Dicionario

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Nota de desambiguación.svg Desambiguación : se buscas software Apple, consulta Dicionario (Apple) .
Un dicionario de latín : o léxico Totius Latinitatis de Egidio Forcellini .
Dicionario

O termo dicionario úsase con referencia a dous conceptos. Pode indicar [1] :

 • a lista alfabética das palabras e frases dunha lingua (e posiblemente tamén outros elementos lingüísticos relacionados con ela como prefixos , sufixos , siglas , letras ) que fornecen información como o seu significado, uso, etimoloxía , tradución a outra lingua, pronuncia , guionización , sinónimos , antónimos (neste sentido, tamén se di léxico );
 • unha obra que recolle, de xeito ordenado segundo criterios que poden variar dunha obra a outra, biografías e nocións inherentes a un determinado sector do coñecemento humano (unha ciencia , un deporte , unha arte , unha técnica, etc.) ou incluso o coñecemento humano no seu conxunto, proporcionando unha discusión sobre o mesmo.

Historia

Orixes

As orixes da tradición lexicográfica remóntanse á antigüidade. En particular, os arqueólogos italianos atoparon, a partir de 1964 , en Siria , na cidade de Ebla , 15.000 táboas de barro , espesamente cubertas de caracteres cuneiformes , entre as que se identificou o dicionario máis antigo do mundo. Hurra = Qubullu , o maior glosario sumerio - acadio , usado en Babilonia , remóntase a uns séculos despois. Os fragmentos dun dicionario bilingüe que traducían palabras exipcias ao acadio , unha antiga lingua semítica falada no sur de Mesopotamia, datan do segundo milenio a.C.

Os dicionarios máis antigos consisten, polo tanto, en listas de palabras comúns, traducidas a unha segunda ou terceira lingua. A necesidade práctica de traducir a unha lingua distinta á propia está na orixe das primeiras recompilacións lexicográficas: os intensos intercambios comerciais e culturais que tiveron lugar no Próximo Oriente fixeron necesario compilar recompilacións nas que se indicou xunto a forma sumeria correspondente. un termo acadio. No primeiro milenio a.C. iniciouse a tradición dos dicionarios monolingües, orixinalmente ligada á necesidade de comentar e explicar textos antigos e sagrados: en Exipto , India , China , Grecia e logo en Roma , as explicacións de formas difíciles anotáronse nas marxes do textos ou raros. Un exemplo é o Erya , un glosario chinés do século III a.C.

En particular, en Grecia, a partir do século V a.C. , xurdiu a necesidade de acompañar aos poemas homéricos con notas explicativas, chamadas glosas , necesarias para interpretar correctamente as pasaxes menos comprensibles da Ilíada e a Odisea . O hábito de glosar, explicar e aclarar os puntos escuros dos textos transformouse máis tarde, na época alexandrina , no costume de compilar listas de termos pouco comúns seguidos de explicacións ou polo sinónimo correspondente. Os principais autores de léxicos gregos foron Filetas de Kos , Zenodoto , Aristófanes de Bizancio , Crates de Mallo , Sofista Apolonio , Heliodoro , Herodiano , Calímaco .

Querendo citar as principais obras lexicográficas do mundo antigo, debemos mencionar para o latín o De Significatu verborum de Verrio Flacco ( século I d.C.) e para o grego a Synagogé ("Colección") de Hesychius de Alexandría .

Para rematar, debemos lembrar a Suda , a maior obra lexicográfica bizantina .

Glosarios e dicionarios medievais

Unha páxina do De rerum naturis de Rabano Mauro

A Idade Media está dominada pola monumental obra, en vinte libros, realizada no século VII por Isidoro de Sevilla ( 570 - 636 ). No Etymologiarum sive Originum libri viginti , Isidoro entregou á posteridade unha suma de todo o coñecemento da antigüidade, con especial atención ás etimoloxías , ás veces correctas, ás veces imaxinativas, nun constante intento de chegar ao coñecemento a través da explicación da orixe e do significado. das palabras. A colección Isidore presente en todos os mosteiros e difundida a través de copias manuscritas , influíu en todos os glosadores e lexicógrafos medievais e renacentistas .

Outra obra enciclopédica, en vinte e dous libros, é o De Rerum naturis ou De Universo de Rabano Mauro , arcebispo de Maguncia ( 784 - 848 ), no que as entradas latinas foron traducidas ao alemán ou explicadas con outras palabras latinas.

A etimoloxía , que son os repertorios de etimoloxías que listaban palabras e cousas nunha orde sistemática, tivo un gran éxito na Idade Media. Pola contra, o hábito de concibir glosarios reais transformarase, co paso do tempo, en listas de palabras que xa non se conciben só como unha axuda para ler e comprender textos, senón como unha ferramenta práctica para os que tiveron que escribir en latín , cando esta lingua era xa non se fala.

Unha excepción é o Glosario de Monza , do século X , destinado a aqueles que, tendo que viaxar a Oriente, precisaban coñecer palabras e frases da lingua grega : consta dunha lista de sesenta e cinco entradas italianas de a zona de Lombardía , indicando nomes comúns (partes do corpo, roupa, mascotas, días da semana), xunto coas correspondentes entradas gregas e bizantinas .

Querendo citar os glosarios máis representativos, cómpre lembrar ao vocabulista do gramático lombardo Papias , que ao redor de 1041 compilou unha lista por orde alfabética incluíndo entradas latinas seguidas de glosas explicativas, definicións e etimoloxías, entre as que os vulgarismos, as palabras ás veces parecen propios de o vernáculo . Famoso e estendido na Idade Media tamén foi o Liber derivationum ou Magnae derivationes de Uguccione da Pisa ( 1150 - 1210 ), que recolleu centos de palabras raras mesturadas con vulgarismos.

Do norte de Italia proceden: o Catholicon , unha enciclopedia de problemas gramaticais e sintácticos, incluída unha colección por orde alfabética de entradas latinas e vulgares de Giovanni Balbi ; e Vocabulista eclesiástico de Savona de Giovanni Bernardo , consistente nunha lista por orde alfabética de entradas latinas seguidas de definicións curtas en lingua vernácula. A actividade lexicográfica en Sicilia está testemuñada polo Liber declari ou Declarus , un dicionario latino con explicacións na lingua vernácula siciliana , do abade beneditino Angelo Senisio de San Martino delle Scale ( Palermo ), probablemente escrito despois de 1352 .

Estes traballos baseáronse na técnica de expositio -do gloso sinónimo-explicativo- ou da derivatio -baseada na agrupación de termos ligados por unha base etimolóxica común, coa adición de definicións rudimentarias, etimoloxías, indicacións gramaticais, vulgarismos. Xunto a estas obras, debemos considerar os numerosos glosarios latino-vulgares escritos entre finais dos séculos XIV e XV , obras nas que sobre todo se rexistraron voces comúns, comparando as voces latinas coas correspondentes variantes locais. Entre estes hai que mencionar o glosario latino-vulgar de Goro d'Arezzo , composto cara a mediados do século XIV; e o breve Vocabolarium latino-veneciano de Gasparino Barzizza de Bérgamo, datable entre finais do século XIV e as primeiras décadas do XV, cuxas palabras foron rexistradas segundo unha progresión xerárquica que partiu de Deus e chegou, despois das entradas relativas ao partes do mundo e das actividades humanas, para o home e o seu corpo.

Coleccións doutro tipo, compiladas con intención práctica, compararon diferentes idiomas: como exemplo podemos citar o dicionario veneciano-alemán impreso en Venecia en 1477 co título Libro el que se se chama introito e porta , consistente nun verdadeiro dicionario bilingüe para comerciantes e os viaxeiros, con listas de palabras divididas por sectores.

O Oriente medieval

Ao mesmo tempo a lexicografía tamén floreceu en Oriente. O primeiro dicionario moi utilizado en China foi o Shuowen Jiezi publicado a principios do século II . Incluía a definición de 9353 ideogramas , dos cales 1163 con dous significados. foi con este traballo cando se introduciu a orde dos ideogramas baseados nos chamados radicais . Ao redor do 543 escribiuse o Yupian , que comprendía a pronuncia e definición de máis de 12.000 ideogramas. No 601 publicouse o Qieyun con máis de 16.000 ideogramas.

Amarakosha foi o primeiro léxico sánscrito , escrito por Amarasimha probablemente no século IV na corte da Gupta .

En xaponés, o primeiro dicionario coñecido, o Tenrei Bansho Meigi do 835 , xunto cos ideogramas chineses indicaba só a pronunciación en . O Shinsen Jikyo dos anos 1900 foi o primeiro dicionario para indicar o kun pronuncia de 21.000 caracteres chineses.

En árabe, o Lisan-al-Arab no século XIII e Qamus-to-Muhit do século XIV organizáronse segundo a orde alfabética das raíces léxicas, non das palabras individuais. O primeiro, xunto ao significado, tamén proporcionou exemplos de uso da palabra, o segundo, máis manexable, limitouse a indicar a definición.

Os inicios da lexicografía moderna

A primeira edición do Vocabulario da Accademia della Crusca (1612)

Só e exclusivamente grazas á invención da impresión , a mediados do século XV , os dicionarios, multilingües e monolingües, comezaron a ter unha gran difusión. Unha das obras máis coñecidas é o Dictionarium latinum do humanista bergamés Ambrogio Calepio , publicado en 1502 , cuxa fama foi tal que serviu de modelo a outras moitas obras do mesmo xénero (o chamado calepino , que máis tarde se converteu nun nome común , co significado de "dicionario" ou, usado de broma, co significado de "compilación erudita"). En 1531 Robert Estienne , pertencente a unha familia de impresores e libreiros activos en París e Xenebra , e o seu fillo Henri imprimiron respectivamente o Thesaurus Linguae Latinae e o Thesaurus Graecae Linguae . En 1771 o léxico Totius latinitatis do abade Egidio Forcellini publicouse a título póstumo en catro volumes.

De España chega a primeira gran realización lexicográfica dunha lingua moderna: o " Tesouro da lingua española " (Tesoro de la Lengua española, 1611) de Sebastián de Covarrubias. Pouco despois, en Venecia en 1612 publicouse a primeira edición do Vocabolario della Crusca , cuxos compiladores estaban inspirados no florentinismo bembiano, pero temperados pola concepción de Leonardo Salviati , e conseguiron restaurar a primacía lingüística ao florentino do século XIV. A pesar das controversias e discusións polo seu enfoque excesivamente selectivo e arcaico, a finais do século XVII ningunha outra lingua moderna tiña un vocabulario comparable ao da Academia, completo para cada lema con exemplos extraídos dos clásicos ( Dante , Petrarca , Boccaccio , Ariosto ), así como os modismos que usan a palabra en cuestión.

En Francia en 1684 Antoine Furetière publicou o Essai d'un dictionnaire universel , pero a Académie française acusouno de plaxio e expulsouno e só se publicou en 1690 , a título póstumo, nos Países Baixos . Posteriormente o dicionario foi reelaborado e publicado polos xesuítas de Trévoux co título Dictionnaire universel français et latin ; en 1694 , en París, apareceu en dous volumes o Dictionnaire de l'Académie française , dedicado a Luís XIV . A diferenza do Vocabulario da Crusca , mentres tomaban a disposición xeral, os exemplos foron o resultado da invención dos compiladores e os termos agrupáronse en familias. A obra, ademais, naceu nunha situación profundamente diferente, desde o punto de vista histórico-cultural, en comparación co dicionario florentino. Na Francia do século XVII o modelo non estaba representado pola linguaxe escrita dos autores dos séculos antigos, senón polo idioma da conversa, polo uso falado da corte e dos salóns literarios, que coincidía coa lingua literaria da época: a diferenza do que ocorreu en Italia, houbo a conciencia de ter unha lingua no momento do seu máximo esplendor e de poder ofrecer exemplos tomados do uso contemporáneo, sen ter que recorrer aos escritores dos séculos pasados.

O primeiro dicionario da lingua portuguesa , o Vocabulario portughez e o latín , foi publicado polo clérigo regular Raphael Bluteau en Coimbra entre 1712 e 1721 . A diferenza do Dictionnaire de l'Accadémie française e do Vocabulario della Crusca , rexistrou termos pertencentes á ciencia, á tecnoloxía, ás artes, acolleu os préstamos europeos e extraeuropeos, citando moitos exemplos tirados non só de autores portugueses, senón tamén de latinos. .

Entre 1726 e 1739 apareceu en Madrid o Diccionario de la lengua castellana , editado pola Real Academia Española , baseado no modelo literario e purista da terceira edición do Vocabulario della Crusca ( 1691 ) e nunha gran gravación de citas literarias de autores. do século XIII ao XVII.

En Inglaterra , en 1604 , Robert Cawdrey publicou a primeira colección monolingüe da lingua inglesa , A Table Alphabeticall , que contiña 2.500 palabras difíciles e escuras, aclaradas a través de definicións curtas ou sinónimos. En 1755 Samuel Johnson publicou A Dictionary of the English Language , que se baseaba na autoridade de escritores activos entre a época isabelina e a Restauración , e compartía co Vocabolario della Crusca , sobre o que se modelou, o enfoque purista, a censura de silvicultores non asimilados e a abundancia de citas. O dicionario inglés distinguíase claramente do modelo cruscante polo seu carácter semi-enciclopédico e a ampla aceptación das palabras técnicas. Ademais, a obra non se dirixía só a escritores e intelectuais, senón tamén a xente común, lectores que empregaban o dicionario para resolver as súas dúbidas lingüísticas.

En 1691 apareceu en Alemaña Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder Teutscher Sprachschaltz (" Árbore xenealóxica e desenvolvemento da lingua alemá ou tesouro alemán "), o primeiro dicionario alemán moderno compilado polo poeta e filólogo Kaspar Stieler .

En 1789 apareceu a título póstumo o Vocabulario napolitano-toscano do famoso economista Ferdinando Galiani . O académico da Crusca Michele Pasqualino publicou en 1790 o seu propio vocabulario etimolóxico siciliano .

O século XIX

Un dicionario do século XIX, o Policarpo Petrocchi ( biblioteca da Accademia della Crusca )

Francesco Cherubini publicou o Dicionario milanés-italiano en dous volumes en 1814 e o Vocabulario milanés-italiano en cinco volumes en 1839 - 1843 .

En 1828 saíu An American Dictionary of the English Language de Noah Webster , o primeiro dicionario dedicado especificamente ao inglés americano .

Giuseppe Boerio publicou o seu Dicionario do dialecto veneciano , bilingüe, en 1829 . A primeira edición do Novo dicionario siciliano-italiano de Vincenzo Mortillaro de Villarena saíu en 1838 .

En 1839 - 40 apareceu o Diccionari de la llengua catalana ab la corresponencia castelá e llatina do seu pai Labèrnia. Basilio Puoti redactou o Vocabulario de casa napolitano e toscano en 1841 .

A primeira edición de Un léxico grego-inglés de Liddell e Scott saíu en 1843 .

En 1851 Giovanni Casaccia publicou o Dicionario xenovés-italiano , que tamén estableceu a escritura desta lingua durante moito tempo. Non foi o primeiro dicionario de xenoveses pero converteuse rapidamente no máis seguido. No mesmo ano tamén se lanzou Vocabulariu sardu-italianu et italianu-sardu de Giovanni Spano. En canto ao piemonte , aínda que precedido doutros dicionarios (con italiano; con francés; con italiano, francés e latín) o Gran Diccionario piemontés de Vittorio di Sant'Albino ( 1859 ) considérase "clásico".

Vladimir Ivanovich Dahl publicou o seu Dicionario razoado da gran lingua rusa viva entre 1863 e 1866 .

Durante o século XIX publicáronse moitos dicionarios en francés nos que se deixou máis espazo para o léxico científico e técnico, como os de Charles Nodier (1823), de Napoléon Landais (1834), de Louis-Nicolas Bescherelle (1856). Pero o dicionario francés máis importante do século segue sendo o Littré (publicado entre 1863 e 1872 ).

En italiano, a obra máis famosa e duradeira do século foi o Dicionario da lingua italiana de Niccolò Tommaseo , publicado entre 1861 e 1873 .

O renovador da poesía provenzal Frédéric Mistral recompilou entre 1878 e 1886 Lou Tresor dòu Felibrige , un dicionario bilingüe provenzal- francés, que segue sendo o principal traballo lexicográfico sobre esta lingua.

Finalmente, a finais dos séculos XIX e XX publicáronse as grandes obras lexicográficas nas linguas xermánicas. En 1838 os irmáns Grimm comezaron a publicación do Deutsches Wörterbuch , a obra lexicográfica máis completa para alemán, cuxo primeiro volume apareceu en 1858 e que só se completou en 1961 .

O gran proxecto do Woordenboek der Nederlandsche Taal comezou para o holandés en 1863 ese completou en 1998 . Publicado polo Instituut voor Nederlandse Lexicologie, este traballo (o léxico máis grande nunha lingua moderna) inclúe todas as palabras holandesas desde 1500 ata 1921 .

En 1888 saíu o primeiro número da primeira edición do Oxford English Dictionary , completado en 1921 , o principal traballo lexicográfico relativo ao inglés.

En 1898 publicouse o primeiro volume da Svenska Akademiens ordbok , que aínda está en curso, o vocabulario máis grande da lingua sueca .

O século XX

Dicionarios modernos de italiano

Aínda que apareceron as edicións actualizadas de moitas obras históricas, así como o nacemento de novos léxicos científicos, o século XX caracterízase sobre todo pola difusión de dicionarios nun só volume, presente en moitas casas, que se fan antonomásticas en todas as linguas para indicar o dicionario. Para o italiano é posible mencionar o Zingarelli e o Devoto-Oli . Fóra das fronteiras nacionais podemos lembrar a Duden para o alemán e Le Petit Robert para o francés.

Durante o século XX tamén houbo unha abundante produción de dicionarios relacionados cos dialectos alemáns .

Os anos 2000

No novo milenio estanse a establecer dicionarios telemáticos, como o Wiktionary .

Descrición

Dicionario e vocabulario

Os termos dicionario e vocabulario pódense empregar como sinónimos, xa que poden indicar o traballo que recolle as palabras dunha ou máis linguas por orde alfabética (un dicionario ou vocabulario: peto; italiano; italiano-francés; bilingüe).

O primeiro, en comparación co segundo, tamén pode indicar tratamentos enciclopédicos non exclusivamente léxicos, ordenados alfabeticamente, que recollen nomes e nocións de literatura , artes , ciencias (un dicionario enciclopédico , biográfico , xeográfico ) ou incluso obras que recollen as palabras dunha lingua. para categorías conceptuais, en familias ou grupos (dicionarios metódicos, analóxicos , ideolóxicos ).

O termo vocabulario, con respecto ao dicionario, tamén pode ter o significado de corpus léxico: " patrimonio léxico dunha lingua " ou " conxunto de palabras propias dun determinado sector ou dun único autor ". Nestes casos, o termo vocabulario distínguese dun dicionario porque tamén pode indicar o conxunto de palabras dunha lingua ou dun individuo, independentemente do seu rexistro nun repertorio, mentres que o dicionario só se usa para indicar a obra que recolle o léxico. .

A lexicografía indica a actividade e a técnica de recollida e definición de palabras pertencentes ao léxico dunha lingua ou dun dialecto ou dun grupo de linguas e dialectos e tamén, en particular, a actividade que ten como obxecto a redacción de dicionarios de varios tipos. , tanto as que describen unha lingua nun momento ou período determinado da súa historia , como as que documentan a súa evolución e transformación ao longo do tempo.

A lexicoloxía, por outra banda, indica o estudo sistemático do sistema léxico dunha ou varias linguas.

Tipos

Hai varios tipos de dicionario. En canto ao contido e á súa organización, un dicionario pode ser: [2]

 • Monolingüe : as palabras explícanse no mesmo idioma que o propio dicionario
 • Bilingüe : as palabras tradúcense a outra lingua a miúdo facendo diferenzas explícitas non só léxicas senón tamén sintácticas e etimolóxicas
 • Etimolóxica : a etimoloxía das palabras é privilexiada
 • Sinónimos e antónimos : dá a cada palabra os seus sinónimos e antónimos .
 • Analóxico : tamén chamado dicionario de nomenclatura, lista conceptos xerais ou campos de significado proporcionando grupos de termos relevantes para cada un.
 • Inverso : ten unha orde alfabética invertida en comparación coas combinacións tradicionais, favorecendo a compilación de rimas e anagramas.

En canto ao soporte físico que contén o dicionario, tamén hai varias posibilidades:

 • Papel : o dicionario está impreso en papel , no formato clásico dun libro , normalmente de dimensións xenerosas
 • Electrónico : o dicionario está en formato dixital , contido nun CD-ROM ou no disco duro dun ordenador; neste caso a ordenación alfabética das palabras perde sentido, xa que o acceso adoita ser directo
 • En liña : un dicionario electrónico particular que se pode consultar conectándose a internet .

Hai varios tipos de dicionarios. Os estudosos intentaron esbozar unha tipoloxía xeral para identificar e sinalar os trazos distintivos de cada realización lexicográfica. Non obstante, os intentos de establecer tipos xerais de dicionarios resultaron insatisfactorios ou incompletos. E algúns autores dividiron as obras en función dos principais elementos distintivos ou en función dos principais contrastes entre certos tipos de dicionarios.

En particular, algúns lingüistas fixaron unha distinción e unha clara separación entre os "dicionarios de cousas", é dicir, os dicionarios enciclopédicos e os "dicionarios de palabras", que son os dicionarios lingüísticos reais. O lexicógrafo francés Bernard Quemada expresou perplexidade cara a distincións deste tipo, baseadas nun número limitado de trazos distintivos, preferindo recorrer a un criterio máis histórico e metodolóxico que tipolóxico, baseado na observación de que non hai traballo no que non se superpoñan. e mestura diferentes trazos tipolóxicos:

Dicionarios históricos
rexistran a tradición literaria escrita a través da cita de exemplos de autores, para testemuñar o uso de palabras ou frases simples nas distintas épocas. Trátase de dicionarios diacrónicos , que describen a lingua na súa evolución histórica, baseados nunha fraseoloxía tomada de textos literarios de todos os tempos. A fisionomía tradicional dos dicionarios históricos, que ata hai pouco pretendía rexistrar só a lingua literaria, cambiou progresivamente, ata o punto de incluír textos non literarios.
Dicionarios de uso
rexistran a linguaxe contemporánea nunha dimensión sincrónica , no funcionamento e personaxes actuais, pero tamén tendo en conta voces do pasado, arcaicas ou anticuadas, variedades rexionais, voces literarias. A lingua italiana escrita, ademais, tamén debe ter en conta os antecedentes literarios, esenciais para a lectura dos clásicos. Non só iso: na linguaxe común son frecuentes os usos bromistas ou marcados de palabras ou variantes obsoletas e tamén debemos ter en conta a posibilidade de que un termo raro teña unha nova difusión e popularidade. Os dicionarios de uso tiveron unha gran difusión sobre todo desde o século XX: poden presentar unha certa marxe de diferenza entre si, dependendo do criterio de elección inicial, que pode privilexiar ou rexeitar determinados sectores lingüísticos, con variacións individuais respecto a a aceptación de citas literarias , neoloxismos , fraseoloxía máis ou menos abundante, terminoloxía científica . O valor da obra debe medirse na capacidade de proporcionar información gramatical, indicación a nivel estilístico, sobre a frecuencia de uso, con numerosos exemplos de fraseoloxía explicativa.
Dicionarios etimolóxicos
teñen a tarefa de rastrexar a biografía dunha palabra, recuperar a súa historia a través de documentación escrita, desde a primeira atestación coñecida ata hoxe e describir os cambios de significado que sufriu ao longo do tempo. Neste tipo de dicionario é posible atopar a data e o lugar da primeira certificación das palabras gravadas, aínda que a verificación desta data sexa sempre relativa. A operación que cambia a data de nacemento dunha palabra chámase retrodatación . Por outra banda, a posdata , é dicir, a asignación dunha data posterior á normalmente indicada nos dicionarios, pódese facer seguindo descubrimentos de varios tipos: erros de impresión, interpretacións incorrectas, confusión entre diferentes autores ou entre diferentes obras do mesmo autor, etc. ... Podes estar matemáticamente seguro da data de nacemento dunha palabra só cando coñeces o seu creador, definido pola onomaturga de Bruno Migliorini (que acuñou novas palabras, inventor de neoloxismos ). É importante establecer cando naceu unha palabra, pero é igualmente importante establecer onde naceu. Se o descubrimento se fai nun texto significativo, coñecido e estendido, pódese imaxinar que a primeira certificación coincide co seu certificado de nacemento. Quando la datazione avviene grazie al ritrovamento in un documento che non ha avuto alcuna circolazione, si tratta di una curiosità, che non modifica, nella sostanza, la storia di una parola.
Dizionari dei sinonimi
registrano, per ogni lemma , i rispettivi sinonimi . Sono detti sinonimi due o più parole che hanno sostanzialmente lo stesso significato, in quanto la sinonimia assoluta, la perfetta uguaglianza di significato tra due o più parole, in realtà non esiste, o è molto rara. Non vi sono, infatti parole con una somiglianza di significato tale da poter esser usate indifferentemente, in tutte le occasioni, ma esistono, invece, parole che esprimono la medesima idea principale, ciascuna con caratteri e sfumature particolari. I sinonimi assoluti sono pochissimi (le preposizioni "tra" e "fra", gli avverbi "qui" e "qua", le congiunzioni causali "poiché" e "siccome"), ma anche in questi casi esistono delle sottili differenze e sfumature stilistiche tra le due forme. In questo tipo di dizionario è possibile trovare non solo i sinonimi approssimativi o parziali, ma le parole legate da un rapporto d'equivalenza in determinati contesti e di significato contrario. [2]
Dizionari metodici
detti anche concettuali, sistematici, nomenclatori, ideologici, sono dizionari nei quali le parole non sono disposte alfabeticamente, ma raggruppate in base all'affinità delle nozioni che esprimono. Sono detti metodici o sistematici perché gli autori raggruppano i termini secondo un particolare sistema o metodo. La maggior parte dei dizionari, ordinati alfabeticamente, sono detti semasiologici: presuppongono la conoscenza di un significante (l'immagine acustica o visiva, la faccia esterna del segno linguistico) e consentono di scoprirne il significato (l'immagine mentale, la faccia interna del segno linguistico). I dizionari metodici, detti onomasiologici, raggruppano le parole in base a criteri semantici e risalgono dalla cosa e dal suo significato alla parola che vi si riferisce, il significante.: I dizionari metodici sono stati pubblicati a partire dal Settecento , ma soprattutto nel corso dell' Ottocento , in seguito all' Unità d'Italia . Generalmente erano dizionari domestici, o di arti e mestieri, o specialistici, e svolgevano un'importante funzione d'alfabetizzazione e d'educazione popolare. Al loro interno erano divisi in vere e proprie sezioni: le voci possono esser elencate con una suddivisione che si riferisce al corpo umano, all'abbigliamento, alla casa e al suo arredo, agli alimenti, agli animali, all'agricoltura, alle arti, ai mestieri, ecc…
All'interno di ciascuna categoria i termini vengono registrati secondo l'ordine alfabetico, con una spiegazione, talora anche con citazioni da altri dizionari o da autori. Passato il gran momento di successo nel corso dell'Ottocento, i dizionari metodici di tipo domestico sono oggi più rari. Sono ancor in uso, invece, i dizionari analogici, che si propongono d'elencare una serie di voci-guida, attorno alle quali vengono raggruppate tutte le altre espressioni. Anche questi dizionari registrano le parole seguendo un ordine logico, ma le voci sono elencate secondo l'appartenenza a campi semantici oa serie e catene nomenclatorie, secondo un ordine logico.
Dizionari di neologismi
registrano le parole e le locuzioni nuovi d'una lingua, hanno lo scopo di testimoniare l'innovazione lessicale nelle sue varie manifestazioni e riportano con ampiezza anche voci legati a momenti ed episodi particolari, a mode e tendenze estemporanee. Il loro capostipite è il Dizionario moderno di Alfredo Panzini ( 1905 ). Già nel corso dell' Ottocento erano state pubblicate raccolte di parole nuove, ma si trattava d'elenchi compilati con intenti puristi, nei quali parole e locuzioni venivano segnalate come barbarismi da censurare. Con la pubblicazione, a partire dal 1986 , del Dizionario delle parole nuove di Manlio Cortelazzo e Ugo Cardinale , i dizionari di neologismi iniziarono a riprodurre anche i contesti e le datazioni relativi a ogni entrata, essenziali per poter collegare correttamente il neologismo all'ambito d'uso.
Dizionari enciclopedici
condividono molti aspetti dei dizionari dell'uso e dei dizionari storici, perché fondono in un'unica opera la parte enciclopedica e la parte più propriamente linguistica. Trovano posto sia le indicazioni grammaticali, etimologiche, le trascrizioni fonematiche, le definizioni, la fraseologia, le citazioni d'autore, tipiche dei dizionari storici e dell'uso, sia ampie trattazioni di carattere enciclopedico. Questi dizionari comprendono anche i nomi propri.
Concordanze
sono repertori alfabetici delle parole contenute in una o più opere d'un autore, con l'indicazione e la citazione di tutti i luoghi in cui esse ricorrono. A partire dagli anni cinquanta del Novecento, grazie agli spogli lessicali delle opere di Tommaso d'Aquino , eseguiti dal gesuita padre Roberto Busa , s'è sviluppata in Italia la lessicografia computazionale , che consente di compilare liste dei contesti nei quali appare una determinata parola, con indicazioni di frequenza. Le concordanze riportano tutte le occorrenze d'una determinata forma, presente in un testo in prosa o in poesia. Oltre ai dizionari veri e propri, esistono raccolte di diverso tipo, finalizzate a misurare, attraverso ricerche di statistica linguistica, i diversi livelli di frequenza d'uso delle parole nella lingua italiana. Consultando queste liste di frequenza, è possibile verificare il numero delle volte in cui una parola è presente in discorsi o in testi scritti. In particolare sono state compilate liste di frequenza dell'italiano scritto ( Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea , 1971 ) e dell'italiano orale ( Lessico di frequenza dell'italiano parlato , 1993 ).
Dizionari d'ortografia e pronuncia
si limitano a indicare la corretta grafia e pronuncia delle parole della lingua italiana. L'EIAR (l' Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche ) pubblicò sin dal 1939 un Prontuario di pronuncia e di ortografia , a cura di Giulio Bertoni e Francesco Alessandro Ugolini . Nel 1969 è stato pubblicato dall'ERI (Edizioni RAI -Radiotelevisione italiana) il Dizionario d'ortografia e di pronunzia ( DOP ), redatto da Bruno Migliorini , Carlo Tagliavini e Piero Fiorelli , poi riedito nel 1970 , nel 1981 e di nuovo nel 2010 (con contenuto triplicato): vi sono registrati circa 140.000 vocaboli, con l'indicazione della corretta ortografia e pronuncia. Nel 2007 la RAI ha presentato al pubblico una nuova edizione multimediale del DOP , aggiornata e molto accresciuta [3] .
Dizionari dialettali
sono stati pubblicati soprattutto nell' Ottocento , ma la produzione continua tuttora, naturalmente con criteri di maggior scientificità. In essi si cercano le corrispondenze tra le voci di un dialetto e quelle italiane, e si dà largo spazio alla fraseologia.

Dizionari gergali

Raccolgono parole e locuzioni provenienti dal gergo, ovvero una lingua convenzionale usata da gruppi ristretti di persone con lo scopo di non farsi capire, oppure sottolineare o meno la propria appartenenza a un certo gruppo. Nel corso del tempo questi dizionari hanno registrato i gerghi della malavita, dei militari, dei vagabondi, dei drogati.

Dizionari inversi e rimari
nei quali le parole sono disposte in ordine alfabetico rovesciato, partendo dall'ultima lettera. Se ne servono i linguisti (per individuare tutte le parole che hanno lo stesso suffisso o per analizzare la struttura delle parole composte), i poeti , i parolieri (che hanno bisogno di trovare con facilità tutte le parole che possono far rima) e gli enigmisti .
Dizionari analogici
permettono la ricerca lessicale sulla base di approcci concettuali. Hanno lo scopo di permettere il reperimento di una parola della quale si ignora (o non si ricorda) l'eventuale espressione lessicale (al contrario del tradizionale dizionario, in cui la finalità è, di norma, quella di reperire il significato – oi significati – associati a una parola conosciuta). Il dizionario analogico risulta utile quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 • si conosce il significato associato alla parola da cercare;
 • si conosce una parola con un significato correlato a quella cercata.

A differenza dei dizionari metodici, non contengono definizioni, e le parole sono raggruppare non per repertori ma per campi semantici.

Dizionari delle collocazioni
permettono di trovare le collocazioni , quel particolare tipo di combinazioni lessicali (chiamate tecnicamente « co-occorrenze ») che costituiscono un terreno molto ostico soprattutto per i discenti ei parlanti non di madrelingua , ma la cui conoscenza è fondamentale per la padronanza di una lingua e per raggiungere un livello avanzato nell'apprendimento di una seconda lingua [4] . In difetto, si ottengono enunciati che, perfino quando grammaticalmente corretti, possono essere carenti sotto l'aspetto della cosiddetta "proprietà di linguaggio" (ad esempio, " un caffè potente " al posto di " un caffè forte "), da cui deriva un senso di incompletezza e di scarsa articolazione nell'espressione, tali da compromettere la comunicazione in misura anche nettamente superiore rispetto alla commissione di errori sintattici e grammaticali [4] .

Struttura

La scienza di comporre i dizionari è stata definita da Bernard Quemada dizionaristica, la quale si basa su regole e convenzioni che si sono andate consolidando e perfezionando nel tempo. Nei dizionari esiste una macrostruttura e una microstruttura.

La macrostruttura è rappresentata dall'ordinamento generale dei materiali che formano il corpo del dizionario (ad esempio, l'ordine alfabetico o l'ordine sistematico), dall'introduzione al dizionario, dalle avvertenze per l'uso dell'opera, dalle eventuali appendici (elenchi di sigle e abbreviazioni, di nomi di persona, di nomi di luogo, glossari di locuzioni latine, di modi di dire…). Il corpo del dizionario è costituito dall'insieme dei lemmi. In lessicografia, il termine lemma può indicare sia l'entrata d'ogni singola voce sia l'articolo stesso che le è dedicato; per evitare confusione, è preferibile usare i termini lemma o esponente o entrata per il primo significato, articolo o voce per il secondo.

La microstruttura è rappresentata dall'insieme di tutti gli elementi che compongono una voce:

 • l'intestazione
 • la trascrizione fonetica
 • la divisione in sillabe
 • le indicazioni di pronuncia
 • le indicazioni delle varietà grafiche
 • le indicazioni morfologiche (declinazione dei nomi e degli aggettivi, coniugazione dei verbi, indicazione del plurale, del femminile, ecc…)
 • l'indicazione della categoria grammaticale
 • l'indicazione delle marche d'uso
 • la definizione
 • la fraseologia e gli esempi d'uso
 • i sottolemmi
 • i sinonimi ei contrari

Lessemi, lemmi, sottolemmi, lemmario

Un elenco di lemmi nel Policarpo Petrocchi

Col termine lessema s'indicano quelle che, convenzionalmente, sono le forme base d'una parola, le unità di lessico considerate in astratto: cioè l'infinito per i verbi, il singolare maschile per i sostantivi, gli aggettivi, i pronomi, gli articoli. Naturalmente, i sostantivi che hanno forme autonome al femminile sono registrati a parte. Per gli aggettivi viene riportato il grado positivo, ma le forme irregolari del comparativo e del superlativo sono classificate come forme autonome.

Il lemma è la singola forma registrata in ordine alfabetico nel dizionario, detta anche esponente o entrata; rappresenta in genere un sostantivo, un aggettivo, un pronome, un verbo, ma può anche consistere in un sintagma o in una locuzione, considerate come un'unità lessicale, oppure un prefisso o un suffisso.

I sottolemmi, pur avendo una propria autonomia semantica, non costituiscono vere e proprie unità lessicali, e quindi non sono registrati autonomamente, ma vengono relegati in posizione secondaria, in fondo alla trattazione del lemma. Sono collocate fra i sottolemmi:

 • le forme alterate dei sostantivi e degli aggettivi (diminutivi, vezzeggiativi, spregiativi, accrescitivi, peggiorativi)
 • gli avverbi in –mente, quando il loro uso e significato coincidono con quelli dell'aggettivo dal cui tema sono formati
 • il participio presente e il participio passato, quando siano usati con funzione d'aggettivo o di sostantivo, senz'aver tuttavia un'autonomia semantica e d'uso che ne richieda una registrazione autonoma.

L'elenco dei lemmi contenuti in un dizionario è detto lemmario. Ogni lemma è formato da una sequenza fissa di più elementi:

 • intestazione della voce
 • definizione della voce, con l'indicazione del significato o dei significati e relativa esemplificazione, fraseologia, citazioni
 • eventuali sottolemmi

Intestazione, definizione, marche d'uso

L'intestazione contiene, subito dopo il lemma, il corredo d'informazioni che lo riguardano. Queste informazioni variano a seconda dei dizionari. Tuttavia l'intestazione è costituita dal lemma, seguito dalle indicazioni di pronuncia: la posizione dell'accento tonico e il timbro aperto o chiuso delle vocali 'e, o' o la posizione dell'accento tonico sulle vocali 'a, i, u', la pronuncia sorda o sonora delle consonanti 's, z', la pronuncia della velare di 'g' davanti a 'li', la pronuncia disgiunta del nesso grafico 'sc', ecc… Molti dizionari riportano anche la trascrizione in alfabeto fonetico internazionale e la sillabazione, nonché le varianti del lemma. Alle indicazioni di pronuncia seguono le indicazioni necessarie per la classificazione grammaticale del lessema, e l'etimologia – che in molti dizionari è collocata, invece, alla fine della voce.

La definizione è il luogo in cui s'illustra il significato del lessema, se unico, o si sviluppano e definiscono le sue varie accezioni , quando si tratti di parole polisemiche, aventi più d'un significato. La distinzione dei vari significati può esser articolata in più accezioni, distinte da numeri progressivi stampati in neretto, che a loro volta possono essere suddivisi mediante lettere, sempre in neretto. Le accezioni sono ordinate secondo un criterio cronologico, a partire da quella più antica, ma nei dizionari dell'uso moderni si preferisce non seguire il criterio storico in modo rigido. Tutte le parole utilizzate nelle varie accezioni delle definizioni sono a loro volta lemmatizzate. Le definizioni dei dizionari dovrebbero esser obiettive, ma talvolta diventano il luogo nel quale affiora l'ideologia del lessicografo. Tuttavia, in questi casi, il lessicografo cerca di mantenere un giusto equilibrio e la volontà di stigmatizzare abitudini ed espressioni deprecabili. In genere le accezioni in cui sedimentano pregiudizi o stereotipi vengono segnalate con prese di distanza.

Le marche d'uso segnalano l'ambito o il registro d'uso. Tali marche possono indicare la frequenza d'uso della parola, il settore disciplinare d'appartenenza, l'uso figurato o estensivo, l'ambito geografico. Talvolta servono come indicatori del tono o del registro espressivo.

Definizioni sinonimiche, definitori, datazione

Una caratteristica che accomuna tutti i dizionari è quella di ricorrere a sinonimi o perifrasi. La sinonimia si basa su una parziale equivalenza di significato dei termini, più che sulla totale identità.

Per introdurre le definizioni, ci si serve anche di perifrasi rese con frasi relative ('seduttore' equivale a 'che seduce', 'che esercita una forte attrazione') Per introdurre le definizioni, si può ricorrere ai definitori, che servono a immettere determinate classi di derivati.

La datazione è presente anche in dizionari non etimologici: viene indicata, a seconda dei casi, alla fine o all'inizio delle voci, in genere racchiusa tra parentesi quadre, prima o dopo l'etimologia. La datazione corrisponde, nella maggior parte dei dizionari dell'uso, alla prima attestazione nota della parola nella lingua scritta di un testo.

Fraseologia e citazioni letterarie

La fraseologia è l'insieme delle espressioni proprie di una lingua, un elemento indispensabile per integrare e render evidenti i significati e gli usi della voce. Essa è presente, anche se in e con modalità diverse un po' in tutti i vocabolari. Nei dizionari storici attuali la fraseologia è tratta da citazioni letterarie o da brani giornalistici, testi scientifici, ecc…; nei dizionari dell'uso, i vari significati d'una parola sono illustrati sia da passi d'autore, sia da esempi non d'autore, preparati dalla redazione per testimoniare l'uso corrente della lingua, sia orale che scritta.

Arcaismi e voci poetiche e letterarie

Nei dizionari dell'uso sono registrati anche gli arcaismi e le voci poetiche e letterarie, cioè forme linguistiche della lingua del passato, della poesia e della letteratura, che non sono usate o lo sono di rado nella lingua comune. La necessità di documentare e spiegare parole ed espressioni presenti nei testi degli autori antichi, e la sopravvivenza di quelle forme in contesti scritti, per influsso della tradizione, e in contesti orali, per fini stilistici o per dare particolare enfasi al discorso.

Forestierismi, neologismi, regionalismi

I forestierismi sono parole importate da altre lingue. Nel passato si sono manifestati vari movimenti e campagne d'opposizione e censura nei confronti dell'ingresso di parole straniere nella nostra lingua. Lo stesso tipo d'opposizione ha riguardato i neologismi. Nei dizionari i lessicografi accolgono o rifiutano le nuove entrate valutando ogni volta l'opportunità di registrare forme che si rivelino, nel tempo, solo apparizioni effimere e occasionali. Un discorso analogo vale per i regionalismi, presenti, in misura diversa, nelle varie edizioni dei dizionari, con scelte e preferenze talvolta determinate dalla provenienza geografica dei redattori dell'opera. I regionalismi acquistano una nuova vitalità e una diffusione nazionale grazie all'uso e al rilancio di forme particolarmente espressive da parte della stampa.

Dizionari italiani

Dagli elenchi manoscritti ai primi dizionari

Già alla fine del Quattrocento in varie città italiane si iniziò ad avvertire l'esigenza di definire e codificare il volgare in raccolte che avessero pari autorità rispetto ai repertori latini ea quelli latino-volgari. I primi esperimenti di compilazioni monolingui furono fatti in Toscana , la regione nella quale il volgare aveva raggiunto risultati d'altissimo livello nella poesia e nella prosa . Il primo esempio è il Vocabulista del poeta e umanista Luigi Pulci , consistente in una lista alfabetica d'oltre settecento vocaboli, seguiti da una breve definizione. Si tratta, probabilmente, di un dizionarietto concepito per uso personale, con una funzione solo autodidattica, confermata dalla presenza di molte delle voci raccolte poi nel Morgante .

Accanto ad esse vanno ricordate le liste di vocaboli di Leonardo da Vinci , contenute nel manoscritto Trivulziano e in un foglietto del codice Windsor , stese fra gli ultimi anni del XV secolo ei primi del XVI . Si tratta di una raccolta di circa 8.000 parole appuntate sui margini delle pergamene contenenti disegni e progetti. Sono soprattutto termini dotti, ma anche forme dialettali non toscane, registrate per uso personale, per conservarne la memoria e per costruire un prontuario di voci volgari.

Accanto a questi primi tentativi monolingui continuava la produzione di dizionari bilingui con finalità didattiche : un esempio del metodo usato per l'insegnamento del lessico latino è il Vallilium del vescovo agrigentino Nicola Valla , pubblicato a Firenze nel 1500 , che mette a confronto voci volgari con le corrispondenti voci latine.

I primi dizionari a stampa del volgare videro la luce a Venezia , città nella quale la presenza congiunta di Aldo Manuzio e Pietro Bembo , protagonista dell' umanesimo volgare, favorì la pubblicazione di numerose opere lessicografiche, caratterizzate dall'adesione alla soluzione bembesca della questione della lingua, e dalla proposizione delle Tre Corone ( Dante , Petrarca e Boccaccio ) come autori-modello. Con l'opera del friulano Niccolò Liburnio Le Tre Fontane , che metaforicamente alludeva, nel titolo, ai tre grandi trecentisti, venne edito per la prima volta un elenco in volgare non più concepito con fini autodidattici, ma restrinse il corpus ai soli Dante, Petrarca e Boccaccio, pur facendo scivolare talvolta, nelle glosse di spiegazione dei termini, qualche venetismo . La selezione già operata dal Liburnio si restrinse ulteriormente nel Vocabulario di Lucilio Minerbi ( 1535 ), concepito come raccolta del lessico di un solo autore, Boccaccio, e di un solo testo, il Decameron . L'opera consiste nella registrazione di circa 4.000 occorrenze, tra le quali s'incontrano anche voci comuni non presenti nell'opera di Boccaccio, nonché, nelle brevi definizioni, venetismi e generici settentrionalismi.

Sempre a Venezia , nel 1539 , il ferrarese Francesco Del Bailo , detto l'Alunno, diede alle stampe Le Osservazioni sopra il Petrarca , e Le ricchezze della lingua volgare sopra il Boccaccio ( 1543 ). In seguito l'Alunno pubblicò la Fabbrica del mondo ( 1548 ), primo dizionario metodico della lingua italiana nel quale le voci sono raggruppate per argomenti, in base alla concezione gerarchica d'Antonino Barzizza (Dio, cielo, mondo, elementi, anima, corpo, uomo, qualità, quantità, inferno). Nella raccolta sono registrati anche voci prive di citazioni tratte dagli autori e legittimate solo dall'autorità del proprio giudizio, fino a raccogliere voci dialettali e triviali.

Se un primo nucleo di dizionari proviene da Venezia , l'attività lessicografica si sviluppò in altri centri. A Napoli nel 1536 fu pubblicato il Vocabulario di cinquemila vocabuli Toschi di Fabricio Luna , che raccoglieva voci tratte non solo dalle Tre corone , ma anche da scrittori di provenienza culturale e geografica diversa, nonché da grammatici e filologi contemporanei. Da segnalare anche il Vocabolario, grammatica e ortografia d' Alberto Acarisio , pubblicato a Cento ( Ferrara ) nel 1543 , basato anch'esso sull'autorità dei tre grandi autori trecenteschi e sul canone bembesco, ma con un'attenzione nuova e particolare per la terminologia scientifica, per la fraseologia, per le etimologie e le indicazioni ortografiche. Infine il Dittionario ( Venezia , 1568 ) di Francesco Sansovino è attento soprattutto all'uso dei parlanti contemporanei e alle varietà regionali.

Le opere sin qui citate testimoniano un'attività lessicografica intensa, fra il XV e il XVI secolo , in varie parti d' Italia : i vocaboli erano compilati da grammatici, maestri, letterati, notai, e stampatori-librai rispondevano alla richiesta, da parte dei lettori, d'un modello d'imitazione inalterato e inalterabile nel tempo, attraverso gli esempi dei grandi trecentisti. Poiché le raccolte di questo tipo andavano incontro alle esigenze d'un pubblico periferico vasto e variegato, anche nella composizione sociale, questi primi dizionari mescolavano spesso grammatica e lessico, senza confini precisi, presentavano incongruenze di vario genere e contraddizioni frequenti tra principi teorici ed esecuzioni con essi contrastanti. Le voci non erano ancora tipizzate e venivano distinte in forme adatte all'uso poetico e forme adatte all'uso prosastico; si faceva spesso appello alla notorietà dell'oggetto invece di definirlo, e s'avevano apparizioni sporadiche delle varietà regionali, attraverso la cosiddetta seconda lingua, quella dell'autore stesso.

Le prime tre edizioni del dizionario della Crusca

I vocabolari della Crusca

Se i primi dizionari dell'italiano presentavano oscillazioni e incertezze nel metodo di registrazione, la prima edizione del Vocabolario della Crusca si basò, invece, su impostazioni teoriche ormai salde e coerenti. Ispiratore dell'opera fu Leonardo Salviati , filologo e letterato entrato a far parte dell'Accademia nel 1583 : grazie al suo intervento e ai suoi suggerimenti, i propositi e le finalità dell'Accademia si trasformarono. Se fino ad allora gli Accademici costituivano un gruppo dedito alle soprattutto a riunioni conviviali e giocose, secondo il gusto del tempo, l'impegno dell'Accademia diventò quello di separare il buono dal cattivo in fatto di lingua. Così il dizionario fu da loro stampato grazie all'autofinanziamento degli Accademici, soluzione che consentì loro di mantenersi liberi e autonomi ogni ingerenza, almeno fino alla seconda metà del XVII secolo .

A partire dal 1591 gli Accademici s'impegnarono nella compilazione d'un dizionario che si proponeva di raccogliere

«…tutti i vocaboli, e modi del favellare […] trovati nelle buone scritture, che fatte furono innanzi l'anno del 1400.»

Quando, nel 1612 , fu stampato a Venezia la prima edizione del Vocabolario della Crusca Leonardo Salviati era già morto, ma gli Accademici avevano continuato a basarsi sulle sue idee e sulla sua concezione di lingua. Il dizionario s'appoggiava alle posizione teoriche ispirate al fiorentinismo trecentista del Bembo , ma temperato nella pratica lessicografica dalle scelte del Salviati, attraverso il quale entravano esempi tratti dalle opere di Dante , Petrarca e Boccaccio , ma anche autori minori o testi anonimi, con un recupero degli scrittori popolari toscani , utilizzati per documentare le voci del fiorentino vivo. Il Salviati apriva il dizionario anche ad un certo numero d'autori moderni, toscani o toscanizzanti: Della Casa , Gelli , Berni , Firenzuola , Burchiello , Lasca , Poliziano , ma anche il non toscano Ariosto . Rimaneva escluso, invece, Torquato Tasso , per non aver riconosciuto il primato fiorentino ed essersi servito, nella Gerusalemme liberata , d'una lingua difficile e oscura, e d'un lessico fitto di latinismi e lombardismi.

La dedica della quarta edizione del vocabolario della Crusca

La prima edizione del Vocabolario riflette una concezione linguistica che risale ad un ideale di lingua fiorentina pura, naturale, popolare, legittimata dall'uso degli scrittori sommi come di quelli minori e addirittura minimi. Registrava altresì le parole del fiorentino vivo, purché testimoniate e legittimate in autori antichi o in testi minori, perfino in manoscritti fiorentini inediti e sconosciuti, di proprietà degli Accademici.

Per quanto riguarda la sua struttura ei suoi caratteri, scompaiono alcuni degli aspetti che avevano caratterizzato i dizionari precedenti: la suddivisione tra uso della poesia e della prosa , il riferimento agli usi regionali e dialettali, l'abitudine a inserire osservazioni grammaticali all'interno delle voci. Riguardo alle scelte grafiche, furono abbandonati gli usi ancora legati al latino. Invece c'è un certo disinteresse nei confronti delle voci tecnico-scientifiche.

Tuttavia l'impostazione arcaizzante e fiorentinistica del dizionario suscitò interminabili polemiche e discussioni. Paolo Beni pubblicò nel 1612 l' Anticrusca , nella quale accusava i cruscanti d'aver privilegiato la letteratura trecentesca e di non aver tenuto sufficientemente conto degli scrittori cinquecenteschi, in particolare Tasso. Altre critiche furono rivolte da Alessandro Tassoni che scrisse una serie di note polemiche contro il primato fiorentino della lingua, contro l'eccesso d'arcaismi e l'impostazione bembiana del Vocabolario. Invece proponeva agli Accademici di distinguere le voci antiche con contrassegni grafici per le parole non più in uso. Il Tassoni si spinse, oltre, negando del tutto il presunto primato linguistico fiorentino, proponendo, in suo luogo, il modello rappresentato dall'uso linguistico di Roma .

Altre critiche, più violente, vennero da Siena , città dalla quale si levarono le voci dei dissidenti contro il primato e la supremazia fiorentina: da segnalare il Dittionario toscano di Adriano Politi e il Vocabolario cateriniano di Girolamo Gigli . Nel primo, pubblicato nel 1614 , venivano registrate, invece degli citazioni d'autori, proverbi, modi di dire, locuzioni tipiche senesi, lontano dall'uso letterario ma ritenute altrettanto degne del fiorentino. Nel secondo, pubblicato nel 1717 , l'autore raccolse un elenco di voci tratte dagli scritti di santa Caterina da Siena , che veniva contrapposta polemicamente a Dante.

Nel 1682 il palermitano Placido Spadafora pubblicò la Prosodia italiana , opera nella quale il gesuita dichiarava apertamente di non volersi sottomettere all'autorità degli Accademici. La sua autonomia rispetto alle scelte cruscanti si manifestava nel vivo interesse per i settori verso i quali gli Accademici avevano dimostrato la più rigida chiusura: la terminologia botanica , zoologica , medica , la nomenclatura delle professioni e delle attività artigianali, i forestierismi , i regionalismi ei dialettismi. Inoltre, nelle definizioni delle voci, si faceva ricorso ad espressioni dialettali siciliane .

Le polemiche, le critiche ei sarcasmi non modificarono in alcun modo i criteri e il metodo di lavoro degli Accademici. La seconda edizione, data alle stampe a Venezia nel 1623 , non si discostò molto dalla prima, se non per alcune correzioni e per l'aumento complessivo del numero delle voci registrate.

La terza edizione, edita a Firenze nel 1691 , presenta alcuni cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni: venne introdotta l'indicazione VA ( Voce Antica ), per contrassegnare le voci antiche che venivano registrate come testimonianza storica, per poter comprender i testi degli autori antichi, non per proporle com'esempio da seguire; venivano accolti Tasso (il grande escluso delle prime due edizioni), Machiavelli , Guicciardini , Della Casa , Varchi , Sannazaro , Castiglione , Chiabrera e altri. Rimaneva escluso, invece, il napoletano Giovan Battista Marino , poeta colpevole d'aver aderito al Barocco e di non essersi assoggettato ai criteri dell'Accademia. Inoltre, aumentò il numero dei trattati scientifici presi in considerazione, così come il numero delle voci tratte da scrittori di scienza del Seicento, come Galileo Galilei .

A rendere possibile il cambiamento erano stati il cardinale Leopoldo de' Medici , figlio del granduca Cosimo II , che aveva perorato l'apertura dell'opera a espressioni dell'uso vivo e ai termini delle arti, dei mestieri, della marineria e della caccia, da lui stesso raccolti nel corso d'inchieste sul campo, e gli Accademici Benedetto Buommattei e Carlo Roberto Dati , i quali s'ispirarono a criteri innovativi, prestando maggior attenzione all'uso e alla lingua viva, pur mantenendosi fedeli ai principi ispiratori del Salviati. A questi vanno ricordati anche i letterati-scienziati Francesco Redi e Lorenzo Magalotti , grazie ai quali furono accolte e definite molte voci della lingua tecnico-scientifica.

La lessicografia settecentesca

Anche il secolo successivo fu condizionato dalla nuova edizione del Vocabolario della Crusca, pubblicato in sei volumi tra il 1729 e il 1738 . La quarta impressione nasce all'insegna di due diverse istanze: da una parte gli Accademici continuano a mostrare una certa attenzione all'uso moderno, dall'altra viene ribadita la fedeltà ai principi del toscanesimo letterario, con una chiusura più rigida, rispetto alla terza edizione, nei confronti degli autori non toscani. L'impostazione della nuova edizione si deve ad Anton Maria Salvini , che rese possibile l'accoglimento di scrittori moderni, anche del Seicento e dei primi del Settecento , ma confermò i criteri d'esclusione nei confronti della scienza .

L'ostentato disinteresse per gli ambiti scientifici alimentò nuove critiche, non solo tra gli ambienti che non ne condividevano gli orientamenti linguistici letterari e arcaizzanti, ma anche tra gli studiosi di scienza, insofferenti verso l'atteggiamento di chiusura dell'Accademia rispetto alle loro discipline. Contemporaneamente, lo sviluppo e il progresso delle scienze in Europa comportavano l'urgenza di una registrazione della terminologia specializzata in dizionari dedicati ai vari settori.

Così, a partire dal 1751 , fu pubblicato L' Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de gens de lettres (Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, a cura di una società di uomini di cultura), di Denis Diderot e Jean Baptiste Le Rond d'Alembert . Largamente aperta all'apporto della scienza, della tecnica e delle arti, in questa opera i termini venivano spiegati e definiti non solo mediante definizioni accurate ed esaurienti, ma anche con l'aggiunta di tavole d'illustrazione esplicative. In tal guisa, il modello rappresentato dalla produzione lessicografica anglo - francese influenzò, direttamente o indirettamente, molte opere pubblicate nel XVIII secolo.

L'opera che, alla fine del secolo, segnerà più d'ogni altra una svolta rispetto all'impostazione e ai principi ispiratori della Crusca, sarà il Dizionario universale critico enciclopedico della lingua italiana , in sei volumi, pubblicato a Lucca tra il 1797 e il 1805 , dall' abate nizzardo Francesco Alberti di Villanova , il quale dichiarava esplicitamente, nella prefazione dell'opera, d'aver tenuto conto dell'uso e d'aver preso in considerazione anche la lingua viva dei parlanti, e le voci d'uso degli ambiti tecnico-artigianali. I lemmi sono esemplificati o in modo tradizionale, mediante citazioni tratte dagli scrittori (accogliendo, oltre agli autori approvati dalla quarta edizione del Vocabolario della Crusca, anche autori scientifici), oppure avvalendosi d'informazioni e definizioni raccolte da inchieste dirette dal D'Alberti in Toscana , il quale, visitando fabbriche, opifici , laboratori, annotava dalla viva voce degli intervistati nomi e definizioni degli oggetti.

Nel frattempo non si sopirono le polemiche che avevano accompagnato l'uscita delle prime tre edizioni del Vocabolario della Crusca e poi della quarta. Alle tradizionali critiche s'aggiunse un'insofferenza ancor più radicale, di stampo illuminista , nei confronti dell'autoritarismo linguistico degli Accademici e del primato fiorentino. Fra i critici più decisi, il milanese Alessandro Verri nel 1756 scrisse la Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca , pamphlet nel quale esprimeva il fastidio per l'eccessivo formalismo della cultura del tempo. Melchiorre Cesarotti , invece, proponeva l'istituzione, a Firenze , di un Consiglio nazionale della lingua, da sostituire all'Accademia della Crusca, che avrebbe dovuto modificare i criteri di raccolta delle voci, e le avrebbe schedate traendole non solo dai libri degli scrittori, ma direttamente dalle persone che esercitavano determinate professioni e mestieri, accogliendo con larghezza il lessico delle arti, dei mestieri, della tecnica e delle scienze. Il materiale così raccolto sarebbe poi confluito in un vocabolario. In realtà però, quando il saggio del Cesarotti fu pubblicato, l'Accademia della Crusca era già stata soppressa nel 1783 , e fusa con l' Accademia fiorentina .

L'Ottocento: "il secolo dei dizionari"

L'Ottocento è stato definito "il secolo dei dizionari", perché mai come in quell'epoca sono stati pubblicati tanti e diversi vocabolari della lingua italiana. Se nel corso del Settecento si era realizzato un progressivo allontanamento dal modello della Crusca, con una nuova attenzione nei confronti della terminologia tecnico-scientifica e dell'uso vivo della lingua, c'era anche chi proponeva, all'inizio dell' Ottocento , un ritorno all'imitazione della lingua fiorentina del Trecento .

L'esponente più rappresentativo del Purismo , contrario ad ogni rinnovamento e ad ogni contatto con le altre lingue è l'abate Antonio Cesari , autore della Crusca veronese , pubblicata fra il 1806 e il 1811 . Attraverso quest'opera il Cesari non intendeva aggiornare il Vocabolario della Crusca , ma perfezionarlo, arricchirlo con l'aggiunta e l'integrazione di voci tratte da autori del Trecento e del Cinquecento . Il lessicografo veronese era convinto che la superiorità del fiorentino trecentesco dipendesse dalla sua innata perfezione e purezza: basandosi su questa certezza, ripristinò forme considerate più corrette rispetto a quelle registrate dalla Crusca, aggiunse un gran numero di varianti grafiche o fonetiche , respinse gli autori moderni e mantenne il rifiuto e la chiusura nei confronti della terminologia tecnico-scientifica.

Il rigorismo arcaizzante del Cesari fu oggetto di sarcasmi e polemiche, ma ebbe anche seguaci in Luigi Angeloni e Basilio Puoti . Il primo, pur schierandosi sulle stesse posizioni del Cesari, se ne distingueva per l'ammirazione del Boccaccio e per il rifiuto delle espressioni popolari toscane; il secondo, al pari del Cesari, lodava la semplicità e la naturalezza degli scritti trecenteschi, ma ne criticava gli elementi eccessivamente popolari.

Il Purismo favorì due elementi: la pubblicazione di numerosi repertori e lessici concepiti come elenchi di voci da proscrivere e il dibattito sulla lingua, tradizionalmente riservato ai letterati e agli intellettuali. Il primo dizionario puristico fu compilato da Giuseppe Bernardoni, il quale, nonostante l'impostazione censoria, si rese conto che molti dei neologismi del linguaggio burocratese registrati erano ormai stabilmente entrati nell'uso, e non avrebbe avuto senso decretarne l' ostracismo . Al Bernardoni rispose polemicamente Giovanni Gherardini , con un altro elenco nel quale molte delle voci condannate dal Bernardoni venivano riabilitate; altre ammesse da questi, erano considerate veri e propri errori da evitare.

Gli eccessi del Purismo suscitarono polemiche e reazioni, soprattutto dal fronte lombardo , antifiorentino e antitoscano dei “classicisti”, il cui esponente più rappresentativo è Vincenzo Monti , il quale condannò la visione ristretta e anacronistica degli Accademici, mettendone in discussione la preparazione filologica e criticando la selezione degli autori e l'assenza delle terminologie tecnico-scientifiche. Secondo il Monti erano stati privilegiati, a torto, testi minori fiorentini del Trecento e trascurato il contributo letterario degli scrittori delle altre regioni italiane. Nell'avversione del Monti nei confronti del Cesari e della Crusca si riflettevano le posizioni del classicismo linguistico, secondo il quale l'italiano letterario non coincideva col fiorentino trecentesco, ma s'era formato anche grazie al contributo degli scrittori, dei filosofi e degli scienziati provenienti da varie parti d'Italia.

Mentre le polemiche tra i puristi ei classicisti continuavano, gli Accademici proseguivano lentamente i lavori preparatori per una quinta edizione del Vocabolario della Crusca (la cui Accademia era stata ufficialmente ricostruita da Napoleone nel 1811 ). Ma la necessità di un grande dizionario storico della lingua italiana, da pubblicare all'indomani dell'unità d'Italia ( 1861 ) era particolarmente forte. Così, ad opera di Niccolò Tommaseo , tra il 1861 e il 1879 , fu pubblicato il Dizionario della lingua italiana , l'impresa lessicografica più importante dell'Ottocento, perché nell'opera trovarono finalmente un equilibrio la tradizione e l'innovazione. La tradizione era rappresentata dallo spoglio dei testi antichi e dagli esempi tratti dal Vocabolario della Crusca ; l'innovazione consisteva nella citazione di scrittori anche non toscani dell'Ottocento, di trattati tecnico-scientifici, e soprattutto nell'aver elevato a modello la lingua dell'uso tosco-fiorentino moderno, descritta attraverso una fraseologia ricca d'esempi. L'impresa fu portata a termine, con l'aiuto di molti collaboratori.

Lacune e contraddizioni sono dovute alla presenza di più collaboratori e al metodo artigianale di compilazione. Va ricordato, a tal proposito, che il Tommaseo rivedeva tutte le schede prima d'inviarle in tipografia, arricchendole d'aggiunte e d'osservazioni, talvolta appesantite dai suoi giudizi, dalle sue insofferenze, dalle sentenze moraleggianti e dalla serpeggiante misoginia . Ciò nonostante, l'opera del Tommaseo costituisce il primo esempio di dizionario storico capace di conciliare la dimensione sincronica (la lingua documentata e descritta in un determinato momento storico) con quella diacronica (la lingua documentata e descritta attraverso la sua evoluzione).

Solo nel 1863 fu dato alle stampe il primo volume della quinta edizione del Vocabolario della Crusca . L'orientamento arcaizzante e l'atteggiamento toscano-centrico delle prime quattro edizioni era attenuato. Venivano accettati, con molte cautele, gli autori moderni, anche non toscani. Si proponeva di separare le voci morte da quelle vive, ma si confermava la chiusura rispetto all'accoglimento del lessico tecnico-scientifico. Nonostante i meriti di quest'ultima sfortunata edizione, le sue esclusioni ormai anacronistiche, la mancanza di fraseologia tratta dall'uso, la concisione eccessiva delle definizioni ne facevano uno strumento non più sufficiente a rappresentare la lingua italiana della complessa e articolata realtà postunitaria.

I dizionari metodici, definiti da Giovanni Nencioni “specchi socio-linguistici dell'Italia artigiana”, raggruppano le parole per categorie, in base all'affinità delle nozioni che esprimono. Questi dizionari rispondevano ai bisogni, particolarmente forti nella prima metà del secolo, d'un pubblico che voleva conoscere i termini nazionali, non più municipali, per designare gli oggetti della vita quotidiana, dato che mancava un lessico comune per i vari settori della vita pratica, domestica, delle professioni, della tecnica e dell'artigianato. Il più noto è il Vocabolario metodico di Giacinto Carena , edito a Torino tra il 1846 e il 1860 . Il naturalista e lessicografo piemontese raccolse un gran numero di voci delle arti e dei mestieri, attraverso vere e proprie inchieste sul campo in Toscana , riunendo in successione non solo le voci collegate ad un soggetto, ma anche le locuzioni , le frasi idiomatiche ei modi di dire del parlato.

Fra i dizionari metodici vanno citati anche:

 • il Vocabolario domestico napoletano e toscano di Basilio Puoti , pubblicato a Napoli nel 1851 ;
 • il Vocabolario domestico italiano ad uso dei giovani di Francesco Taranto e Carlo Guacci , edito a Napoli nel 1850 , nel quale viene rivolta particolare attenzione al confronto tra le voci napoletane e le corrispondenti voci toscane, considerate come modello di riferimento;
 • e il Vocabolario nomenclatore illustrato di Palmiro Premoli , pubblicato fra il 1909 e il 1912 , un tentativo tardivo ma originale di combinare in un'unica opera un dizionario metodico, un dizionario dell'uso, un dizionario dei sinonimi, un dizionario enciclopedico .

Accanto ai dizionari metodici, ci sono numerosi dizionari specialistici pubblicati nel corso del secolo: dizionari d'agricoltura, dizionari del commercio, dizionari storico-amministrativi, dizionari dei termini della navigazione, dizionari dei lavori femminili, ecc…

Verso la fine del secolo comparvero i dizionari dell'uso, rivolti ai lettori comuni, il cui capostipite è il Novo vocabolario della lingua italiana di Giovanni Battista Giorgini ed Emilio Broglio , pubblicato a Firenze tra il 1870 e il 1897 . Il dizionario fu concepito sulla base delle idee manzoniane e sul modello del Dictionnaire de l'Académie française . Si tratta della prima realizzazione lessicografica basata sull'uso vivo della lingua: vengono eliminati gli esempi d'autore, sono ridotti drasticamente gli arcaismi, abbondano le indicazioni sull'ambito e sul livello d'uso e si fornisce una ricca fraseologia ripresa dal parlato quotidiano, per testimoniare l'uso reale.

Da ricordare anche altre due opere: il Vocabolario della lingua parlata di Giuseppe Rigutini e Pietro Fanfani ( 1875 ) e il Novo dizionario universale della lingua italiana di Policarpo Petrocchi . La prima opera può essere considerata un compromesso tra le innovazioni coraggiose del Giorgini-Broglio; la seconda presenta la grafia ortoepica , con accenti e caratteri speciali per indicare la corretta pronuncia delle parole registrate, e la suddivisione delle pagine in due parti, relegando nella parte inferiore il lessico arcaico e ormai desueto.

Fra i principali dizionari dialettali, vanno ricordati almeno il Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini ( 1814 ), il Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio ( 1829 ), il Gran dizionario piemontese-italiano di Vittorio Sant'Albino ( 1859 ) e il Nuovo dizionario siciliano-italiano di Vincenzo Mortillaro ( 1876 ).

Dal Novecento alla lessicografia contemporanea

L'attività lessicografica, nei primi decenni del Novecento , continuò ad essere condizionata dalle vicende del Vocabolario della Crusca , avviata nel 1863 . Vari fattori, infatti, ne decretarono la fine: i criteri di compilazione invecchiati, le critiche e le polemiche sulla funzione dell'Accademia, l'aumento dei costi della stampa nel periodo della prima guerra mondiale . Inoltre l'Accademia era accusata di “sonnolenza e incapacità”, e personalità autorevoli come il critico letterario Cesare De Lollis e il filosofo Benedetto Croce si dichiaravano contrarie al toscanesimo ea qualunque concezione di “lingua modello”. L'11 marzo 1923 un decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del governo fascista, diretto da Giovanni Gentile , sospese la pubblicazione del Vocabolario , rimasto per sempre incompiuto alla fine della lettera O, alla voce 'ozono'.

L'opera destinata a sostituire il Vocabolario della Crusca non ebbe sorte migliore. Nel 1941 fu pubblicato il primo volume (lettere AC) del Vocabolario della lingua italiana progettato dall' Accademia d'Italia (l'Accademia che, fondata nel 1926 , durante il fascismo , aveva preso il posto dell' Accademia Nazionale dei Lincei ) e diretto dal filologo Giulio Bertoni . Pur essendo segnato dall'ideologia del tempo, l'opera accoglieva con larghezza, accanto a quelli tratti da autori antichi, esempi d'autori moderni maggiori e minori ( Guido Gozzano , Grazia Deledda , Luigi Pirandello , Massimo Bontempelli , ecc…); prescindeva del tutto, per molte voci d'uso comune, dalle citazioni letterarie; registrava con misura anche termini tecnico-scientifici, neologismi e forestierismi (i prestiti non adattati erano segnalati entro parentesi quadre); e riservava una particolare attenzione alle etimologie . Vari motivi, tuttavia, ne determinarono l'interruzione: la guerra , la morte di Giulio Bertoni, la soppressione dell'Accademia d'Italia nel 1944 .

Uno scaffale di vocabolari dialettali italiani

Va però ricordata, per questo periodo, l'intensa produzione di dizionari dell'uso, in un unico volume, opere che si richiamavano al Rigatini-Fanfani, al Petrocchi e, indirettamente, al Giorgini-Broglio. Da citare, in particolare, il Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli (pubblicato a partire dal 1917 ) e il Novissimo dizionario della lingua italiana di Fernando Palazzi (pubblicato per la prima volta nel 1939 ), destinati alla scuola e alle famiglie.

Un caso particolare è rappresentato dal Dizionario moderno , pubblicato nel 1905 , di Alfredo Panzini , che testimonia il modificarsi e il rinnovarsi del lessico italiano lungo quarant'anni, attraverso sette edizioni ( 1908 , 1918 , 1923 , 1923, 1931 , 1935 ), fino all'ottava edizione, postuma, curata nel 1942 da Bruno Migliorini e Alfredo Schiaffini . In quest'opera ogni nuova forma o locuzione viene osservata con interesse e curiosità, e offre l'occasione per commenti e notazioni sui neologismi e sui forestierismi, registrati senza pregiudizi.

L'attività lessicografica riprese alla fine della guerra, col Dizionario Enciclopedico Italiano ( 1955 - 1961 ) dell' Istituto dell'Enciclopedia Italiana , opera con la quale si realizzò uno riuscito esperimento di fusione tra vocabolario ed enciclopedia . Il criterio che ne guidò la realizzazione fu quello di proporre ai lettori la realtà linguistica del momento, tenendo conto, non tanto e non solo, della lingua letteraria, quanto di quella parlata, della lingua dei giornali e degli altri mezzi di comunicazione di massa .

Negli stessi anni fu avviata il Grande dizionario della lingua italiana (GDLI) di Salvatore Battaglia , progettato col proposito di rinnovare il Dizionario della lingua italiana di Tommaseo-Bellini, pubblicato tra il 1961 e il 2002 . La mole dell'opera (21 volumi) ei tempi di pubblicazione (41 anni) hanno fatto sì che l'opera abbia mutato il taglio ei criteri iniziali. I primi volumi erano, infatti, caratterizzati da uno spoglio quantitativamente eccessivo di testi letterari dell' Otto e del Novecento , ma quest'impostazione è stata modificata in corso d'opera, accogliendo una documentazione tratta non più solo da fonti letterarie, ma da testi che riflettono le varie modalità dell'italiano scritto. Il GDLI è anche contraddistinto da grande ricchezza dell'esemplificazione tratta da testi della tradizione medievale non toscana, del Quattrocento , del Seicento , del Settecento . Anche nei confronti dei forestierismi non adattati il rifiuto iniziale s'è attenuato.

Altro Dizionario storico delle origini è il Glossario degli antichi volgari italiani (GAVI) di Giorgio Colussi , pubblicato ad Helsinki a partire dal 1983 , frutto di vastissimi spogli di testi scritti prima del 1321 , anno della morte di Dante .

Anche la lingua d'uso è rappresentata compiutamente grazie a due opere apparse alla fine del Novecento. La prima opera è il Vocabolario della lingua italiana (VOLIT) di Aldo Duro , pubblicato dalla Treccani in una prima edizione ( 1986 - 1994 ) e in una seconda ( 1997 ), anche in versione CD-ROM . Il vocabolario registra, accanto alla lingua letteraria, la lingua moderna ei nuovi usi legati alla lingua di tutti i giorni, documentati attraverso una ricca fraseologia esplicativa, nonché la terminologia scientifica, i linguaggi settoriali , i neologismi ei forestierismi. Un'attenzione particolare è riservata alle trasformazioni in atto nel costume e nella società, attraverso le nuove accezioni o le diverse connotazioni di parole d'uso comune.

Nel 1999 è stato pubblicato il Grande dizionario dell'uso (GRADIT) di Tullio De Mauro , sei volumi comprendenti circa 260.000 lemmi , per i quali viene indicata la data di prima attestazione e la fonte. Per ogni voce lemmatizzata, viene segnalata la categoria d'appartenenza, a seconda che si tratti di parole di massima frequenza, d'alta frequenza o alto uso, d'alta disponibilità o familiarità; le parole sono inoltre distinte in comuni, d'uso tecnico-specialistico, d'uso letterario, parole straniere non adattate, d'uso regionale, dialettali , di basso uso, obsolete.

Accanto al VOLIT e al GRADIT, continua tuttora la pubblicazione di dizionari monovolumi dell'uso, che si propongono di descrivere lo stato sincronico della lingua, aggiungendo talvolta tavole illustrative e di nomenclatura , repertori di nomi di persona e di luoghi, di proverbi , di locuzioni latine , di sigle e abbreviazioni, nonché utili appendici sui dubbi linguistici, con indicazioni grammaticali . Tra i principali dizionari dell'uso in un solo volume si segnalano lo Zingarelli , il Devoto-Oli , il Sabatini-Coletti .

Un caso a parte è rappresentato dal Dizionario italiano ragionato (DIR), diretto da Angelo Gianni e pubblicato nel 1988 , il quale, pur mantenendo l' ordine alfabetico dei lemmi, riunisce in famiglie guidate da una parola chiave le parole legate da una stessa etimologia e da un rapporto semantico . Il DIR si differenzia dagli altri dizionari anche per l'aggiunta d'informazioni di carattere enciclopedico, la discorsività delle definizioni e il carattere divulgativo delle voci scientifiche.

Meno ricco è il panorama dei dizionari dei sinonimi. In questo settore le opere più significative sono il Dizionario dei sinonimi e dei contrari dell' Istituto dell'Enciclopedia Italiana , progettato e diretto da Raffaele Simone ; il Dizionario dei sinonimi e dei contrari della UTET , progettato e diretto da Tullio De Mauro ; il Devoto-Oli dei sinonimi e dei contrari della Le Monnier , di cui è autore Maurizio Trifone .

Per quanto riguarda i dizionari etimologici, i primi sono stati pubblicati nel secondo dopoguerra . Il Dizionario etimologico italiano (DEI), in cinque volumi, di Carlo Battisti e Giovanni Alessio , pubblicato tra il 1950 e il 1957 , comprende non solo il lessico letterario, ma anche quello tecnico-scientifico, e prende altresì in considerazione le voci dialettali, con l'aggiunta della datazione della prima attestazione nota o dell'indicazione del secolo al quale bisogna risalire.

Ma una vera svolta si ha con la pubblicazione del Dizionario etimologico della lingua italiana (DELI), di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli , che ricostruisce la biografia d'ogni voce registrata, fornendo la data di prima attestazione, l'etimologia prossima e remota, e una serie d'informazioni relative alla storia della parola, agli ambiti semantici in cui ogni voce è nata e s'è sviluppata, alla sua fortuna nella storia della lingua italiana , attraverso le citazioni scritte, frutto d'un vastissimo spoglio al quale i due autori hanno sottoposto testi d'ogni tipo, con l'aggiunta d'una bibliografia essenziale.

Nel 1979 è stata avviata anche un'altra grande opera, il Lessico etimologico italiano (LEI) di Max Pfister . Il LEI è ordinato per etimi , ma è possibile rintracciare le forme anche attraverso gli indici ordinati alfabeticamente; le voci hanno una struttura interna tripartita, contrassegnata da numeri romani , a seconda che si tratti di vocaboli ereditari (cioè le parole derivanti ininterrottamente dal latino parlato fino alla caduta dell'Impero romano d'Occidente , nel 476 dC ) di vocaboli dotti e semidotti, di prestiti e di calchi da altre lingue, e sono arricchite da vere e proprie dissertazioni etimologiche, seguite dall'indicazione degli altri dizionari etimologici consultabili per la stessa voce, dai rinvii bibliografici e dal cognome dello studioso che ha redatto la voce stessa.

Note

 1. ^ Dizionario , su treccani.it . URL consultato il 29 aprile 2017 .
 2. ^ a b Giulio Nascimbeni (a cura di), Scrivere. Corso di scrittura creativa , vol. 1, Milano, Fabbri Editore, 1996, p. 20-21.
 3. ^ L'edizione multimediale, a cura di Piero Fiorelli e Tommaso Francesco Bórri , è consultabile anche in linea .
 4. ^ a b Paola Tiberii, Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in italiano , Zanichelli , 2012, p. 3

Bibliografia

 • Michele Barbi , Per un grande vocabolario storico della lingua italiana , Firenze, Sansoni , 1957.
 • Rosario Coluccia (a cura di), Riflessioni sulla lessicografia: atti dell'Incontro organizzato in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Max Pfister [Lecce, 7 ottobre 1991], Galatina, Congedo Editore , 1992.
 • Claudio Marazzini , L'ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani , Bologna, Il Mulino, 2009.
 • Bruno Migliorini , Parole nuove: appendice di dodicimila voci al "Dizionario moderno" , Milano Hoepli , 1963.
 • Bruno Migliorini, Che cos'e un vocabolario? , Firenze, Le Monnier , 1961.
 • Bruno Migliorini, Parole e storia Milano, Rizzoli , 1975.
 • Valeria Della Valle, Dizionari Italiani: storia, tipi, struttura , Carocci Editore , 2005.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 9228 · LCCN ( EN ) sh99001671 · GND ( DE ) 4066724-8 · BNF ( FR ) cb11931877h (data) · NDL ( EN , JA ) 00574879
Linguistica Portale Linguistica : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di linguistica