo è che gli spazi abitativi, dedicate agli acquisti, agli uffici e alle attività ricreative siano disponibili a breve distanza, riducendo la richiesta di strade carrozzabili e quindi aumentando l'efficienza e la funzionalità del trasporto pubblico.

La città collettiva

Nella città contemporanea esistono corpi collettivi in opposizione ad un sistema sociale e politico, che hanno visivamente immaginato e rappresentato un'alternativa che incarna, nella forma stessa del collettivo un modello più partecipativo. Partecipare ha nella sua etimologia due parole di origine latina : pars (parte) e capere (prendere) e significa appunto prendere attivamente parte a qualcosa di più grande della propria persona, come una comunità ad esempio, senza conoscere necessariamente da chi questa sia formata. Le singolarità qualunque [2] , come le chiama Giorgio Agamben , sono in grado di formare nuovi tipi di comunità alle cui basi non sussistono appartenenze regolate da identità , razza , ceto , sessualità e da tutte quelle altre categorie che hanno permesso fino ad oggi allo Stato democratico-spettacolare di articolare il proprio controllo sulla società .

Città artistica

Ricostruendo una breve prospettiva storica dell'intervento artistico nello spazio urbano, subordinatamente al suo coinvolgimento con il corpo collettivo e plurale della città e non alla collocazione di un manufatto in una piazza , non ci stupiremmo di osservare come un elemento ricorrente riguardi l'estrazione sociale di chi rivendica un "diritto alla città" o anche più semplicemente "all'abitabilità". Citando alcuni esempi, dai rom del campo nomadi di Alba di Constant Anton Nieuwenhuys , ai senzatetto di If you lived here di Martha Rosler, vediamo chi espone la propria nuda vita alla dimensione pubblica dello spazio e alle sue implicite privatizzazioni, che ripropone quel conflitto , quello spazio agonistico, sul proprio corpo , dove le limitazioni esistenti nella sfera pubblica si fanno palesi. "I senza casa sono i migliori indicatori di quanto "pubblico" un dato spazio sia" [3] e tanto più i segni di questa urgenza si sono dimostrati nell' estetica della loro gravità, quanto la passività della popolazione è stata forte rispetto alla possibilità di negoziazione che la città post-industriale offriva. Le intuizioni dei Situazionisti, dalla psico-geografia alla deriva, passando per détournement , che nel loro slancio topico erano i sintomi delle problematiche insite nel modernismo , sono tornati per mano degli artisti come strumenti di una negoziazione non più solo possibile, ma necessaria. L'eredità situazionista pare essere stata resa operativa nella città vissuta, non più come un destino ineluttabile, ma come uno spazio lavorativo/operativo a portata dell'abitante.

Cenni storici

Alla fine degli anni 60 , parlando del binomio spazio-potere e rivolgendo la sua analisi alla città come scenario preferenziale di tale atteggiamento Michel Foucault dichiarava "l'ossessione attuale è lo spazio" [4] . Nel 1972, Henri Lefebvre pubblica Spazio e politica che si colloca al seguito delle sue riflessioni precedenti la città, affermando un'urgenza rispetto a quella che definisce "la crisi della realtà urbana". In questo testo Lefebvre afferma: "La città è un'opera, nel senso di un'opera d' arte . Lo spazio non è solo organizzato e istituito, è anche modellato, appropriato da questo o quel gruppo sociale, secondo le sue esigenze, la sua etica e la sua estetica , cioè la sua ideologia " [5] . Con queste parole il sociologo francese prefigura quello che sarebbe stato di lì a poco il campo di operazione preferenziale degli artisti che, prima di altri, cominciano a riflettere sull'importanza del loro intervento sulla città, sulla sua modificazione funzionalistico economica che la sta trasformando dal luogo della vita e della sua narrazione a quello del lavoro e della produzione.

I contesti urbani di quegli anni sono all'apice della loro industrializzazione e l' urbanistica incide, ancora una volta, profondamente sulla segregazione in classi della società, disegnando, sulla scorta del modello americano, separazioni tra il centro della città, sede del commercio, e la città circostante, così carica di conflitti potenziali rimasti inespressi. Spingere all'esterno della città nei suoi sobborghi, il conflitto equivale a privarla della fondante diversità culturale che la costituisce, attraverso la creazione di spazi e quartieri mono culturali che rispondono alla logica della lottizzazione capitalista dello spazio pubblico e hanno l'effetto di aumentare la frammentazione sociale all'interno dello stesso nucleo urbano.

La relazione che corre tra le pratiche artistiche, nel loro attuale rapporto rinnovato con la collettività e la condizione della città contemporanea, può essere definita attraverso l'opera di Christoph Schafer "The City is our Factory". L'artista sintetizza il campo di forze che il quartiere di St. Pauli , ad Amburgo , ha visto nel corso degli ultimi quindici anni, periodo in cui lo spazio pubblico di questo quartiere periferico della ricca città tedesca, è stato oggetto di due opposte visioni: da un lato quello speculativo immobiliare da parte delle amministrazioni e delle multinazionali , dall'altro quello degli abitanti con l'idea di un parco (Park Fiction) che potesse contenere i loro desideri in quello spazio.

Note

 1. ^ Piero Dagradi Carlo Cencini, Compendio di geografia umana , Bologna, Pàtron, 2003.
 2. ^ Giorgio Agamben , La comunità che viene , Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 51.
 3. ^ W. Grasskamp, Art and the City, In Bubmann Klaus e Koening Kasper, Contemporary sculpture, Project in Munster, 1997, p. 18.
 4. ^ M. Foucault, Eterotopia Luoghi e Non-Luoghi Metropolitani, Mimesis, Milano, 1997, pag. 14
 5. ^ H. Lefebvre, Spazio e Politica, Moizzi editore, Milano 1976 pag. 71

Bibliografia

 • Enrico Guidoni, La città europea. Formazione e significato dal IV al XI secolo , Milano, Electa, 1970.
 • Mario d'Angelo, Politica e cultura delle città in Europa , Roma-Bari, Sapere 2000, 2002.
 • Franco Ferrarotti , "Spazio e convivenza. Come nasce la marginalità urbana", 2009, Armando, Roma.
 • Roberto Antonelli, Maria I. Macioti (a cura di), Metamorfosi. La cultura della metropoli , Viella, Roma 2012
 • Enrico Guidoni, La città dal Medioevo al Rinascimento , Roma, Electa, 1981.
 • EA Gutkind, International History of City Development , Londra, 1974/1972.
 • Mario Morini, Atlante di storia dell'urbanistica: dalla preistoria all'inizio del secolo 20 , Milano, Hoepli, 1963.
 • Lewis Mumford , La città nella storia , 1961 , Milano, Bompiani.
 • Francesca Chieli, Il rapporto tra città e territorio nella cultura figurativa del Quattrocento , in Il territorio delle città , a cura di G. Marcucci, Università di Camerino, Archeoclub d'Italia, Sapiens edizioni, Milano, 1995, pp. 83–104.
 • Sonia Paone, Città in frantumi. Sicurezza, emergenza e produzione dello spazio , FrancoAngeli, Milano 2008
 • Anna Lazzarini, "Il mondo dentro la città. Teorie e pratiche della globalizzazione", Milano, Bruno Mondadori, 2013.
 • Gianluca Bocchi, "L'Europa globale. Epistemologia delle identità", Roma, Edizioni Studium, 2014, ISBN 978-88-382-4323-3 .
 • Anna Lazzarini, "Polis in fabula. Metamorfosi della città contemporanea", Palermo, Sellerio editore, 2011.
 • Saskia Sassen, "Le città nell'economia globale", Bologna, Il mulino, 2010, ISBN 978-88-15-13950-4 .
 • John Haywood, "The New Atlas of World History: Global Events at a Glance", London, Thames & Hudson, 2011, ISBN 978-0-500-25185-0 .

Saggi

Voci correlate

Liste

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 1218 · LCCN ( EN ) sh85026130 · GND ( DE ) 4056723-0 · BNE ( ES ) XX525968 (data) · NDL ( EN , JA ) 00573347
Geografia Portale Geografia : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di geografia