Kirshenbaum

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca

Kirshenbaum é un sistema de representación do alfabeto fonético internacional (IPA) en ASCII , creado para Usenet e en particular para os grupos de novas sci.lang e alt.usage.english . O seu nome é unha homenaxe a Evan Kirshenbaum .

Do mesmo xeito que SAMPA , usa letras minúsculas para representar caracteres IPA que lle corresponden directamente. Pola contra, a representación dos outros personaxes é a miúdo diferente.

Representación de Kirshenbaum de consoantes e vogais

Consoantes

Consoantes
(os símbolos dobres son: á esquerda a consoante xorda e á dereita a consoante sonora )
Bilabial Labiodentais Dental Alveolar Retroflexos Alveolopalatais Palatais Veos Uvular Labiovelari Farínxales Glotal Panal lateral
Nasal m M. n [ n n. n ^ Non n " n <lbv>
Oclusiva pb t [d [ td td c J kg q G t <lbv> d <lbv> ?
Fricativa PB fv TD sz sz SZ C C <vcd> x Q X g " w <vls> w H H <vcd> h <?> s <lat> z <lat>
Aproximantes r <lbd> r [ r r. j j <vel> g " w h
Lateral L [ L L. l ^ L
Vibrante b <trl> r <trl> r "
Monovibrador * *. * <lat>
Exectivo p` t [` t` alí k` q`
Implosivo b` d` d` J` g` G`
Fai clic en p! t! c! c! k! L!

Diacríticos

Os diacríticos seguen as consoantes que precisan modificar.

Símbolo Significado
! Fai clic en
" Uvular
- Silábico
. Reverso
; Palatalizado
[ Dental
^ Palatal
` Sonora: Implosiva
Xordo: Exectivo
~ Velarizado
<?> Murmurado
<H> Faringalizado
<h> Aspirado
<j> Palatalizado
<o> Non explosivo
<r> Rotacizado
<w> Labializado

Vogais

Vogais
(os símbolos dobres son: á esquerda a vogal non labializada e á dereita a vogal labializada; os símbolos entre parénteses non están presentes no IPA)
Diante Central Traseira Rotiche
Alta iy eu "u" u- u
Moi baixo Eu. (U-) U
Medio-alto e Y @ <umd> @. o- o R <umd>
Medio-baixo @ R.
Medias máis baixas EW V "O" VO
Baixo superior & & " (sen símbolo)
Baixo a a. (a "A".) A A.

Diacríticos

Os diacríticos seguen as vogais que precisan modificar.

Diacrítico Significado
~ Nasalizado
: Alargado
- Non labializado
. Labializado
" Centralizado
<?> Murmurado
<r> Rotacizado

O " foco " é o principal, a énfase é secundaria; os acentos colócanse antes da sílaba tónica.

Ligazóns externas