Relixión

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Collage de nove símbolos que representan algunhas das relixións con maior número de fieis do mundo: a cruz cristiá , o nome de Alá en árabe , o símbolo hindú de Oṃ , o símbolo lu (禄 "prosperidade", "estabilidade", " generatividade ") da tradición relixiosa chinesa , o budista Dharmacakra , o khanda do Sikhismo , a estrela de David , a estrela Bahai eo Jain svastika .

A relixión é un constructo social formado por ese conxunto de crenzas, experiencias, ritos que implican ao ser humano ou a unha comunidade na experiencia do que se considera sagrado , especialmente coa divindade , ou é ese todo. De contidos, rituais, representacións que, no seu conxunto, pasan a formar parte dun culto relixioso específico. [1] Hai que ter en conta que "o concepto de relixión non se pode definir abstractamente, é dicir, está fóra dunha posición cultural determinada historicamente e unha referencia a determinadas formacións históricas". [1] O estudo das "relixións" é o tema da " Ciencia das relixións " mentres que o desenvolvemento histórico das relixións é o tema da " Historia das relixións ".

Etimoloxía

Marco Tullio Cicerón (106 a.C.-43 a. C.), foi o primeiro autor en propor un significado etimolóxico , conectado coa atención cara ao que concernía aos deuses e cunha definición do termo relixio .
Lactancio (250-327), apólogo cristián, criticou a etimoloxía da "relixión" proposta por Cicerón, crendo que este termo debería referirse ao "vínculo" entre o home e a divindade.

O termo relixión deriva do latín relìgio , cuxa etimoloxía non está totalmente clara [2] .

Segundo Cicerón (106 a.C.-43 a.C.), a palabra orixínase a partir do verbo relegere , ou "retracer" ou "reler", o que significa unha dilixente reconsideración do que atinxe ao culto aos deuses [3] :

( LA )

"Qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam relegerent, are dicti religious ex relegendo, ut elegantes ex eligendo, diligendo diligentes, ex intelligendo intelligentes"

( IT )

"Por outra banda, aqueles que reconsideraron coidadosamente e, por así dicilo, repasaron todo o relativo ao culto aos deuses chamábanse relixiosos para ser relegados , como elegante deriva de eligere (elixir), dilixente a dilixer (coidar) , intelixente para comprender (comprender) "

( Cicerón . De natura deorum II, 28; tradución ao italiano de Cesare Marco Calcante en Cicerón. Natureza divina . Milán, Rizzoli, 2007, pp. 214-5 )

Jean Paulhan destaca como Lucrecio fixo relixio derivar da raíz de re-ligare , no significado "dos vínculos que unen aos homes a certas prácticas" [3] - unha derivación que entón foi considerada tal tamén por Lattanzio e Servio Mario Onorato ( pero co significado de "atarse aos deuses" [4] ). Segundo Michael von Albrecht , dela, como verbo contrario á idea de liberación, Lucrecio derivou o seu significado negativo, do que é: "moi gráfica é a expresión religion refrenatus (5, 114), que reflicte as inhibicións ao pensamento filosófico causado desde o paganismo : o home está retido, impedido, estando as mans literalmente "atadas ás costas" ». Ademais, «a miúdo fala dos" nudos axustados " [...] da relixión , dos que Epicuro liberaría á humanidade». [5] [6] O historiador grego Polibio atribuíalle un significado similar, dándolle á relixión, pero con especial atención á tradición e costumes dos romanos, o sentido dun instrumentum regni . [7] Especificamente Lactancio (250-327) [8] , que tamén foi ocupado por Agustín de Hipona (354-430) [9] , corrixindo Cicerón, sostén:

( LA )

«Hoc vinculo pietatis obstiicti Deo et religati sumus; unde ipsa religio nomen accepit, non ut Cicero interpretatus est, a relegendo. "

( IT )

"Con este vínculo de piedade estamos próximos e ligados ( religati ) a Deus: disto tomou de relegante o nome relixio, e non segundo a interpretación de Cicerón".

( Lactantius . Divinae institutionses IV, 28. Tradución de Giovanni Filoramo . As ciencias das relixións . Brescia, Morcelliana, 1997, páxina 286 )

Así, o erudito Luigi Alici (1950-) compara a lectura etimolóxica ofrecida por Agustín en De civitate Dei X, 3, que se refire a Cicerón, coa de Lactancio que "prefire insistir na idea primitiva de" o que liga "antes os deuses ":

"Esta ligazón tamén estaría indicada polo uso simbólico do vitae , é dicir, as vendas coas que os sacerdotes se tapaban a cabeza"

( Luigi Alici . Nota 5 en Agostino . A cidade de Deus . Milán, Bompiani, 2004, páxina 462 )

Non obstante, o historiador italiano das relixións Enrico Montanari (1942-) observa que:

"Etimoloxicamente, religio non deriva de religare ('vinculante cara a cara cos deuses'): esta interpretación, a partir de fontes cristiás (Lactantius), foi atribuída aos antigos, senón sobre a base do novo culto monoteísta".

( Enrico Montanari . Roma. O concepto de "relixión" en Roma . No dicionario das relixións (editado por Giovanni Filoramo ). Turín, Einaudi, 1993, páxina 642 )

Polo tanto, para Enrico Montanari, a orixe do termo "relixión" atópase na parella dos termos religere / relegere entendidos como "recoller de novo", "reler" [10] observar "con escrúpulo e conciencia a execución dun act " [11] e logo realiza coidadosamente o" acto relixioso ". Foron os primeiros teólogos cristiáns, no século IV, que derrubaron o significado orixinal do termo para conectalo ao novo credo [12] .

Do mesmo xeito observouse Gerardus van der Leeuw (1890-1950) que acuñou a expresión homo religiosus oposta a homo negligens :

«Polo tanto, podemos entender a definición do xurista Masurio Sabino : religiosum est, quod propter sanctitatem aliquam remotum ac sepositum a nobis est . Nisto consiste precisamente o sagrado . Sempre teno en conta: este é o elemento principal da relación entre o home e o extraordinario. A etimoloxía máis probable deriva a palabra relixio para ser relegado , observar, ter coidado; homo religiosus é o contrario de homo negligens ".

( Gerardus van der Leeuw . Phanomenologie der Religion (1933). En italiano: Gerardus van der Leeuw. Fenomenology of religion . Turin, Boringhieri, 2002, páxina 30 )

Historia da definición

Oeste

Antiga Grecia

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: relixión grega antiga .

O termo que en grego moderno significa "relixión" é θρησκεία (thrēskeia). Este termo está relacionado con θρησκός ( thrēskos ; "piadoso", "temeroso de Deus"). Polo tanto, aínda que na cultura relixiosa antiga grega non houbese ningún termo que resumise o que hoxe entendemos por "relixión" [13] , thrēskeia [14] posuía un papel e un significado precisos [15] : indicaba a modalidade formal con que se ía celebrar o culto a favor dos deuses [16] . O propósito do culto relixioso grego de feito era manter a harmonía cos deuses: non celebralos o culto significaba provocar a súa ira, de aí o "medo á divindade" ( θρησκός ) que causou o mesmo culto ao estar conectado coa dimensión de o sagrado .

Roma antiga

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: relixión romana
Monxes maniqueos con intención de copiar textos sagrados, cunha inscrición en sogdiano (manuscrito de Khocho , conca de Tarim ). O maniqueísmo era unha relixión perseguida, como outras, no Imperio romano xa que contrastaba co mos maiorum .

A concepción romana de "relixión" ( religio ) corresponde ao coidado da execución do rito en favor dos deuses, un rito que, por tradición, debe repetirse ata que se executa correctamente [17] . Neste sentido, os romanos conectaron co termo "relixión" unha sensación de medo cara á esfera do sagrado , unha esfera propia do rito e, polo tanto, á propia relixión [18] .

Nun contexto máis aberto, os romanos aínda acollían todos os ritos que non contrastaban co mos maiorum dos ritos relixiosos tradicionais, ou máis ben cos costumes dos devanceiros. Cando os novos ritos e, polo tanto, as novas relixións , chegaron a contrastar co mos maiorum, estaban prohibidos: era o caso, por exemplo e de cando en vez, das relixións xudía , cristiá , maniqueo e dos ritos bacanalianos [19] .

A primeira definición do termo "relixión", ou máis ben do seu termo latino orixinal religio , debémoslla a Cicerón que en De inventione exprésao do seguinte xeito:

( LA )

"Religio est, quae superioris naturae, quam divinam vocant, curam caerimoniamque effert"

( IT )

" Religio é todo o que atinxe ao coidado e veneración dirixido a un ser superior cuxa natureza definimos divina"

( Cicerón . De inventione . II, 161 )

Co epicurio Lucrecio (98 a.C.-55 a. C.) hai unha primeira crítica á noción de relixión entendida aquí como un elemento que somete ao home por medio do medo e do que o filósofo debe liberarse [20] :

( LA )

"Humana ante oculos foede cum vita iacere / in terris oppressa grave sub religion / quae caput a caeli regionibus ostendebat / horribili super aspectu mortalibus istans, / primum Graius homo mortalis tollere contra est / oculos ausus primusque obsistere contra"

( IT )

“A vida humana estaba sobre a terra á vista de todos esmagados vergoñentamente pola relixión opresora, que amosaba a cabeza das rexións celestes, cun rostro horrible que asomaba desde arriba aos mortais. Un home grego [21] atreveuse por primeira vez a erguer os ollos mortais contra ela e ser o primeiro en resistir contra ela ".

( Lucrecio . De rerum natura I, 62-7. Tradución de Francesco Giancotti en Lucrecio . La natura . Milán, Garzanti, 2006, páxinas 4-5 )
( LA )

"Primum quod magnis doceo de rebus et artis religionum animum nodis exsolute pergo"

( IT )

"Primeiro de todo como cousas xeniais que ensino e intento desatar a alma dos axustados nós da relixión"

( Lucrecio . De rerum natura I, 932 )

Christian West

Massacre saint Barthelemy de François Dubois (1529–1584) conservado no Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne . Tras as masacres causadas polas guerras de relixión, os pensadores franceses do século XVII cuestionaron a superposición das nocións de civilización e relixión ata ese momento en vigor.
Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: o cristianismo .
Xudeus en oración sobre Yom Kippur , obra de Maurycy Gottlieb (1856–1879). No Occidente cristián, o xudaísmo , como o Islam , só será referido como relixión a partir do século XVII.

As primeiras comunidades cristiás non usaron o termo relixio para indicar as súas propias crenzas e prácticas relixiosas [22] . Non obstante, co paso do tempo, a partir do século IV, o cristianismo adoptou este termo no significado indicado por Lactancio , identificando a súa singularidade porque "relixión" era o único camiño de salvación para o home.

A relación entre a relixión cristiá e as de cultos ou "filosofías" anteriores foi interpretada de xeito variado polos exegetos cristiáns. Xustino (século II) [23] , pero tamén Clemente de Alexandría e Orixe , argumentaron que participando en todos os homes na " Palabra ", os que vivían segundo a "razón" eran en calquera caso cristiáns [24] . Con Tertuliano (século III) a perspectiva cambiou e as diferenzas entre o mundo "antigo" e o mundo despois da "revelación" cristiá acentuáronse decididamente.

Con Agustín de Hipona (354-430), pero xa con Basilio , Gregorio Nazianzeno e Gregorio di Nissa , o pensamento platónico representou para os teólogos cristiáns un exemplo da comprensibilidade do que era a verdadeira "relixión" [25] .

En canto aos significados do termo "relixión" no mundo cristián, o historiador das relixións suízo Michel Despland observa que:

“Unha vez que o Imperio se converteu en cristián, atópanse tres significados da palabra entre os cristiáns. A relixión é unha orde pública mantida polo emperador cristián que establece na terra a lexislación que Deus quere (idea imperial). Tamén pode ser o eros da alma individual cara a Deus (idea mística). Finalmente, a relixión pode designar a disciplina propia dos bautizados que fixeron un voto de perfección e convertéronse en eremitas ou cenobitas (monacato). "

( Michel Despland . Relixión. Historia da idea en Occidente , en Dictionnaire des Religions (editado por Jacques Vidal ). París, Presses universitaires de France, 1984. En italiano: Dicionario de relixións . Milán, Mondadori, 2007, pp. 1539 e seguintes )

Entón, se inicialmente o termo "relixión" se asigna exclusivamente ás ordes relixiosas [26] , a partir de Francia, o termo acolle primeiro incluso a aqueles peregrinos ou cabaleiros que se mostren dignos diso mantendo os seus votos , entón os comerciantes honestos e os cónxuxes fieis, así abrindo o termo a todo o mundo laico que observa escrupulosamente os preceptos da Igrexa.

Coa Scholastica , a "relixión" situábase entre as "virtudes morais" incluídas na "xustiza" xa que lle presta a Deus a honra e a atención "debidas" ao expresarse con actos externos, como a liturxia ou o voto. E actos interiores, como a oración ou a devoción [27] .

Finalmente, o termo "relixión" convértese en sinónimo de "civilización". Coa reforma protestante a partir do século XVI o termo "relixión" foi asignado a dúas confesións cristiás distintas e só co século XVII o xudaísmo e o Islam serán considerados "relixións" [28] .

As guerras de relixión do século XVI provocaron en Francia o abandono da idea de que o termo "relixión" podía superpoñerse ao de civilización e, a partir do século XVII, algúns intelectuais franceses iniciaron unha crítica axustada ao propio valor da relixión. [28] .

"As forzas nacionais animadas están espertando e levantándose contra a adaptación feita despois das guerras de relixión. Desde entón, a relixión considérase como unha autoridade opresora, a fe como unha crenza razoable, de feito case irrazonable. En Francia, as intelixencias comezan a preferir a civilización á relixión. E hai unha tendencia a crer que canto máis civilizado se fai un home, menos inclinado estará cara á relixión ".

( Michel Despland . Op.cit. )

Oeste moderno e contemporáneo

A partir do século XVII, a modernidade atribúe un valor supremo á racionalidade abordando con esta ferramenta cognitiva tamén o cauce do río da relixión que é así sometido ao seu exame.

Mentres que autores como Gottfried Wilhelm von Leibniz (1645-1716) e Nicolas Malebranche (1638-1715), tras unha análise racional, exaltaban os valores relixiosos, outros, como John Locke (1632-1704) ou Jean-Jacques Rousseau (1712-1778 ), empregaron a "razón" para despoxar o contido de "relixión" que non se xustifica racionalmente.

Outros autores, como o irlandés John Toland (1670-1722) ou o francés Voltaire (1694-1778) foron defensores do deísmo , unha lectura decididamente racionalista da relixión.

Con David Hume (1711-1776) houbo un rexeitamento aos contidos racionais da relixión, considerados no seu conxunto un fenómeno completamente irracional, nacido dos propios medos do home ao universo. Partindo do xuízo do "irracionalismo" da relixión, en Occidente, con por exemplo Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) ou Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), apareceron as primeiras críticas radicais á relixión que levaron á afirmación do ateísmo .

Neste contexto Paul Henri Thiry d'Holbach (1723-1789) chegou a argumentar que:

“A idea dun Deus terrible, retratado como un déspota, inevitablemente tivo que facer malos aos seus súbditos. O medo só crea escravos [...] que cren que todo se fai lícito cando se trata de gañar a benevolencia do seu Señor ou de escapar dos seus temidos castigos. A noción de tirano a Deus só pode producir escravos pequenos, infelices, pelexadores e intolerantes ".

( Holbach, O sentido común , editado por S. Timpanaro, Garzanti 1985, p.150 )

Culturas non occidentais

Nas culturas non occidentais o termo "relixión" aparece con termos que non teñen a mesma etimoloxía latina. Así, se en Occidente, sen prexuízo da lingua grega , o termo "relixión" orixínase en todas partes do latín religio , a etimoloxía do termo hebreo orixínase no seu lugar dun termo propio do persa antigo , do mesmo xeito o árabe onde o termo "relixión" orixínase no Avestán . Nas linguas do subcontinente indio, por outra banda, o termo "relixión" aparece con termos de orixe sánscrito e, no Extremo Oriente , con termos de orixe chinés.

Oriente Próximo e Medio

Este termo aparece algunhas veces no Tanakh , así como no Libro de Ester

( EL )

"ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו"

( IT )

“O rei mandou facelo. O decreto ( dath ) promulgouse en Susa. Os dez fillos de Hamán foron colgados na fogueira ".

( Libro de Ester , IX, 14 )

Neste verso דת ( dath ) significa "edicto", "lei", "decreto". Os deriva Dath hebraicas do Avestan ea antiga persa de datos [29] .

O Avestan datos termo en que a linguaxe sempre ten o significado de "lei" ou "lei de Ahura Mazda " [30] , ou a lei do único e supremo Deus do zoroastrismo .

( AE )

«Ahmya zaothre baresmanaêca mãthrem speñtem ashhvarenanghem âyese ýeshti, dâtem vîdôyûm âyese ýeshti, dâtem zarathushtri âyese ýeshti, darekhãm upayanãm âyese ýti, daêneshãm vanguasým

( IT )

“Con este zaothra e baresman desexo esta Yasna polo xeneroso Manthra , o máis glorioso e deséxoo por Dāta, a Lei, o Aša máis glorioso e santificado, instituído contra os daēvas e pola lei ensinada por Zarathuštra. Desexo, este Yasna, por Upayana, a antiga tradición mazdea, e por Daēna, a santa relixión mazdea ".

( Avestā II, 13. Tradución de Arnaldo Alberti , en Avestā . Turín, UTET, 2008, páxina 96 )
 • En árabe, a palabra occidental "relixión" aparece como دين ( alfabeto árabe ) transliterado a caracteres latinos como dīn .
( AR )

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكامُ الإِسْنلَيم"

( IT )

"Hoxe perfeccionei a túa relixión ( dīn ) facendo o meu beneficio para ti e escollín o Islam como relixión ( dīn )"

( Corán V, 3 )

O termo árabe dīn deriva do persa medio dēn [31] .

Este termo deriva do persa medio Den termo que, á súa vez, deriva os Avestan Daena que nese medio antiga lingua "relixión", entendida como esplendor, brillo de Ahura Mazda . Daēnā á súa vez procede, na mesma lingua, da raíz dāy (ver).

( AE )

"Nivaêdhayemi hañkârayemi mãthrahe speñtahe ashaonô verezyanguhahe dâtahe vîdaêvahe dâtahe zarathushtrôish darekhayå upayanayå daênayå vanghuyå mâzdayasnôish"

( IT )

Anuncio e celebro en loanza do beneficioso e eficaz Manthra , ašavan, revelación contra o daēva; revelación que vén de Zarathuštra e en eloxio a Daēna, a boa relixión mazdea, que ten unha antiga tradición "

( Avestā I, 13. Tradución de Arnaldo Alberti , en Avestā . Turín, UTET, 2008, páxina 92 )

Subcontinente indio

A bandeira da India . No centro da bandeira colócase, representado en azul, o Čakra de Aśoka ou o selo que aparece nos edictos promulgados polo emperador indio Aśoka (304-232 a.C.) e que representa o Dharmačakra , a "Roda do Dharma".

En hindi , a lingua oficial e máis estendida da India , a palabra occidental "relixión" aparece como धर्म ( alfabeto devanagari ) transliterado a caracteres latinos como Dharma .

«É bastante difícil atopar unha soa palabra na área do sur asiático que denote o que en italiano se chama" relixión ", un termo en realidade bastante vago e cun amplo rango semántico. Quizais o termo máis axeitado podería ser o dharma sánscrito, que se pode traducir de diferentes xeitos, todos pertinentes ás ideas e prácticas relixiosas da India ".

( William K. Mahony . Hinduismo , "Enciclopedia das Relixións" vol. 9: "Dharma hindú". Milán, Libro de Jaca, 2006, páxina 99 )

Non obstante, Gianluca Magi especifica que o termo Dharma

"É máis amplo e complexo que o cristián da relixión e, por outra banda, menos xurídico que as actuais concepcións occidentais de" deber "ou" norma ", xa que privilexia a conciencia e a liberdade en lugar do concepto de relixión ou obriga "

( en Dharma , "Enciclopedia Filosófica" vol.3. Milán, Bompiani, 2006, p. 2786 )

O termo Dharma (धर्म) úsase na maioría das relixións de orixe india para indicar tales contextos relixiosos: hinduísmo (सनातन धर्म Sanātana Dharma ), budismo (बौद्ध धर्म Buddha Dharma ), xainismo (जैन धर्म Jain Dharma ) e sikhismo (सिख धर्म Sikh D ).

Pero tamén para indicar relixións occidentais como o xudaísmo (यहूदी धर्म, Jewish Dharma ) ou o cristianismo (ईसाई धर्म, Christian Dharma )

O termo Dharma deriva da raíz sánscrita dhṛ que pode traducirse ao italiano como "proporcionar unha base", ou como "fundamento da realidade", "verdade", "obriga moral", "correcto", "como son as cousas" ou "como as cousas deberían ser".

( SA )

"Ṛtasya gopāv adhi tiṣṭhatho rathaṃ satyadharmāṇā parame vyomani
yam atra mitrāvaruṇāvatho yuvaṃ tasmai vṛṣṭir madhumat pinvate divaḥ "

( IT )

“Oh gardiáns da orde cósmica ( Ṛta ), oh Deuses cuxas leis ( Dharma ) sempre se realizan, pisan o vasto carro do ceo máis alto; a quen, Mitra e Varuṇa, mostran o seu favor, a choiva do ceo dá abundancia de mel "

( Ṛgveda , V 63,1 a.C. )

Lonxano este

三 教 一 教sānjiào yījiào Tres relixións (ensinanzas) unha relixión (ensino). Confucio (孔丘 Kǒng Qiū) e Lǎozǐ (老子) protexen ao infante Buda Śākyamuni (釋迦牟尼 Shìjiāmóuní). Pergamiño pintado sobre seda, dinastía Ming (1368-1644) conservado no British Museum de Londres .
Escritura oracular sobre ósos, na orixe do carácter chinés子 ( , neno). O carácter chinés que indica a única "relixión" é 教 ( jiào ) e está composto, ademais do carácter 子 ( ), do carácter 耂 ( lǎo , antigo), todo para indicar o ensino.

En chinés, a palabra occidental "relixión" aparece como 宗教, transliterada a caracteres latinos en zōngjiào ( Wade-Giles tsung-chiao ).

Desta lingua, o termo relixión (宗教) aparece así nas outras linguas do Extremo Oriente en:

En chinés(Jiao) tamén fai o khotanês Desana, á súa vez unha versión do sánscrito deśayati (causante da 3ª clase verbo DIS: "show", "atribuír", "marco", "revelar") e tamén o sánscrito Sasana (ensinando).

O personaxe 教 está formado por 子 ( , neno, onde a figura do pau está envolta en roupas de abrigo e axita os brazos), 耂 ( lǎo , vello).

Mentres 宗 ( zōng ) indica "escola", "tradición establecida", "relixión" entón 宗教 "ensino dunha tradición / relixión establecida".

O carácter chinés(zong) é formado polos caracteres宀(Mian, tellado dun edificio) e示(Shi "altar", hoxe significado, "mostrar"), á súa vez composto por丁(altar primitivo) con丶nos laterais (gotas de sangue ou libacións); todo para significar "edificio que contén un altar".

As relixións individuais indícanse co nome que as caracteriza seguido do carácter 教 ( jiào ): budismo佛教 ( Fójiào de 佛 Buda), confucianismo儒教( Rújiào , de 儒 , erudito confuciano), taoísmo道教 ( Dàojiào de 道Dào ) Cristianismo基督教 ( Jīdūjiāo de 基督Jīdū Cristo), xudaísmo犹太教 ( Yóutàijiào de 犹太Yóutài Judah), Islām (伊斯兰教Yīsīlánjiāo de 伊斯兰Yīsīlán Islām).

Descrición

O debate sobre a noción de relixión

A noción de "relixión" é problemática e debatida .

Desde o punto de vista fenomenolóxico-relixioso, o termo "relixión" está ligado á noción de sagrado :

«Segundo Nathan Söderblom , Rudolf Otto e Mircea Eliade , a relixión é para o home a percepción dun" totalmente Outro "; isto resulta nunha experiencia do sagrado que á súa vez dá lugar a un comportamento sui generis . Esta experiencia, que non se pode rastrexar a outras, caracteriza o homo relixioso das distintas culturas históricas da humanidade. Nesta perspectiva, toda relixión é inseparable do homo religiosus , xa que subxace e traduce o seu Weltanschauung ( Georges Dumézil ). A relixión elabora unha explicación do destino humano ( Geo Widengren ) e leva a un comportamento que a través de mitos, ritos e símbolos actualiza a experiencia do sagrado ".

( Julien Ries . Orixes, relixións . Milán, Libro Jaca, 1992, páxinas 7-23 )

Desde o punto de vista histórico-relixioso, a noción de "relixión" está ligada á súa expresión histórica:

"Calquera intento de definir o concepto de" relixión ", circunscribindo a área semántica que inclúe, non pode ignorar a observación de que, como outros conceptos fundamentais e xerais da historia das relixións e da ciencia da relixión , ten unha orixe de historia precisa e os seus peculiares desenvolvementos, que condicionan a súa extensión e uso. [...] Dada esta perspectiva, a definición de "relixión" é pola súa natureza operativa e non é real: é dicir, non persegue o obxectivo de detectar a "realidade" da relixión, senón definila de xeito provisional, como un traballo en curso , que é a "relixión" nesas sociedades e tradicións investigadas e que difiren nos seus resultados e nas súas manifestacións das formas ás que estamos acostumados ".

( Giovanni Filoramo . Relixión no dicionario das relixións (editado por Giovanni Filoramo ). Turín, Einaudi, 1993, p. 620 )

Desde o punto de vista antropolóxico-relixioso , a "relixión" corresponde á súa peculiar forma de manifestarse na cultura:

«Le concezioni religiose si esprimono in simboli, in miti, in forme rituali e rappresentazioni artistiche che formano sistemi generali di orientamento del pensiero e di spiegazione del mondo, di valori ideali e di modelli di riferimento»

( Enrico Comba . Antropologia delle religioni. Un'introduzione . Bari, Laterza, 2008, pag.3 )

Anche se come evidenzia lo stesso Enrico Comba :

«Non è dunque possibile stabilire un criterio assoluto per distinguere i sistemi religiosi da quelli non religiosi nel vasto repertorio delle culture umane»

( Enrico Comba . Op.cit. pag.28 )

Quindi, come notano Carlo Tullio Altan e Marcello Massenzio , il fenomeno della religione:

«come forma specifica della cultura umana, ovunque presente nella storia e nella geografia, è un fenomeno estremamente complesso, che va studiato con molteplici procedure, mano a mano che queste ci vengono offerte dal progresso degli studi delle scienze umane, senza pretendere di dire mai in proposito l'ultima parola, come accade per un lavoro che sia costantemente in corso d'opera.»

( Carlo Tullio Altan e Marcello Massenzio . Religioni Simboli Società: Sul fondamento dell'esperienza religiosa . Milano, Feltrinelli, 1998, pagg. 71-2 )

Analisi filosofica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: scienze delle religioni

Natura problematica della definizione di "religione"

Max Weber (1864-1920) sostenne che la definizione di "religione" si può declinare alla fine della ricerca su di essa.
Leszek Kołakowski (1927-2009) ha osservato che, come per altri ambiti umanistici, difficilmente si potrà addivenire ad una definizione condivisa del termine "religione".

La definizione moderna del termine "religione" è problematica e controversa:

«Definire la religione è compito tanto ineludibile quanto improbo. È infatti evidente che, se una definizione non può prendere il posto di una indagine, quest'ultima non può avere luogo in assenza di una definizione.»

( Giovanni Filoramo . Op.cit 1993, pag.621 )

Già Max Weber aveva sostenuto che:

«Una definizione di ciò che la religione 'è' non può trovarsi all'inizio, ma caso mai, alla fine di un'indagine come quella che segue.»

( Max Weber . Economia e società Milano, Comunità, 1968, pag.411. (prima ed. 1922) )

Melford E. Spiro (1920-) [32] e Benson Saler [33] obiettano in proposito che quando non si definisce l'oggetto di indagine in modo esplicito si finisce per definirlo in modo implicito.

Lo storico polacco Leszek Kołakowski (1927-2009) rileva invece che:

«Studiando le attività umane nessuno dei concetti di cui disponiamo può essere definito con assoluta precisione, e, sotto questo aspetto, 'religione' non si trova in una situazione peggiore di "arte", "società", "storia", "politica", "scienza", "linguaggio" e innumerevoli altre parole. Ogni definizione della religione deve essere fino ad un certo punto, arbitraria, e, per quanto scrupolosamente tentiamo di far sì che si conformi all'impiego attuale della parola nel linguaggio comune, molte persone riterranno che la nostra definizione comprenda troppo o troppo poco.»

( Leszek Kołakowski . Se non esiste Dio . Bologna, Il Mulino, 1997 )

Le spiegazioni sulla natura e le ragioni dell'esistenza dei credi religiosi

Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach (1804-1872) sosteneva che: la religione consiste di idee e valori prodotti dagli esseri umani, erroneamente proiettati su forze e personificazioni divine. Dio sarebbe quindi la costruzione di un Super uomo (uomo potenziato con attribuiti ideali dati dall'uomo stesso). È una forma di alienazione (che non ha lo stesso significato attribuito da Marx), in quanto la religione estranea l'uomo da sé stesso facendogli credere di non essere in prima persona: l'uomo è sottomesso da sé stesso. La religione si trova ad essere dunque un rifugio dell'uomo di fronte alla durezza della realtà quotidiana.

Karl Marx (1818-1883) affermò che: la Religione è «il gemito della creatura oppressa, l'animo di un mondo senza cuore, così come è lo spirito d'una condizione di vita priva di spiritualità. Essa è l'oppio dei popoli» [34] .

Secondo l'ottica di Max Weber (1864-1920): le Religioni mondiali sarebbero capaci di raccogliere vaste masse di credenti e di influenzare il corso della storia universale. Weber non crede che la religione sia una forza conservatrice ( Karl Marx ), bensì crede che essa possa provocare enormi trasformazioni sociali: La religione influisce sulla vita sociale ed economica. Il Puritanesimo e il protestantesimo, ad esempio, furono all'origine del modo di pensare capitalistico. Ne ”L'etica protestante e lo spirito del capitalismo” Weber discusse ampiamente l'influenza del cristianesimo sulla storia dell'Occidente moderno. Weber scoprì che effettivamente alcune religioni sono caratterizzate da un ascetismo ultramondano, che privilegia la fuga dai problemi terreni, distogliendo gli sforzi dallo sviluppo economico. Il cristianesimo sarebbe una religione di salvezza per Weber, poiché è incentrata sulla convinzione che gli esseri umani possano essere salvati purché scelgano la fede e seguano le sue prescrizioni morali. Le religioni di salvezza presentano un aspetto rivoluzionario perché sono caratterizzate da un ascetismo intramondano, cioè uno spirito religioso che privilegia la condotta virtuosa in questo mondo. Le religioni asiatiche invece avevano un atteggiamento di passività rispetto all'esistente.

Tra le riflessioni contemporanee, particolarmente interessante è la spiegazione del fenomeno religioso proposta da Marcel Gauchet a iniziare dall'opera del 1985 Il Disincanto del mondo [35] : secondo lo storico-filosofo francese, la religione non è né una tensione individuale verso il trascendente, né una costruzione funzionale alla giustificazione del potere. La religione va invece intesa, in una prospettiva storica e antropologica, come maniera particolare di strutturazione dello spazio sociale e umano. In particolare la forma più pura di religione è da rintracciare negli animismi che caratterizzano quelle società che Pierre Clastres definisce “contro lo Stato”. Nelle società di questo tipo, la legge viene cioè fatta risalire a un tempo ea forze assolutamente altre rispetto al presente e nessun membro della società può quindi rivendicare un rapporto privilegiato con il trascendente. La nascita di un'istanza separata del potere è indisgiungibile da una trasformazione della religione: dopo tali trasformazioni, il mondo terreno e la realtà trascendente entrano in rapporto. La religione, che nella sua forma più pura era un disinnescamento totale dell'instabilità sociale, una rimozione assoluta della divisione attraverso l'assolutizzazione della separazione terreno/trascendente, si apre a quella che Gauchet definisce l' uscita dalla religione .

Alcuni termini classificatori e descrittivi delle religioni

Edward Burnett Tylor introdusse, nel 1871, la nozione di " animismo ".
Il teologo calvinista svizzero Pierre Viret (1511-1571) che, nel suo Instruction chrétienne del 1564 introdusse il termine " deismo ".
Friedrich Schelling nel 1842 introdusse per primo il termine " enoteismo " poi ripreso e diffuso dall'indologo Friedrich Max Müller (1823-1900).
John Toland (1670-1722) nel suo Socinianism Truly Stated. By a pantheist (1705) utilizzò per primo la nozione di " panteismo ".

Animismo

" Animismo " (dall'inglese animism , a sua volta dal latino anĭma ) è il termine introdotto nello studio delle religioni primitive dall'antropologo inglese Edward Burnett Tylor (1832-1917) che, nel 1871 nel suo Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom , lo utilizzò per indicare quella prima forma di credenza spirituale ("anima" o "forza vitale") che viene riscontrata in oggetti o luoghi. In tal senso la teoria di Tylor si opponeva a quella di Herbert Spencer (1820-1903) che invece poneva nell' ateismo le convinzioni degli uomini primitivi [36] .

La teoria "animistica", già messa in discussione da Marcel Mauss (1872-1950) e da James Frazer (1854-1941), è rifiutata oggi dalla maggior parte degli antropologi.

Tuttavia, come nota Jacques Vidal [37]

«in mancanza di altre espressioni l'uso del termine rimane frequente.»

Carlo Prandi [38] nota anche come tale termine venga utilizzato per indicare le credenze religiose dell'Africa subsahariana, quelle afrobrasiliane e quelle attinenti alle culture dell' Oceania .

Ateismo

Esistono religioni atee, per considerarle tali prevale la definizione legata al culto piuttosto che al sacro, e l'interpretazione strettamente etimologica su quella abituale di "atteggiamento antireligioso". [39] . Nel 1993 durante i lavori del Parlamento Mondiale delle Religioni (PoWR) i buddisti, guidati dal Dalai Lama, protestarono contro l'uso del termine Dio che essi rifiutano, concordando solo su quello di Realtà suprema [40] .

Deismo

Il termine " Deismo " (dal francese déisme , a sua volta dal latino deus [41] ) fu coniato dal teologo calvinista svizzero di lingua francese Pierre Viret (1511-1571) che nella sua Instruction chrétienne (Ginevra, 1564) lo utilizzò per indicare un gruppo che si opponeva agli "ateisti", ma Viret descrisse questo "gruppo" come di coloro che pur credendo in un Dio unico e creatore rigettavano la fede in Gesù Cristo .

Il poeta inglese John Dryden (1631-1700), in Religio Laici del 1682 definì il "Deismo" come la credenza in un Dio creatore rifiutando qualsivoglia dottrina propugnata dalla tradizione e dalla rivelazione.

Con la pubblicazione del Dictionnaire historique et critique (Rotterdam, 1697) di Pierre Bayle (1647-1706), che riprese la nozione di Déisme (sv "Viret"), il termine si diffuse ampiamente nella cultura europea.

Tuttavia il significato di "Deismo" ha posseduto, di volta in volta, connotazioni diverse. Allen W. Wood [42] ne ha identificate quattro:

 1. credenza in un Essere supremo privo di tutti gli attributi di personalità (come intelletto e volontà);
 2. credenza in un Dio, ma rifiuto di qualsiasi cura provvidenziale da parte di questi per il mondo;
 3. fede in un Dio, ma negazione di ogni vita futura;
 4. credenza in un Dio, ma rifiuto di tutti gli altri articoli di fede religiosa.

Molti filosofi e scienziati, per lo più illuministi del Settecento, sostennero tali posizioni; varianti istituzionalizzate del "Deismo" sono il Culto dell'Essere supremo durante la Rivoluzione francese e la spiritualità della Massoneria .

Enoteismo

" Enoteismo " (dal tedesco henotheismus , a sua volta dal greco εἷς eîs + θεός theós "un dio") fu il termine coniato dal Friedrich Schelling (1775-1854) in Philosophie der Mythologie und der Offenbarung (1842) per indicare un "monoteismo " rudimentale sorto durante la preistoria della coscienza e precedente al "monoteismo evoluto" e al politeismo. In questo senso il termine si presenta simile a quello di Urmonotheimus ovvero "monoteismo primordiale" elaborato nel 1912 dall'antropologo e sacerdote Wilhelm Schmidt .

Successivamente, l'indologo tedesco Friedrich Max Müller (1823-1900) utilizzò questo termine [43] per indicare una pratica propria del Ṛgveda consistente nell'isolare una divinità rispetto alle altre durante le invocazioni rituali.

Nel suo significato storico-religioso, "enoteismo" occorre ad indicare quella forma di culto per cui una divinità viene, durante il rito , momentaneamente isolata e privilegiata rispetto alle altre, assurgendo così a divinità principale.

Monoteismo

Il termine Monoteismo (neologismo greco, dal greco μόνος, mónos = unico, solo e θεός theós = dio) caratterizza quelle religioni che propugnano l'esistenza di una singola divinità .

André Lalande (1867-1963) ha così descritto, nel suo Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et observations par André Lalande, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, secrétaire général de la Société (2 volumi) Parigi, 1927, il termine "monoteismo":

«Dottrina filosofica o religiosa che ammette un solo Dio, distinto dal mondo»

Il tema, controverso, è quali possano essere le religioni ascrivibili a questo contesto.
Dopo una disamina di tale problema, Paolo Scarpi così chiosa:

«In questa prospettiva, pertanto conviene limitare l'uso del termine monoteismo alle forme religiose che storicamente si sono affermate come tali e che hanno elaborato una speculazione teologica finalizzata alla dimostrazione dell'unicità di Dio»

Intendendo in questa prospettiva sostanzialmente l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islām. Di tutt'altro avviso è invece, ad esempio, Theodore M. Ludwig che nella Encyclopedia of Religion nata dal progetto internazionale proposto da Mircea Eliade include, sia nell'edizione del 1987 che nella seconda edizione del 2005, nella voce Monotheism [44] , altre religioni oltre quelle qui sopra citate come lo Zoroastrismo , la Religione greca nella forma di alcuni culti e nel pensiero di alcuni teologi greci, la Religione egizia del culto di Aton , il Buddhismo nella forma della Terra Pura , l' Induismo in alcune sue particolari manifestazioni e il Sikhismo .

Panteismo

Il termine Panteismo (dall'inglese pantheism a sua volta dal greco παν pan + θεός theós = tutto Dio) letteralmente significa "tutto è Dio". Tale termine fu derivato da analogo termine, pantheistic , utilizzato dal filosofo irlandese John Toland (1670-1722) nel suo Socinianism Truly Stated. By a pantheist (1705), ed ebbe larga diffusione in Europa durante le polemiche inerenti al Deismo .

Oggi il termine "Panteismo" occorre come termine tecnico-descrittivo per individuare quei credi religiosi, o filosofico-religiosi, che individuano una divinità che abbraccia ogni cosa, ovvero Dio che compenetra ogni aspetto e luogo dell'universo rendendo così sacro ogni aspetto dell'esistente, anche quello naturale [45] . Sono imparentati ad esso i termini di "panenteismo", termine coniato nel 1828 da Karl Krause per indicare una visione in cui Dio è sia immanente che trascendente. e di "monismo", genericamente ogni dottrina unitaria che presuppone un'unica sostanza, nella fattispecie la concezione di un unico Dio impersonale ed ozioso [46] .

Politeismo

Il termine "politeismo" è attestato nelle lingue moderne per la prima volta nella lingua francese ( polythéisme ) a partire dal XVI secolo [47] . Il termine polythéisme fu coniato dal giurista e filosofo francese Jean Bodin , e quindi utilizzato per la prima volta nel suo De la démonomanie des sorciers (Parigi, 1580), per poi finire nei dizionari come il Dictionnaire universel françois et latin (Nancy 1740), il Dictionnaire philosophique di Voltaire (Londra 1764) e, l' Encyclopédie di D'Alembert e Diredot (seconda metà del XVIII secolo), la cui voce polytheisme è curata dallo stesso Voltaire. Utilizzato in ambito teologico in opposizione a quello di " monoteismo "; entra nella lingua italiana nel XVIII secolo [48] .

Il termine polythéisme , quindi "politeismo", è formato da termini derivati dal greco antico: πολύς ( polys ) + θεοί ( theoi ) ad indicare "molti dèi"; quindi da polytheia , termine coniato dal filosofo giudaico di lingua greca Filone di Alessandria (20 aC-50 dC) per indicare la differenza tra l'unicità di Dio nell'Ebraismo rispetto alla nozione pluralistica dello stesso propria delle religioni antiche [49] , tale termine fu poi ripreso dagli scrittori cristiani (ad esempio da Origene in Contra Celsum ).

Tale termine indica quelle religioni che ammettono l'esistenza di più dèi a cui destinare i culti . Non vi rientra pertanto il Dualismo , che nella versione classica del Manicheismo vede il mondo retto da due principi opposti in lotta tra loro, il Male e il Bene, quest'ultimo destinato a trionfare alla fine dei giorni. Il termine Dualismo viene inoltre esteso ad eresie quali gli Gnostici ei Catari, che nell'esaltare la figura del male distinguono nettamente tra spirito e materia, ma trattandosi di Cristiani, per quanto borderline, vanno inclusi tra i Monoteisti.

Religioni (in ordine alfabetico) con maggior numero di fedeli

Buddhismo

Il Buddhismo nel mondo

Il Buddhismo è una religione che comprende una varietà di tradizioni, credenze e pratiche, in gran parte basata sugli insegnamenti attribuiti a Siddhārtha Gautama , vissuto nel Nepal intorno al VI secolo aC , comunemente appellato come il Buddha , ossia "il Risvegliato".

Le numerose scuole dottrinarie afferenti a questa religione si fondano e si differenziano in base alle raccolte scritturali riportate nei Canoni buddhisti e agli insegnamenti tradizionali trasmessi all'interno delle stesse scuole.

Le due grandi differenziazioni all'interno del Buddhismo riguardano le correnti Theravāda , presente prevalentemente in Sri Lanka , Thailandia , Cambogia , Myanmar e Laos , e Mahāyāna , presente invece prevalentemente in Cina , Tibet , Giappone , Corea , Vietnam e Mongolia .

Cristianesimo

I cristiani nel mondo per nazione

Il Cristianesimo è la religione più diffusa nel mondo, in particolare in Occidente ( Europa , Americhe , Oceania ). Le forme storiche del cristianesimo sono molteplici, ma è possibile indicare quattro principali suddivisioni: il Cattolicesimo , il Protestantesimo , l' Ortodossia e l' Anglicanesimo . Oltre a queste quattro suddivisioni, esistono alcuni credi che si riallacciano al Cristianesimo ma non sono classificati nelle quattro categorie principali, tra cui Mormonismo ei Testimoni di Geova .

Tutte queste tradizioni cristiane riconoscono, seppure con piccole varianti, che il loro fondatore, Gesù di Nazaret , è il Figlio di Dio , e lo riconoscono come Signore. Credono altresì, a parte i Testimoni di Geova , i Mormoni ed i Protestanti Unitari, che Dio è uno in tre persone: il Padre , il Figlio e lo Spirito Santo .

Inoltre, tenendo presente che la Bibbia protestante ha 7 libri in meno della Bibbia cattolica, considerano la Bibbia un testo ispirato da Dio. La Bibbia dei cristiani è composta dall' Antico Testamento , il quale corrisponde alla Septuaginta , versione e adattamento in lingua greca della Bibbia ebraica con l'aggiunta di ulteriori libri [50] , e dal Nuovo Testamento : quest'ultimo ruota interamente sulla figura di Gesù Cristo e del suo "lieto annuncio" ( Vangelo ).

Induismo

Induismo nel mondo

L' Induismo è un insieme di dottrine, credenze e pratiche religiose e filosofico-religiose che hanno avuto origine in India , luogo dove risiede la maggioranza dei suoi fedeli. Secondo la tradizione, questa religione è eterna ( Sanātana dharma , religione eterna) non avendo né un principio né una fine.

L'Induismo fa riferimento ad un insieme di testi sacri che per tradizione suddivide in Śruti e in Smṛti . Tra questi testi occorre ricordare in particolar modo i Veda , le Upaniṣad e la Bhagavadgītā .

Islam

Presenza musulmana nel mondo

L' Islam è la più recente delle tre principali religioni monoteiste originarie del Vicino Oriente . Ha come principale riferimento il Corano considerato libro sacro . Il testo in lingua araba , una raccolta di predicazioni orali, è relativamente breve rispetto ai testi sacri ebraici o indù . Il termine Islam significa letteralmente "sottomissione", intesa come fedeltà alla parola di Dio. L'Islam condivide con l' Ebraismo e il Cristianesimo gran parte della tradizione dell' Antico Testamento , legittimando il riferimento biblico secondo cui Isacco (progenitore degli israeliti) e Ismaele (progenitore degli arabi ) erano entrambi figli di Abramo . Riconosce la vita e le opere di Gesù ritenendolo però un profeta . La figura di riferimento dell'Islam è Muhammad ( Maometto ), vissuto nel VII secolo nella penisola arabica, di cui la Sunna raccoglie gli aneddoti. Le due suddivisioni principali di questa religione sono l'Islam sunnita e l'Islam sciita .

Altre religioni

Altre importanti religioni, diffuse soprattutto in Asia sono:

Nuovi movimenti religiosi

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Nuovo movimento religioso .

Note

 1. ^ a b Religione , in Treccani.it – Enciclopedie on line , Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 6 settembre 2020 .
 2. ^ Sull'etimologia di "religio" si possono vedere gli studi di Huguette Fugier, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine , Saint-Amand, Ch.A. Bedy, 1963, pp. 172-179 e Godo Lieberg, "Considerazioni sull'etimologia e sul significato di religio", Rivista di Filologia Classica , (102) 1974, pp. 34-57.
 3. ^ a b Jean Paulhan , Il segreto delle parole , a cura di Paolo Bagni, postfazione di Adriano Marchetti, Firenze, Alinea editrice, 1999, p. 45, ISBN 88-8125-300-3 .
 4. ^

  ««le fait de se lier vis-à-vis des dieux», symbolisé par l'emploi des uittæ et des στέμματα dans le culte.»

  ( ( FR ) Alfred Ernout e Antoine Meillet , Dictionnaire étymologique de la langue latine - Histoire des mots ( PDF ), ristampa della IV edizione, in nuovo formato, aggiornata e corretta da Jacques André (1985), Parigi, Klincksieck, 2001 [1932] , p. 569, ISBN 2-252-03359-2 . URL consultato il 24 luglio 2013 . )
 5. ^ Michael von Albrecht, Terror et pavor: politica e religione in Lucrezio ( PDF ), su basnico.files.wordpress.com , ETS, 2005, 238-239. URL consultato il 5 giugno 2017 .
 6. ^ cfr. anche ( EN ) Robert Schilling, The Roman Religion , in Claas Jouco Bleeker e Geo Widengren (a cura di), Historia Religionum I - Religions of the Past , vol. 1, 2ª ed., Leiden, EJ Brill, 1988 [1969] , p. 443, ISBN 978-90-04-08928-0 . URL consultato il 5 giugno 2017 .
 7. ^ Polibio, Storie , VI 56.
 8. ^ Concetta Aloe Spada, “L'uso di religio e religiones nella polemica antipagana de Lattanzio”, in Ugo Bianchi (ed.), The Notion of «Religion» in Comparative Research . Roma: 'L'Erma' di Bretschneider, 1994, pp. 459-463.
 9. ^ Retractationes I, 13. Anche se in De civitate Dei X,3 Agostino segue invece l'etimologia offerta da Cicerone:

  «Eleggendo quindi Dio, o piuttosto rieleggendolo (da cui verrebbe il termine religione) avendolo perduto per nostra negligenza»

  ( Agostino . La città di Dio . Milano, Bompiani, 2004, pag.462 )
 10. ^ Cfr. anche Giovanni Filoramo . Che cos'è la religione . Torino, Einaudi, 2004, pag.81-2.
 11. ^ Giovanni Filoramo . Op.cit. 1993.
 12. ^ Giovanni Filoramo . Op.cit. 2004 pag.82 nota 2; Op.cit. 1993, pag. 624; Le scienze delle religioni . Brescia, Morcelliana, 1997, pag.286
 13. ^ Cfr., ad esempio, Paolo Scarpi . Grecia (religione) in Dizionario delle religioni (a cura di Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, p. 350.
 14. ^ Dialetto ionico .
 15. ^ Questo tuttavia al di fuori del dialetto attico, cfr. in tal senso e per una più approfondita disamina dei termini Walter Burkert , La creazione del sacro , pp. 491 e sgg.
 16. ^ «Tutti questi dati si intrecciano e completano la nozione che la parola thrēskeia evoca di per sé stessa: quella di 'osservanza, regola della pratica religiosa'. La parola si ricollega a un tema verbale che denota l'attenzione al rito, la preoccupazione di restare fedeli a una regola.» Émile Benveniste . Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee , voll. II. Torino, Einaudi, 1976, p.487.
 17. ^

  «Per i Romani religio stava a indicare una serie di precetti e di proibizioni e, in senso lato, precisione, rigida osservanza, sollecitudine, venerazione e timore degli dèi.»

  ( Mircea Eliade . Religione in Enciclopedia del novecento . Istituto enciclopedico italiano, 1982, pag.121 )
 18. ^ Enrico Montanari . Dizionario delle religioni (a cura di Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, pag. 642-4
 19. ^ Enrico Montanari . Op.cit. , pag. 642-4
 20. ^ Va precisato tuttavia che gli epicurei non negavano l'esistenza delle divinità quanto piuttosto affermavano la loro lontananza e il loro disinteresse nei confronti degli uomini.
 21. ^ Si riferisce ad Epicuro .
 22. ^ Michel Despland . Religione. Storia dell'idea in Occidente , in Dictionnaire des Religions (a cura di Jacques Vidal ). Parigi, Presses universitaires de France, 1984. In italiano: Dizionario delle religioni . Milano, Mondadori, 2007, pagg. 1539 e segg.
 23. ^ I Apologeticum XLVI, 3 e 4.
 24. ^ Tra questi Giustino cita esplicitamente Socrate ed Eraclito :

  «Coloro che hanno vissuto secondo il Logos sono cristiani, anche se sono stati considerati atei, come, tra i Greci, Socrate ed Eraclito, ad altri simili, e tra i barbari, Abramo, Anania, Azaria, Misael, Elia, e molti altri ancora, dei quali ora non elenchiamo le opere ei nomi, sapendo che sarebbe troppo lungo. Di conseguenza coloro che hanno vissuto prima di Cristo, ma non secondo il Logos, sono stati malvagi, nemici di Cristo e assassini di quelli che vivevano secondo il Logos; al contrario coloro, quelli che hanno vissuto e vivono secondo il Logos sono cristiani, non soggetti a paure e turbamenti»

  ( Giustino . Apologia I, 47,3 e 4. Traduzione di Giuseppe Girgenti in Giustino Apologie . Milano, Rusconi, 1995, pagg. 125-7 )
  .
 25. ^ Cfr. a titolo esemplificativo Agostino d'Ippona . De vera religione 1-3.
 26. ^

  «Nel XIII sec. una religione è un Ordine religioso»

  ( Michel Despland . Op.cit. . )
 27. ^ Antonin-Dalmace Sertillanges . La philosophie morale de saint Thomas d'Aquin . Parigi, 1947.
 28. ^ a b Michel Despland . Op.cit. .
 29. ^ F. Brown, SR Driver, Ch. A. Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament . Oxford, Clarendon Press, 1968
 30. ^ Dāta' nella Encyclopædia Iranica .
 31. ^

  «DlN, I. Definition and general notion. It is usual to emphasize three distinct senses of din: (i) judgment, retribution; (2) custom, sage; (3) religion. The first refers to the Hebraeo-Aramaic root, the second to the Arabic root ddna, dayn (debt, money owing), the third to the Pehlevi dēn (revelation, religion). This third etymology has been exploited by Noldeke and Vollers.»

  ( Louis Gardet . Encyclopedia of Islam , vol.2. Leiden, Brill, 1991, pag.253 )
 32. ^ Melford E. Spiro . Religion: problems of definition and explanation , in M. Banton (a cura di) Anthropological Approaches to the study of Religion . London, Tavistock, 1966, pag. 90-1.
 33. ^ Benson Saler . Conceptualizing Religion: Immanent Anthropologist, Trascendent Natives, and Unbounded Categories . Leiden, Brill, 1993, pagg. 28-9.
 34. ^ Karl Marx, "Introduzione" alla Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico , in Opere filosofiche giovanili , Torino, Einaudi 1969.
 35. ^ (traduzione italiana Einaudi 1992)
 36. ^ Kees W. Bolle . Animism and Animatism . Encyclopedia of Religion vo.1. NY, Macmillan, 2005 (1987) pagg. 362 e segg.
 37. ^ Dictionnaire des Religions (a cura di Jacques Vidal ). Parigi, Presses universitaires de France, 1984. In italiano: Dizionario delle religioni . Milano, Mondadori, 2007, pag. 60.
 38. ^ Carlo Prandi . Dizionario delle religioni (a cura di Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, pag.37
 39. ^ Giancarlo Bascone, Manualetto di storia religiosa : introduzione
 40. ^ Hans Küng, Ciò che credo , Rizzoli: cap. 6
 41. ^ La sua etimologia è del tutto simile a quello di " Teismo " derivando quest'ultimo dal greco théos e il primo dal latino deus .
 42. ^ Encyclopedia of Religion , vol.4. NY, Macmillan, 2005, pag. 2251-2
 43. ^ Friedrich Max Müller . Selected Essays on Language, Mythology and Religion , vol. 2, Londra, 1881.
 44. ^ Theodore M. Ludwig . Monotheism , in Encyclopedia of Religion vol.9. NY, Macmillan, 2005, pagg. 6155 e segg.
 45. ^ HP Owen. Concepts of Deity . Londra, Macmillan, 1971.
 46. ^ Maria Vittoria Cerutti, Storia delle religioni , EDUCatt: 2. 4
 47. ^ Paolo Scarpi , Politeismo in Dizionario delle religioni , Torino, Einaudi, 1993, p. 573.
 48. ^ Alberto Nocentini, L'Etimologico , Firenze, Le Monnier, 2010 edizione elettronica
 49. ^ Gabriella Pironti . Il "linguaggio" del politeismo in Grecia: mito e religione vol.6 della Grande Storia dell'antichità (a cura di Umberto Eco ). Milano, Encyclomedia Publishers/RCS, 2011, pag.22.
 50. ^ Da tener presente che la Bibbia protestante contiene una differente raccolta di libri rispetto a quella, ad esempio, cattolica .


Bibliografia

 • Ugo Bianchi (a cura di), The Notion of 'Religion' in Comparative Research. Selected Proceedings of the 16. Congress of the International Association for the History of Religions, Rome, 3.-8. September, 1990 , Roma, 'L'Erma' di Bretschneider, 1994.
 • Angelo Brelich, Introduzione alla storia delle religioni , Roma-Bari, Editori Laterza, 1991.
 • Walter Burkert, La creazione del sacro , Milano, Adelphi, 2003.
 • Yves Coppens, Origines de l'homme - De la matière à la conscience , Paris, De Vive Voix, 2010.
 • Yves Coppens, La preistoria dell'uomo , Milano, Jaca Book, 2011.
 • Alfonso Maria Di Nola, Attraverso la storia delle religioni , Roma, Di Renzo Editore, 1996.
 • Ambrogio Donini, Lineamenti di storia delle religioni , Roma, Editori Riuniti, 1959.
 • Mircea Eliade, Trattato di storia delle religioni , Torino, Bollati Boringhieri, 1999.
 • Giovanni Filoramo, Storia delle religioni , Roma-Bari, Editori Laterza, 1994.
 • GiovanniFiloramo, Maria Chiara Giorda e Natale Spineto (a cura di), Manuale di Scienze della religione , Brescia, Morcelliana, 2019.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 7544 · LCCN ( EN ) sh85112549 · GND ( DE ) 4049396-9 · BNF ( FR ) cb11963568t (data) · BNE ( ES ) XX524493 (data) · NDL ( EN , JA ) 00572394
Religioni Portale Religioni : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Religioni