Dominio público

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Nota de desambiguación.svg Homónimos - Se está a buscar o concepto legal de State- propiedade activos e anualidades, consulte estado propiedade .
Un dos símbolos que se usan para denotar obras de dominio público.

O termo dominio público xeralmente indica o complexo ea totalidade das obras (e en particular da información ) que, tras o termo da protección legal transcorra , poden ser libremente usado , sen pedir permiso ou pagar calquera remuneración [1] .

Historia

A evolución do concepto produciuse en Europa a partir de finais do século XVIII , cando cada vez máis países comezaron a desenvolver regras para protexer aos creadores de obras de arte e enxeño; a cuestión do dominio público é de feito importante non só en materia de propiedade literaria e, polo tanto, do copyright no sentido estrito da palabra, senón tamén en relación cos dereitos sobre deseños e invencións (co desenvolvemento da lexislación sobre marcas comerciais e patentes ). Se antes desta fase o termo "dominio público" indicaba principalmente o que agora é máis fácil de recoñecer na noción de propiedade do Estado, é dicir, un complexo de ingresos da propiedade e da propiedade pertencentes ao estado, coa progresiva articulación das proteccións garantidas pola sistemas xurídicos para autores, inventores e outros creadores de obras, ao significado orixinal da frase uníuselle, polo tanto, o actual.

Ao redor de 1860 , o Dictionnaire de l'Académie française proporcionou a seguinte definición:

"Estar no dominio público, caer no dominio público, dise de obras literarias e outras producións do espírito ou da arte, que, despois dun certo tempo determinado pola lei, deixan de ser propiedade dos autores ou de ' os seus herdeiros ".

( Dictionnaire de l'Académie française , tradución literal de Alessandro Manzoni [2] )

Algúns dos pasaxes máis importantes sobre o tema ocorreron como se mencionou a finais do século XVIII ; nesa época a normativa xeralmente proporcionaba protección aos autores só para os delitos máis graves e evidentes, como o plaxio , e todas as proteccións tiveron en boa consideración, xunto coas dos autores, os dereitos dos impresores , precursores da figura moderna de editor [3] .

En Italia , con todo, xa en 1536 escribíase unha das obras xurídico-literarias que máis contribuíron ao desenvolvemento de normas similares [4] , o ensaio De rebus et dispositionibus dubiis [5] ( Das cousas e do dubidoso disposicións ) de Alberto Bruno de Asti [6] ; este xurista, en referencia á entón xa "florecente" actividade da reimpresión non autorizada das obras doutros, suxeriu que non se permitía lucrar cos danos doutros [7] , subliñando o risco que, por medo a abusos, e as reedicións [8] , os escritores non estaban dispostos a publicar as súas obras e invocaban as disposicións adecuadas do emperador ou do papa para que se garantise unha remuneración xusta para os traballos do intelecto [9] .

Comezamos a investigar a natureza dese receptáculo no que fluiría todo o produto intelectual non protexido, aínda que aínda non sexa orgánicamente co nome no dominio público . Pero a idea nacente da propiedade literaria aínda non foi falado en termos legais de propiedade ( quiritaria ou bonitaria ), ou polo menos non en termos de reparto xeral, de feito, había moitos [10] refutações á afirmación dunha identificabilidade similar do dereitos debidos ao autor (que como mencionou o propio Bruno [11] tiña precedentes no dereito romano só no caso do "premio" recibido por Appio pola publicación das súas obras). Precisamente xa que o dominio público foi o lugar que acolleu o que non estaba absorbido polos dereitos de explotación exclusiva da obra garantidos aos autores, as hipóteses de clasificación destes dereitos como formas de propiedade condicionaron, como efectivamente aínda hoxe, as reflexións sobre a natureza. dereito de dominio público.

Mentres a doutrina se elaboraba, en Inglaterra en 1557 outorgouse un verdadeiro monopolio a todas as obras á Stationers 'Company ( Adorable Compañía de Papeleros e Fabricantes de Xornais ), cuxos dereitos de publicación só se podían trocar entre os membros da Compañía; isto foi ideado de tal xeito que se asegurase a exclusión dos autores do número de membros, coa consecuencia de que a autopublicación era de feito imposible [12] . A compañía tiña un poder de normalización sectorial e quizais o seu estándar máis coñecido sexa o que deriva o propio termo copyright : unha vez que un dos socios declarara á compañía que adquirira os dereitos dun texto (chamado nese contexto copia ) , os demais accionistas absteríanse de publicalo, deixando ao propietario o "dereito de copia" exclusivo ( copyright ); con este propósito a Compañía organizou un rexistro, o "libro de entrada de copias" (ou Stationers 'Company Register ) que era auténtico entre os editores ingleses. A patente limitouse en 1695 , foi entón o Estatuto de Ana [13] o que cambiou a situación en 1709 .

En Europa, unha parte significativa do plaxio e as reimpresións abusivas manifestáronse na reprodución ilícita de obras de autores procedentes principalmente doutros estados [14] (non faltando o costume de facer "vítimas" entre compatriotas), co ápice de esta criticidade o sensacional caso das acusacións dirixidas a Leibniz por ter plaxiado o traballo de Newton sobre a análise infinitesimal , caso que coas polémicas secuelas converteuse nun auténtico accidente diplomático e provocou unha grave fractura entre os círculos científicos inglés e continental. Á espera de definicións doutrinais decisivas sobre a propiedade literaria, por unha banda, os gobernos recorreron á súa vez a un discreto tratado internacional, ademais das intervencións lexislativas internas, para protexer a cada un dos seus autores; por outra banda, autores ilustres de ciencias non xurídicas dedicáronse ao tema, facendo contribucións xeralmente destinadas a recoñecer as prerrogativas de autor. Kant , por exemplo, en A ilexitimidade da reimpresión de libros ( Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks ), de 1795 cun siloxismo reafirmou a separación entre a propiedade dunha única copia dunha obra e o dereito a reproducila [15] .

No plano lexislativo, na inminencia e na madrugada do século XIX , as normas e os tratados internacionais floreceron [16] de Venecia a Francia , de Prusia a Gran Bretaña , mentres que no exterior os Estados Unidos recén independentes xa en 1787 incluíran a garantía no seu país. constitución.de protección do dereito do autor [17] .

A pesar dunha elaboración tan grande e participativa sobre a protección dos dereitos, a investigación sobre a "terra de ninguén" que quedou no copyright non foi tan profunda. Desde o punto de vista do dereito internacional , o dominio público é, polo tanto, hoxe en día, como no pasado, só ese conxunto de obras intelectuais e outros coñecementos (obras de arte, música , ciencias , invencións, etc.) sobre os que ningunha persoa ou organización ten un interese propietario (normalmente un monopolio concedido polo goberno como o copyright ou a patente ). Estas obras e inventos considéranse parte do patrimonio cultural público e calquera pode usalos ou modificalos sen restricións (se non se teñen en conta as leis relativas á seguridade e exportación). Aínda que os dereitos de autor foron creados para defender o incentivo financeiro dos que realizan traballos creativos e como medio de fomentar o traballo creativo, existen obras de dominio público como tales e o público ten dereito a usar e reutilizar o traballo creativo de outros sen ter que pagar un prezo económico ou social.

Contido conceptual

A definición proporcionada polo Dictionnaire de l'Académie française baséase no concepto xurídico xeneralizado, segundo o cal o dominio público sería identificable nunha condición antitética e antagónica á da presentación ordinaria, constitutiva e "natural" de cada activo propiedade intelectual , aínda que temporalmente limitado, de alguén (normalmente o seu autor) e consistiría no que saíu da propiedade dos individuos e no que nunca pode entrar [18] . De feito, o dominio público non goza dunha definición unívoca e "autónoma", que é independente das relacionadas co copyright , e pódese obter principalmente por diferenza destes, tanto nos sistemas europeos como nos Estados Unidos [19] .

Por esta razón, incluso os termos de entrada das obras ao dominio público son de feito derivados da confiscación das proteccións asignadas a calquera dereito dos autores. A xestión do dominio público difire en diferentes países do mundo . A falta dalgún tipo de garantía do dereito de monopolio, a " propiedade intelectual ", todas as obras pertencen ao dominio público. Cando os dereitos de autor ou outras proteccións chegan ao seu fin, a obra faise pública.

Ausencia de protección legal

As obras intelectuais caen no dominio público cando non existe ningunha lei que estableza dereitos de propiedade ou cando o obxecto en cuestión está especificamente excluído destes dereitos polas leis aplicables. Por exemplo, a maioría das fórmulas matemáticas non están suxeitas a dereitos de autor nin patentes na maioría dos casos (aínda que a súa aplicación en forma de programas de ordenador pode estar patentada). Do mesmo xeito, as obras que se crearon moito antes de que se promulgasen esas leis forman parte do dominio público, como as obras de William Shakespeare e Ludwig van Beethoven , as invencións de Arquímedes ou as obras de Alessandro Manzoni .

Confiscación

Moitos dereitos de autor e patentes teñen un prazo fixo. Cando chega ese prazo, a obra cae no dominio público.

Na maioría dos países, a patente caduca 20 anos despois de presentarse. Unha marca comercial caduca pouco despois de converterse nun termo xenérico. Os dereitos de autor son moito máis complexos; xeralmente maduran en todos os países cando se cumpren as seguintes condicións:

 • a obra creouse e publicouse por primeira vez antes do 1 de xaneiro de 1924 ou, polo menos, 95 anos antes do 1 de xaneiro do ano en curso; aplícase a data máis recente entre ambos;
 • o autor ou o último dos autores faleceu polo menos 70 anos antes do 1 de xaneiro do ano en curso;
 • ningún dos asinantes do Convenio de Berna pasou un copyright perpetuo sobre a obra;
 • nin os Estados Unidos nin a Unión Europea aceptaron a extensión dos termos dos dereitos de autor xa que se actualizaron estas condicións (debe ser unha condición porque as cifras exactas nas outras condicións dependen do estado da lei "en cada momento") .

Estas condicións están baseadas na intersección das leis de dereitos de autor dos Estados Unidos e da Unión Europea, que son recoñecidas pola maioría dos outros asinantes do Convenio de Berna. Teña en conta que os termos de extensión na tradición estadounidense non restablecen o traballo ao dominio público (de aí a data de 1924), mentres que na tradición europea isto débese a que a "directiva sobre a harmonización dos termos de protección do copyright" é baseado nos termos vixentes en Alemaña , que xa se estenderon á vida do autor máis 70 anos.

Non obstante, hai algunhas excepcións relevantes, en particular en México os dereitos de autor caducan despois de 100 anos, en Colombia despois de 80 anos e en Guatemala e Samoa despois de 75 anos. Non obstante, estes dous últimos países aplican a regra a curto prazo, a diferenza dos dous primeiros.

Exemplos de invencións cuxas patentes caducaron inclúen as invencións de Thomas Edison . Exemplos de obras cuxos dereitos de autor caducaron inclúen as obras de Carlo Collodi e a maioría das obras de Mark Twain .

Renuncia de interese

Un autor ou inventor pode declinar explícitamente calquera interese de propiedade na obra, asignándoa ao dominio público. Dado que o copyright aplícase automaticamente a todas as obras, o autor debe facer unha declaración explícita.

No campo industrial, por outra banda, a transferencia ao dominio público tamén pode ser implícita e publicar os detalles dunha invención antes de solicitar unha patente pode situar a invención no dominio público. Por exemplo, unha vez que un xornal publica unha fórmula matemática, xa non se pode usar como base para unha reclamación por infracción de patentes de software. Hai unha excepción a isto (nos Estados Unidos, non en Europa): un inventor pode solicitar unha patente sobre unha obra ata un ano despois da publicación (pero non, por suposto, se alguén a publicou antes).

Reserva de lei

Case todos os países teñen leis que esixen que certos tipos de obras ou invencións entren no dominio público inmediatamente despois da publicación. Por exemplo, a lei de dereitos de autor dos EUA pon ao dominio público todas as obras creadas polo goberno.

Licenzas

Teña en conta que hai moitas obras que non forman parte do dominio público, pero para as que o propietario decidiu non facer un pleno uso dos dereitos de autor ou conceder algúns destes dereitos ao público.

No caso do software, isto chámase software libre ou software de código aberto , como o distribuído pola Free Software Foundation , que está totalmente protexido por dereitos de autor, pero que está dispoñible para o público, para a maioría dos usos, baixo un tipo de licenza " copyleft " , que prohibe só a redistribución propietaria. Vexa tamén Wikipedia , que fai o mesmo co seu contido baixo CC BY-SA (e, con algunhas excepcións, tamén a licenza de documentación gratuíta GNU ).

Do mesmo xeito, hai licenzas para outros tipos de contido, tamén neste caso chamados Contidos libres ou Contidos abertos . Ás veces, tales obras refírense por erro ao "dominio público" en linguaxe coloquial.

O dominio público en países individuais

Base do copyright canadense

A grandes liñas, os dereitos de autor en Canadá persisten 50 anos despois da morte do compositor ou comisario (se hai).

A publicación como tal non constitúe copyright, polo que calquera reedición non editada dunha obra de dominio público pertence a ela mesma. No caso de revisións significativas anónimas, a lei canadiana de dereitos de autor proporciona protección durante 50 anos despois da publicación, pero esténdese a 50 anos despois da morte do editor das revisións se se coñece publicamente. [20] . A data de publicación tamén pode ser esencial para determinar o estado de dominio público nos Estados Unidos (ver dereitos de autor dos Estados Unidos para obras anteriores a 1923 ).

Lista non exhaustiva para determinar se unha revisión no campo musical é significativa:

 • significativo: transcricións / arranxos, execución de baixos numerados.
 • non significativo: transposicións, correccións de erros, tradución de notacións dinámicas comúns e nomes de instrumentos.
 • ambiguo: adición de dixitacións, articulacións ou signos de dinámica.

En moitos países hai excepcións para as edicións científicas, incluíndo as edicións críticas (especialmente Bärenreiter) e as edicións urtext . Para obter máis información, consulte a sección Excepcións .

Só en Canadá están suxeitos a dereitos de autor as obras publicadas inicialmente nos países membros da OMC ou o Convenio de Berna. Non obstante, na maioría dos casos isto aplícase retroactivamente , a non ser que a obra xa estivese de dominio público no país de orixe (é dicir, o país no que se publicou inicialmente) cando se asinou a convención.

Algunhas obras son de dominio público nos Estados Unidos, pero aínda non en Canadá ou noutros países. Isto débese ao feito de que nos Estados Unidos os termos calcúlanse a partir da data de publicación para todas as obras publicadas antes de 1978. Se unha obra foi publicada antes de 1923 (ver lei de copyright anterior a 1923 ) ou publicada entre os anos 1923 e 1963 sen posterior renovación do copyright (ver lei de dereitos de autor 1923-1963 ), case con certeza é de dominio público nos Estados Unidos. Estes ficheiros atópanse no servidor estadounidense de IMSLP.

A duración total do copyright (é dicir, a duración antes de que entre no dominio público) dunha determinada partitura é igual á duración máis longa dos termos dados aos tres interesados, é dicir, compositor, editor e editor cando estivesen presentes. Por exemplo, a edición de 1975 das sonatas de Beethoven Urtext está amparada por dereitos de autor (foi editada por un conservador cuxa obra aínda non está no dominio público, ademais da tipografía inicial desta obra aínda non está no dominio público). por dereitos de autor). Por outra banda, unha publicación de Dover de 1995, por ser só unha reimpresión dunha edición antiga, é de dominio público (excluíndo a portada e calquera material engadido por Dover; a mera reimpresión de edicións de dominio público non implica dereito de autor). O estado dos dereitos de autor adóitase atopar na parte inferior da primeira páxina dunha partitura. A data de publicación é moi importante para determinar os dereitos de autor estadounidenses de obras publicadas antes de 1978.

As táboas seguintes ofrecen unha visión xeral da situación dos dereitos de autor. Só se indican as condicións para que unha obra sexa de dominio público en Canadá e noutros países onde o prazo expira 50 anos despois da morte do autor, nos Estados Unidos e na Unión Europea, Rusia e outros países onde o prazo expira 70 anos despois da morte do autor. As táboas reflicten a situación en 2015. Os límites de 1945 e 1964 cambian dun ano a outro. O termo "autor" refírese ao compositor, orquestador, arranxista ou curador.

Dereitos de autor para a composición e publicación se se coñece o autor, publicados antes de 1923

Morte do autor Canadá,
países "vida + 50"
Estados Unidos UE, Rusia,
Países "Vita + 70"
<1945
dominio público (vida + 50)
dominio público
(sen excepcións para todos os propósitos e propósitos )
dominio público (vida + 70)
1945-1964
protexido por dereitos de autor
> 1964
protexido por dereitos de autor
† Algunhas obras estranxeiras publicadas despois de 1909 poden estar protexidas nos estados occidentais dos Estados Unidos baixo a xurisdición do 9o Circuíto de Apelacións dos Estados Unidos.

Dereitos de autor para a composición e publicación se o autor é coñecido, publicación posterior a 1923

Morte do autor Canadá,
países "vida + 50"
Estados Unidos UE, Rusia,
Países "Vita + 70"
<1945
dominio público (vida + 50)
protexido por dereitos de autor
a non ser que se proporcione proba de non renovación e estado de NIE
dominio público (vida + 70)
1945-1964
protexido por dereitos de autor
a non ser que se proporcione proba de non renovación e estado de NIE
protexido por dereitos de autor
> 1964
protexido por dereitos de autor
‡ A proba de non renovación e o estado NIE só se aplican ás obras publicadas entre 1923 e 1963. Todas as obras publicadas despois de 1963 renovaron automaticamente o copyright e están protexidas durante 95 anos despois da primeira publicación.

Copyright corporativo para a publicación, sen autor identificado

Ano de publicación Canadá,
países "vida + 50"
Estados Unidos UE, Rusia,
Países "Vita + 70"
<1925
dominio público (publicación + 50)
dominio público
?
1925-1964
con copyright (pub. +95), a non ser que sexa de dominio público no país da primeira publicación
?
> 1964
con dereitos de autor
?

Excepcións

Regra de Berna a curto prazo

Esta regra aparece como art. 9 (2) da Canadian Copyright Act . Esta regra di basicamente que se unha obra é de dominio público no país de orixe, tamén é de dominio público en Canadá. Esta regra tamén foi adoptada por moitos outros países, sobre todo a UE.

Alemaña

Segundo o artigo 170 [21] do alemán Urheberrechtsgesetz (lei de dereitos de autor), as edicións científicas, é dicir, as edicións producidas como resultado da análise científica (é dicir, edicións científicas ou críticas e urtext ), teñen unha duración do copyright só 25 anos despois da publicación, polo que todas as edicións científicas publicadas hai máis de 25 anos son de dominio público en Alemaña e, polo tanto, tamén en Canadá debido á regra do período máis curto. Isto afectaría a varias (por non dicir todas) publicacións de Bärenreiter publicadas hai máis de 25 anos. Non obstante, os arranxos, transcricións e orquestacións parecen gozar de todo o período de protección da vida + 70 anos.

Rusia

Parece que as versións tipográficas do período da URSS non están protexidas polo copyright ruso. En particular, as publicacións de Muzika parecen ser de dominio público, xa que son reimpresas por moitas casas de reimpresión occidentais. O que parece sensato, xa que Muzika era propiedade do goberno, polo que, se nada máis, xa non hai titular de dereitos de autor.

Italia

En Italia, as edicións críticas (é dicir, as que con rigor filolóxico e xeralmente un amplo aparello crítico de variantes) de obras no dominio público teñen un prazo de recoñecemento de 20 anos. Non obstante, o texto crítico simple, que é a versión do texto reconstruído polo editor, excluíndo notas ou aparellos, de obras de dominio público está inmediatamente dispoñible no dominio público.

Dereitos de autor estadounidenses para obras anteriores a 1923

Actualmente [22] , todos os traballos publicados antes de 1923 son de dominio público nos Estados Unidos, independentemente do país no que se publicou orixinalmente. [23] [24]

Dereitos de autor estadounidenses para obras publicadas 1923-1963

Nos Estados Unidos, as obras de autores e propietarios estadounidenses publicadas desde 1923 ata 1963 son de dominio público "se non se renovaron os dereitos de autor" ou "se a obra foi publicada sen o aviso de copyright apropiado". Actualmente, o único xeito de determinar o estado de renovación é unha busca formal das entradas da Oficina de Dereitos de Autor dos Estados Unidos . As obras estranxeiras que antes eran de dominio público volvéronse a protexer con copyright baixo as cláusulas das modificacións do GATT / TRIPS (a partir do 1 de xaneiro de 1996) sempre que a obra non fose xa de dominio público no país de orixe. [25]

Día de dominio público

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: Día do dominio público .

Normalmente o primeiro de cada ano algunhas obras fanse públicas (polo que o autor perde todos os dereitos sobre a súa obra). Este día, non é unha celebración recoñecida oficialmente e, nalgúns países, debido ás condicións restritivas do copyright e as leis locais, aínda non está presente, por exemplo nos Estados Unidos comezaremos a presenciar a entrada no dominio público dalgunhas obras a partir de 2019 [26] [27] , en Australia incluso en 2026 [28] . Non obstante, a partir de 2004 comezou a terse en conta este evento, tamén promovido por Creative Commons . Con todo, o 1 de xaneiro de 2012 celebráronse celebracións en moitas partes do mundo, en Italia (Turín, Roma e Grosseto), Polonia (Varsovia), Suíza (Zúric), Israel (Haifa) e Macedonia. [29]

Festival de dominio público

O primeiro festival italiano dedicado ao dominio público - o Public Domain #open festival - tivo lugar en Turín do 29 de novembro ao 3 de decembro de 2016 e é o resultado dunha virtuosa colaboración [30] entre os "sistemas de bibliotecas" da Universidade de Turín [31] , o Politécnico de Turín, as Bibliotecas Cívicas de Turín e a Fundación Teatro Nuovo. O festival de dominio público #open fixouse como obxectivo crear unha conciencia xeneralizada na comunidade en torno ao concepto de dominio público e aos temas da cultura aberta, promover a alfabetización e fomentar o desenvolvemento de habilidades relacionadas tanto para os operadores culturais como para o público. O festival dividiuse nunha serie de eventos divulgativos, educativos e de entretemento, vinculados ás obras (literarias, musicais, pictóricas, etc.) dos autores que aos poucos pasaron a formar parte do Dominio Público. Os temas relacionados coas licenzas libres (creative commons), o acceso aberto e o mundo colaborativo da Wikipedia foron de especial importancia. Houbo 5 días de conferencias, reunións, obradoiros, exposicións, espectáculos, lecturas teatrais para un total de case 50 eventos especiais que implicaron os diversos campos da arte, fotografía, música, literatura, teatro, cine e moito máis. Unha oportunidade para compartir, colaborar, reutilizar e mellorar ideas, obras e contidos culturais para estimular o interese de calquera grupo de idade ou nivel de coñecemento [32] .

Nota

 1. Giuliano Vigini, Glosario de biblioteconomía e ciencias da información , Milán 1985, p. 84.
 2. Alessandro Manzoni , Memorias arredor dunha cuestión da chamada propiedade literaria , en (editado por Carlo Cattaneo ) Il Politecnico - repertorio mensual de estudos aplicados á prosperidade e á cultura social , número núm. 67, Editori del Politecnico, Milán, 1862 Esta é unha carta escrita por Manzoni ao senador Girolamo Boccardo , quen á súa vez escribira a favor do escritor milanés respecto da demanda que presentara contra a editora francesa Felice Le Monnier . "O señor Le Monnier ", que se mudou ao Gran Ducado de Toscana , publicara de feito en 1845 e sen o consentimento de Manzoni unha versión de Os prometidos de 1832 , antes do tratado de 1840 que protexía a propiedade literaria. Manzoni gañou o caso ( detalles ). É interesante notar que incluso a tradución dunha obra ou parte dela inclúese xeralmente entre os dereitos protexidos polas normas sobre dereitos de autor e que na publicación desta carta aberta, a pesar de que contén unha defensa orixinal do dereito de cita , Non se mencionan as autorizacións do titular dos dereitos orixinais (a Académie ).
 3. ^ Despois da introdución da impresión móbil en Europa por Johann Gutenberg en 1456 .
 4. ^ Sobre o papel deste ensaio en tales efectos, varias fontes; por exemplo Giuseppe Panattoni, Lorenzo Panattoni, Memoria sobre a reprodución dos noivos do c. Alessandro Manzoni realizado en Florencia en 1845 polo Sr. F. Le Monnier: Replicacións legais e rectificación para a defensa do tipógrafo solicitante ante o C. di Cassazione de Toscana , Tipografia Barbèra, Florencia, 1861
 5. Alberto Bruno de Asti , De rebus et dispositionibus dubiis , Typography Francesco Baroni, 20 de agosto de 1536, Asti
 6. Alberto Bruno da Asti (en realidade nado en Castellinaldo en 1477 ), señor de Ferrere , foi discípulo de Jacopino di San Giorgio e en 1541 converteuse en fiscal xeral de Savoia , cuxo ducado tamén era senador en Milán . Ensaísta prolífico sobre dereito constitucional , tamén se ocupou de estudos sobre moeda e señorío . Morreu en 1551 .
 7. ^ Algúns autores posteriores, como Lodovico Bosellini (Lodovico Bosellini, Sobre a propiedade literaria e un texto do Sr. Laboulaye sobre iso , en La Temi - Journal of legislação e jurisprudencia , Volume VI, Tipografia Barbèra, Florencia, 1857), informaron diso referencia ao principio romanístico resumida no folleto " nemo locupletari debet cum aliena iactura "
 8. ^ Il termine "ristampa", sino all'Ottocento, è stato frequentemente utilizzato a sé, ma con sottinteso riferimento al significato di "ristampa non autorizzata o comunque abusiva".
 9. ^ Fonte di diverso segno, ma coincidente con quella di Panattoni sul punto dell'influenza avuta da quest'opera, la lettura datane da Bosellini (op. cit.)
 10. ^ Sebbene principalmente nei secoli successivi.
 11. ^ Alberto Bruno, op.cit.
 12. ^ John Feather , The Book Trade in Politics: The Making of the Copyright Act of 1710 , Publishing History, 1980
 13. ^ Copyright Act 1709 8 Anne c.19 - "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned
 14. ^ Numerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la Francia culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa saggistica originata dal cennato caso Manzoni - Le Monnier .
 15. ^ Il sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una cosa (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant - appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario della copia, anche perché essendo un diritto personale , non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale.
 16. ^ Il cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità
 17. ^ ( EN ) Constitution of the United States of America , Articolo 1, sezione 8, comma 8.
  «To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries» .
 18. ^ Si veda ad esempio David Bollier , Why the Public Domain Matters - The Endangered Wellspring of Creativity, Commerce and Democracy Archiviato il 29 novembre 2008 in Internet Archive . , New America Foundation & Public Knowledge, 2002: «Tradizionalmente, il pubblico dominio è stato visto come una raccolta piuttosto statica di opere i cui copyright e brevetti sono scaduti oa cui non erano applicabili sin dall'inizio, come gli atti ufficiali e le teorie scientifiche. Si compone, inoltre, degli aspetti della nostra cultura comune che non possono essere protetti legalmente, come trame, titoli, argomenti e fatti» (traduzione a cura di Chiara Turolla).
 19. ^ Jessica Litman , (Jessica Litman, The Public Domain , Emory Law Journal, 1990), riferendosi al 1976, quando in USA fu approvato il Copyright Act , nel 1990 scriveva: «questo miscuglio di materia non tutelabile non trovava una definizione omnicomprensiva allora e continua a non averla a tutt'oggi.»
 20. ^ A causa di questa incertezza, l'uso di questa clausola viene sconsigliato dagli esperti
 21. ^ articolo 70 , su iuscomp.org .
 22. ^ Viene segnalata, tuttavia una sentenza difforme del US 9th Circuit Court of Appeals che riguarda solo gli stati occidentali.
 23. ^ Fonte: Cornell University's copyright center (ingl.), ma ne esistono anche altre.
 24. ^ Per la transazione tra Google e le società degli autori e quelle degli editori statunitensi confronta Testo transazione Archiviato il 10 luglio 2009 in Internet Archive . Allegato E
 25. ^ Le voci dal 1978 si trovano nel sito del US copyright office . Quelle del 1950-1977 sono indicizzate dal Project Gutenberg .
 26. ^ Non c'è il giorno del Pubblico Dominio negli USA nel 2010
 27. ^ Niente entrerà nel pubblico dominio negli USA fino al 2019
 28. ^ Non ci sarà un giorno del pubblico dominio in Australia fino al 2026
 29. ^ Il giorno del pubblico dominio (traduzione italiana) , su publicdomainday.org . URL consultato il 1º gennaio 2012 (archiviato dall' url originale il 3 gennaio 2012) .
 30. ^ Sul Progetto bibliotecario urbano sul pubblico dominio a Torino si veda: Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti, Il pubblico dominio a Torino: un tesoro per tutti! in Biblioteche oggi, XXXII, 9, (2014)
 31. ^ Una sintesi delle attività del Gruppo bibliotecario urbano sul pubblico dominio attivo a Torino sulla sezione dedicata del sito web del Sistema Bibliotecario dell'Università di Torino
 32. ^ Sul Festival del pubblico dominio (edizione 2016) si veda: Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti Enhance cultural heritage through the public domain. The Public domain #open festival of Turin as case study in Bibliothecae.it, 7 (2018), 1

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Diritto Portale Diritto : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto