Historia da música

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca

1leftarrow blue.svg Entrada principal: Música .

A música é unha expresión artística pertencente a todas as culturas [1] do noso planeta. As fontes testemuñan a súa existencia hai polo menos 55.000 anos, co comezo do Paleolítico superior . Algúns eruditos especulan sobre o seu nacemento en África , cando as primeiras comunidades humanas coñecidas comezaron a estenderse por todo o mundo. [2] [3] A historia da música é unha rama da musicoloxía e da historia que estuda o desenvolvemento cronolóxico das ideas musicais e das convencións pertencentes a diferentes pobos , con especial atención á música de arte tradicional occidental e, polo tanto, é un tema moi estendido, tanto en universidades e en escolas de música de todo o mundo.

Periodización

A subdivisión estándar da música está baseada en épocas históricas, correntes artísticas e culturais paralelas á música.

Musica contemporaneaMusica modernaMusica del RomanticismoClassicismo (musica)Musica baroccaMusica rinascimentaleMusica medievale

Música prehistórica

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: Música prehistórica .
Atopada en Eslovenia , a frauta Divje Babe é hoxe considerada por algúns como o instrumento musical máis antigo coñecido, que se remonta a máis de 40.000 anos.
Un mridangam , tambor da India

O problema de determinar a época que viu nacer as primeiras formas de expresión musical está obviamente relacionado coa definición que se elixe adoptar para a palabra música. Aínda que, de feito, por un sistema teórico de organización de sons, conectado a referencias estéticas precisas, temos que agardar pola Grecia antiga [ cítase ] , para a primeira aparición de elementos específicos, como a produción voluntaria, tamén por medio de instrumentos, de sons por parte do home, debemos remontarnos ao Paleolítico .

En 2008 en Alemaña no lugar da cova de Fels (Hohle Fels) o persoal do arqueólogo Nicholas Conard atopou unha frauta obtida a partir dun óso de voitre, datada hai 40.000 anos.

Algunhas evidencias neste sentido pódense deducir de numerosos achados tanto en óso como en pedra interpretados como instrumentos musicais . Trátase, por exemplo, de asubíos Magdalenian Roc de Mercamps ou litófonos [4] Neolítico descuberto preto de Dalat ( Vietnam ).

A falta de probas directas ou mediadas, algunhas hipóteses sobre a forma asumida pola música primitiva tamén se poden deducir da observación de pobos cuxo desenvolvemento é similar ao desenvolvemento das culturas prehistóricas actuais, como os indios brasileiros , os australianos aborixes ou algúns poboacións africanas .

Pódese supor que as primeiras formas de música naceron sobre todo do ritmo : por exemplo, imitar, batendo as mans ou os pés, o corazón latexante, o ritmo cadenciado dos pés correntes ou do galope; ou quizais alterando, por diversión e aburrimento, as fonacións espontáneas durante un traballo cansativo e monótono, como esmagar o trigo colleitado para facer fariña ou dobrarse para recoller plantas e sementes. Por estas razóns, e pola relativa facilidade de construción, é moi probable que os primeiros instrumentos musicais fosen instrumentos de percusión e presuntamente algunha variante do tambor .

De feito, entre os instrumentos máis antigos atopados atopamos o tambor de ranura, un cilindro oco, provisto dunha ranura lonxitudinal ao longo da superficie externa, tocado golpeando cos paus na mesma ranura. As versións máis antigas e primitivas atopadas consisten nun tronco oco, sen fenda pero que descansa transversalmente sobre un burato no chan, ao que probablemente se xogaba golpeando cos pés.

Música da antigüidade

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: Música da antigüidade .

A música da antigüidade , na historia da música, é esa música que substituíu á música prehistórica nas diferentes civilizacións da chamada Historia Antiga . Refírese aos diversos sistemas musicais que se desenvolveron en varias rexións xeográficas como Mesopotamia , Exipto , Persia , India e China , ou en vastas concas de influencia cultural como a grega e a romana , e denomínase pola caracterización de fundamentos como as notas. e escaleiras . Pode que se transmita por métodos orais ou escritos.

Música no antigo Exipto

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema detallada: Música exipcia antiga .

A civilización exipcia está entre as primeiras civilizacións das que hai probas de expresión musical. Aquí a música xogou un papel moi importante: a lenda di que foi o deus Thot quen a deu aos homes; estaba sobre todo ligado a Hator , considerada a deusa da alegría, a música e a danza.

Entre os instrumentos empregados polos exipcios, atopamos a serpe de cascabel , o sistrum , ligado a Hathor , a trompeta , usado na guerra e sagrado para Osiris , os tambores, o laúd e a frauta , sagrados para Amon . Outro instrumento musical moi presente e característico da civilización exipcia é a arpa a miúdo equipada cunha gran caixa de son. No antigo Exipto, a música tiña funcións relixiosas, de feito empregábase en cerimonias sagradas, estaba presente durante os ritos de fecundación, na celebración de funcións funerarias e de novo con motivo da diversión e o entretemento.

Inicialmente, no período máis antigo, empregáronse principalmente instrumentos de percusión (paus, chapas). A aparición de instrumentos máis sofisticados tivo que esperar máis. Os primeiros que se construíron despois da percusión foron os instrumentos de vento ( frauta ) e os de corda ( lira e cítara ), dos que hai testemuños gregos, exipcios e mesopotámicos anteriores ao século XI a.C. Estas civilizacións xa coñecían os principais intervalos entre sons (quintas, cuartas , oitavas ), empregadas como base para algúns sistemas de escala . Dun estudo do etnomusicólogo alemán Sachs sobre a afinación das arpas, saíu que os exipcios empregaron tanto unha escala pentatónica descendente como unha escala heptafónica .

Música no Próximo Oriente

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: Música de Mesopotamia .

Entre as escavacións da cidade sumeria de Ur , e máis precisamente no cemiterio real , atopáronse algunhas liras e arpas , mentres que unha iconografía musical coa que a arquitectura da primeira Mesopotamia histórica está ricamente decorada, suxire que para esta civilización a música era moi importante, especialmente nas formas rituais típicas. Exemplos de baixorrelevos do Louvre , procedentes de Lagash , mostran por exemplo a presenza de instrumentos de cordófono similares á arpa .

Entre os textos de Urriti atopados en Ugarit hai os exemplos máis antigos de escritura musical, que se remonta ao redor do 1400 a.C. [5] Nestes fragmentos atopáronse os nomes de catro compositores, Tapšiẖuni [6] , Puẖiya (na), Urẖiya e Ammiya. [7]

Nos textos sagrados do xudaísmo, a música menciónase por primeira vez [8] cando falamos de Jubal , fillo de Lamech e Ada, do que se di que:

« ... era o pai de todos os que tocan a lira [en hebreo , kinnor ] e a frauta traveseira [en hebreo, ugab ]. " ( Xénese 4,21 , en laparola.net . )

Música na Grecia antiga

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: A música na Grecia antiga .

Na Grecia antiga , a música ocupaba un papel moi importante, tanto na vida social como na relixión. Para os gregos, a música era unha arte que incluía, ademais da propia música, tamén poesía , danza , medicina e prácticas máxicas . A importancia da música no mundo grego é testemuñada por numerosos mitos sobre ela. Unha delas é a de Orfeo , o seu inventor, que conseguiu convencer aos deuses do Hades para que devolvesen a desaparecida ninfa Eurídice .

Durante o período arcaico, desde as súas orixes ata o século VI a.C. , a música só era practicada por profesionais: os aedi e os rapsodos . Estes declaman os mitos acompañándose dun instrumento musical que transmite a música oralmente. Máis tarde, durante o período clásico, do século VI ao IV a.C. , a música pasou a formar parte do sistema educativo e popularizouse así. Moi poucas fontes de escritura musical remóntanse a este período, que eran patrimonio exclusivo dos profesionais, xa que a música foi, como xa mencionamos, transmitida oralmente. Tamén no período clásico desenvolveuse a traxedia . Os temas da traxedia tomáronse de mitos literarios e consistían en diálogos entre dous ou tres personaxes alternados con cancións corais . Os actores eran todos homes, levaban máscaras e actuaban co acompañamento da música. A disposición arquitectónica do teatro consistía nunha escaleira semicircular que albergaba ao público, diante da cal había un escenario no que actuaban os actores, mentres que entre os chanzos e o escenario había unha orquestra xunto cun coro .

Os gregos empregaron diferentes ferramentas. Os máis comúns eran a lira ou cítara e o aulos . A lira era un instrumento cuxas cordas foron arrincadas mediante un plectro , un instrumento sagrado para o deus Apolo . O aulos, por outra banda, era un instrumento de vento ou aerófono de cana , sagrado para o deus Dioniso . Os instrumentos de percusión tamén se empregaban entre os helenos, incluíndo tambores e pratos , máis coñecidos como pratos .

Os gregos achegáronse á música ás matemáticas e ao movemento das estrelas. Pitágoras , comparando a música co movemento dos planetas , entendeu que tamén ela estaba rexida por leis matemáticas precisas. Levou a súa intuición ao monocordio e descubriu que se unha corda producía un son dun ton determinado, para obter un son na oitava superior era necesario vibrar a metade da corda; para conseguir o quinto bastaba con vibrar dous terzos da corda, etc.

Na base do sistema musical grego estaba o tetracordo formado por catro sons descendentes incluídos nun cuarto intervalo perfecto. Os dous sons extremos fixáronse, mentres que os dous intermedios eran móbiles. Os tetracordos dividíronse en diatónicos , cromáticos e enarmónicos . A unión de dous tetracordos formou un modo que podería ser dórico , frigio ou lidio . Dependendo do tipo de unión, os modos poderían á súa vez ser conxuntos ou disxuntos. Se un tetracordo unido ao agudo se engadía a un modo dórico desarticulado, outro tetracordo unido á tumba e baixo este último obtíñase unha nota , o sistema téleion , que é perfecto, da extensión de dúas oitavas. O ritmo musical baseábase no poético. Na poesía grega a métrica xurdiu da duración das sílabas: curta ou longa, o mesmo ocorría na música. A curta equivale á cantera de hoxe e a longa á nota de cuarto de hoxe. O ritmo era a unión de dúas ou máis notas ou sílabas, dispostas en patróns rítmicos chamados pés. Na poesía a combinación de varios pés formou o verso e a combinación de varios versos formou o verso .

Os gregos tamén atribuíron unha función educativa á música, xa que a consideraban unha arte capaz de enriquecer as almas das persoas. Segundo Platón , a música tiña que servir para enriquecer a alma humana, do mesmo xeito que a ximnasia servía para fortalecer o corpo. Este discurso amplíase coa doutrina do ethos segundo a cal cada modo ten o seu propio temperamento específico que pode afectar de xeito positivo ou negativo ás almas das persoas. Para Platón, os modos das especies dórica ou frixia teñen un efecto positivo, mentres que os das especies lidias poden perturbar o equilibrio racional. Aristóteles aceptou a clasificación do ethos, pero cría que todos os xeitos podían beneficiar á alma. Ata agora, a teoría musical só se coñecía dende o punto de vista matemático. Máis tarde Aristoxeno de Taranto comprendeu a importancia da audición na percepción dos sons.

Música na China antiga

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: a música chinesa .

A música chinesa xa evolucionou considerablemente durante a dinastía Zhou ( 1122 a. C. - 256 a. C. ), cun papel importante nos cerimoniais. Incluso nesta cultura, a música tiña un profundo valor educativo e filosófico. Os documentos que acreditan a composición musical en China parecen remontarse ao século VI - VII a.C. [9]

A música na antiga Roma baixo a influencia do modelo grego

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: A música na civilización romana .
Apolo sauroctonus , copia romana, Louvre

No período helenístico houbo unha crise substancial do que foron os fundamentos de Musikè grego, acompañada da crise do xénero tráxico . Atópaste con actuacións reais de actores que escenifican, dende a súa bagaxe, pezas de repertorio.

A primeira está marcada pola modesta presenza, en Roma, de música de orixes etrusca ou cursiva, tamén combinada con actuacións indíxenas como a Atellana e o Fescennino . Remóntase a esta primeira fase de propagación de instrumentos metálicos de uso militar: a buccina de forma circular, o lituus para aburrir recto co pavillón dobrado cara atrás, o barril recto de bronce de tuba. Os tempos posteriores caracterizáronse polo feito de que os romanos conquistaron Grecia e trouxeron a Roma, en gran cantidade, músicos gregos, intelectuais , artistas e filósofos . Todo o sistema cultural romano estivo condicionado polo grego, tamén dende o punto de vista musical, pero con diferenzas substanciais. Dende o punto de vista dramático haberá traxedias e comedias modeladas sobre as gregas, pero coa diferenza de que se chamarán doutro xeito: coturna e as gregas, porque os actores gregos estaban en coturni (zapatos), mentres monódicos e corales. os rituais considerábanse esenciais nas solemnidades públicas como distritos, festas relixiosas, xogos, finalmente, o paliativo , os romanos, porque os romanos levaban un vestido, o palio .

A música romana herdou o sistema musical, os usos, as formas e a teoría do mundo grego. Comparada co simple refinamento da música grega, interpretada con poucos instrumentos para acompañar a canción, a música dos romanos foi sen dúbida máis animada, mesturada con elementos de orixe itálica e interpretada con grandes conxuntos nos que debeu haber a presenza masiva de instrumentos de vento : a tibia , a bucina, o lituus, a tuba. Tamén se empregaron o órgano hidráulico e numerosos (e ruidosos) instrumentos de percusión . Polo tanto, pódese supor que a música en Roma era moi popular e que sempre acompañaba moitos espectáculos, incluíndo espectáculos de pantomima e gladiadores . Mentres que para os gregos a música era un compoñente fundamental da educación, os romanos tiñan unha opinión moito máis baixa dela, asociándoa a festas e entretemento en lugar da formación do vir .

O canto do cristianismo en Occidente e a música sacra

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: canción cristiá .

A difusión do cristianismo e, polo tanto, do canto cristián , xogou un papel decisivo na historia da música occidental. A música coral orixínase no canto paleocristiano. Nas escrituras sagradas lemos que o canto era unha práctica común tamén nos ritos da relixión xudía : o propio Cristo , xunto cos seus discípulos, é retratado como un cantor :

"E despois de cantar o himno, saíron ao monte dos Olivos".

( Marcos, 14, 22-26 )

Pódese establecer un paralelismo entre a función da música nos ritos das primeiras comunidades cristiás e a función da arte decorativa, sintética e estilizada, dos inicios da vida oficial do cristianismo despois do 313 d.C. Nos dous casos os argumentos da fe son: o tema das expresións artísticas non verbais que poderían ser facilmente recordadas incluso por unha congregación non alfabetizada de orixes humildes.

Este xeito de cantar as ideas continuará ao longo dos séculos para contribuír á participación dos fieis na acción sagrada, incluso despois de que a lingua latina deixara de ser comprensible durante moito tempo. Co paso do tempo foise engadindo unha función decorativa á función hierática , asociada ao canto do cantante, didáctico e participativo da música, destinada a solemnizar eventos relixiosos a través das características e do volume sonoro, aos que é posible atribuír parte do éxito dun instrumento como o órgano , cuxo son profundo induce unha sensación de presaxio no oínte. [10]

A monodia litúrxica cristiá

Dado que a notación musical só xurdirá durante o século XII, o canto paleocristiano é completamente descoñecido para nós, e o que se sabe diso procede en gran parte de suposicións. A súa presumible derivación do rito xudeu suxire que a liturxia dos primeiros séculos fundouse na entoación das formas melódicas tradicionais construídas a través de moi pequenas variacións [11] e nas que o ritmo derivaba do ritmo verbal da liturxia (este procedemento é tamén chamada cantilación ). Ademais, pódese supor que a condición de clandestinidade na que se practicaba a relixión cristiá favoreceu a aparición de moitas variantes do rito e, polo tanto, do acompañamento musical de referencia.

A situación cambiou no 380, cando o edicto de Tesalónica impuxo a relixión cristiá como única relixión do imperio. A partir do século V , o cristianismo comezou a dotarse dunha estrutura que requiría a unificación da liturxia e, polo tanto, tamén da música que formaba parte dela.

Pódese facer a hipótese de que unha forma inicial de música litúrxica era monódica [12] e baseada en variacións de entoación arredor dunha nota fundamental, chamada acorde de recitación, unha variación que foi ditada pola prosodia ou o énfase das palabras do texto sagrado, no refrán silábico do estilo musical. Co paso do tempo, superouse un segundo estilo a este estilo, que dominou a maior parte da masa, reservado inicialmente para momentos de maior énfase como o ofertorio , no que un solista entonaba o texto variando libremente a entoación dentro da mesma sílaba nun estilo. chamado melismático .

A transmisión da música produciuse neste punto por tradición oral e a través de escolas de canto, cuxa presenza nos principais centros de culto está acreditada desde o século IV. Ademais da escola de orixe, é probable que a improvisación e a destreza do cantor individual tamén determinasen en boa medida a música de uso litúrxico .

Cantar gregoriano

Icona de lupa mgx2.svg Mesmo tema en detalle: canto gregoriano .

A principios do século VI , había varias áreas litúrxicas europeas en Occidente, cada unha co seu propio rito consolidado. Entre as principais, recordamos do Vello-romana rito , o rito Ambrosiano , en Milán , o rito visigótico-mozárabe en España , o rito celta nas Illas Británicas, o rito Gallican en Francia , o rito Aquileian no leste de Italia, Benevento rito no 'sur de Italia. A tradición di que a finais deste século, baixo o papado de Gregorio I ( 590 - 604 ), iniciouse definitivamente a unificación dos ritos e a música da que depende.

En realidade hai razóns para crer que a unificación destes ritos tivo lugar case dous séculos despois, por Carlomagno baixo o impulso da unificación política que levou ao nacemento do Sacro Imperio Romano Xermánico . A atribución ao papa Gregorio I sería introducida para superar a resistencia ao cambio nos diferentes ambientes eclesiásticos , obrigados a renunciar ás súas propias tradicións.

O produto da unificación de dous dos ritos principais, o rito antorromano e o galicano, codificouse no chamado antifonario gregoriano , que contiña todos os cantos permitidos na liturxia unificada. Esta unificación clasificou as pezas da música sacra en uso segundo un sistema de modos, inspirado - polo menos nos nomes - polos xeitos da tradición grega: dórico, hipodórico, frixio, hipofrixio, lidio, hipolidio , misolídico, hipomisólido.

A escrita neumática

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: notación Sangallo, notación Metense e notación cadrada .
Neuma plurisonico

A reforma gregoriana introduciu, nas primeiras escolas de canto, o estudo de textos en lugar da transmisión oral, sacrificando varias peculiaridades rexionais, algunhas das cales, especialmente as de derivación mozárabe , particularmente ricas, á entoación microtonal , peculiaridade que aínda existía na Antiga. -Rito romano, e o papel da improvisación. Ao mesmo tempo, había que "anotar" os textos escritos para axudar aos cantantes a interpretar sempre a música do mesmo xeito, a través dunha liña melódica que indicaba a dirección, ascendente ou descendente. Esta necesidade deu lugar a signos particulares, os chamados neumes , aparentemente nacidos dos xestos do director do coro, que, sinalados entre as liñas dos códigos, representaban o progreso da melodía, como xa se mencionou, pero deixando entoación e ritmo de balde . A escritura neumática converteuse así na forma máis antiga de "notación" - da que se orixinou a moderna "nota" musical.

Os inicios da polifonía

Lorenzo Costa : O concerto

A reforma gregoriana non impediu, co paso dos anos, que as melodías monódicas básicas se enriquecesen a través de amplificacións horizontalmente, engadindo adornos á liña melódica e verticalmente, engadindo outras voces ao canto do celebrante.

A amplificación horizontal tomou a forma de interpolación de textos e melismos na melodía gregoriana, chamados tropos , ou de composicións orixinais a partir de momentos particulares da liturxia, xeralmente o Aleluia, chamados secuencias .

Amplificación vertical, que foi o comezo da polifonía , do grego: moitas voces, primeiro tomaron a forma dunha dobraxe ou diafonía da voz monódica ou vox principalis, cunha segunda voz, chamada vox organalis, cun rumbo paralelo e distancia fixa , xeralmente un cuarto ou un quinto, segundo un procedemento definido posteriormente, ad organum parallele . O vox organalis ou duplum, inicialmente colocado debaixo do vox principalis , faríase máis agudo nos desenvolvementos que seguiron. O tratado Musica Enchiriadis de mediados do século IX dá conta do organum paralelo e dalgunhas das súas variacións que contemplan excepcións ao movemento paralelo das voces.

A desviación da regra do movemento paralelo das voces estaba destinada a producir técnicas polifónicas máis complexas: de feito, cara ao 1100 desenvolveuse a técnica do discanto , onde as voces, que sempre mantiñan distancias consideradas consoantes, é dicir, cuarta, quinta, oitava e ao unísono, permitíase un movemento máis libre, movemento que alternaba un movemento paralelo cun movemento contrario.

Nello stesso periodo, emerge una tecnica detta eterofonia , probabilmente derivata dal canto popolare, che consentiva al duplum di eseguire melismi mentre la vox principalis intona, con valori di durata assai prolungati, la melodia originale. Questa pratica è documentata in alcuni codici italiani del XII e XIII secolo , ad esempio nel trattato dell'Organum Vaticano, e da documenti coevi provenienti dalla chiesa di San Marziale a Limoges nel sud della Francia. A questo stile sarà attribuito il nome di organum melismatico .

Non furono queste le uniche alterazioni alla prescrizione monodica gregoriana: nello stesso periodo e nei luoghi dell'organum melismatico si trovano esempio dell'uso di una voce di bordone , ossia un'unica nota bassa che viene prolungata anche per tutta la composizione, composizioni multitestuali dette tropi simultanei in cui le voci cantano testi diversi, anticipando quello che più tardi sarà il mottetto e perfino accenni di composizione a tre voci.

Bisogna infine ricordare che in Inghilterra nacque un tipo di polifonia molto diversa da quella del continente europeo, che ammetteva, enfatizzandoli, gli intervalli di terza e sesta, considerati dissonanti sul continente. Questa tendenza, espressa in composizioni a due o gymel e tre voci o falso bordone , avrebbe in seguito influenzato la musica fiamminga poi diffusosi in tutta l'Europa, diventando la base della musica occidentale che si basa sulle triadi e gli intervalli di terza.

Guido d'Arezzo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Musica medievale .

La scrittura neumatica lasciava molto all'immaginazione del lettore, e, proprio per questo, era inadatta alla trascrizione di composizioni di maggiore complessità, che mettevano a dura prova la memoria dei cantori.

Fu nell'opera di Guido d'Arezzo (992 ca.-1050 ca.) che si affermò il primo sistema di grafia diastematica , una stesura, cioè, che permetteva di indicare le diverse altezze delle note da intonare. Guido d'Arezzo chiamava il suo sistema tetragramma perché inseriva dei segni, che sarebbero poi diventati le moderne note, in una griglia costituita spesso da quattro righe parallele.

Fu questo l'inizio dell'uso delle note in cui la grafia delle durate era ottenuta proporzionalmente [13] . Alle note che erano posizionate negli spazi e sulle linee, Guido d'Arezzo assegnò nomi corrispondenti alle sillabe iniziali dei primi sei versetti di un inno dedicato a San Giovanni Battista come memorandum per gli allievi:

( LA )

« Ut queant laxis
Re sonare fibris
Mi ra gestorum
Fa muli tuorum
Sol ve polluti
La bii reatum
S ancte I ohannes»

( IT )

«Affinché possano cantare
con voci libere
le meraviglie delle tue azioni
i tuoi servi,
cancella il peccato
del loro labbro contaminato,
o san Giovanni»

( Inno a San Giovanni )

La vera innovazione di Guido d'Arezzo fu che le prime sillabe dell'Inno, non servirono solo per dare un nome alle note ma, anche a darne l'intonazione relativa. In questo modo un cantore poteva intonare a prima vista un canto mai udito prima semplicemente facendo riferimento alla sillaba dell'Inno con la stessa intonazione della prima nota cui il canto iniziava per averne un'immediata idea della tonica.

A questo procedimento di memorizzazione Guido diede il nome di solmisazione . Negli anni che seguirono il tetragramma di Guido d'Arezzo, in origine dotato di un numero variabile di linee, si sarebbe stabilizzato su cinque linee, assumendo il nome di pentagramma , e la nota Ut avrebbe mutato il suo nome in Do ponendo le basi della notazione musicale moderna.

La musica popolare antica ei trovatori

Il trovatore Bernard de Ventadorn

Dal punto di vista della sua conservazione la musica fu doppiamente svantaggiata. Da una parte soffrì, fino all'invenzione del torchio a stampa, della sorte comune a tutto il materiale che doveva essere tramandato in forma scritta, cioè della rarità del materiale, dei mezzi e delle capacità di tramandarlo. A ciò si aggiunse la mancanza di una notazione che permettesse di scrivere la musica in maniera univoca, cui si giungerà compiutamente solo attorno al 1500 .

A queste circostanze pratiche, si aggiungevano pregiudizi di carattere culturale, risalenti addirittura alla concezione Greca, che individuavano nella pratica musicale una parte nobile, collegata alla parola, e una artigianale, collegata al suono strumentale. La seconda veniva relegata in secondo piano e, nella sua funzione di servizio, lasciata ai musici professionisti, sempre di origine non nobile: questo equivaleva a dire che la musica popolare era affidata esclusivamente alla trasmissione orale, per cui per noi è completamente perduta. Le poche melodie giunte sino a noi, lo hanno fatto spesso intrufolandosi in composizioni considerate degne di essere tramandate, spesso in parti della messa: è questo il caso della melodia detta, L'homme armé e, successivamente, della melodia detta, La Follia . Solo in epoca moderna la musica popolare inizierà ad essere considerata degna di essere tramandata.

Si sa comunque che nel Medioevo si produceva molta musica di carattere non sacro: talvolta per celebrare i potenti, che assumevano regolarmente musicisti, soprattutto trombettisti per accompagnare le cerimonie ufficiali, per accompagnare spettacoli teatrali, sacre rappresentazioni o la recitazione di poesie o semplicemente per ballare. Pare che nel Medioevo esistesse una vera e propria passione per il ballo, attestata fra l'altro dai numerosi editti che proibivano la danza nei cimiteri.

È certo che la recitazione delle poesie fosse spesso, se non sempre, accompagnata dalla musica: quasi certamente gran parte venivano infatti cantate piuttosto che recitate. [14] Una famosa raccolta profana, i Carmina Burana , ha tramandato i soli testi dei canti dei chierici vaganti attorno al XIII secolo .

Un'altra importante testimonianza, profana anche se non propriamente popolare, composizioni dei trovatori , dei trovieri e dei Minnesanger , cantori e poeti vaganti, le cui prime testimonianze datano attorno all' XI secolo . Di provenienza linguistica diversa, lingua d'oc o occitano per i trovatori, lingua d'oïl per i trovieri, tedesco per i minnesanger o menestrelli , essi erano accomunati dall'argomento delle loro canzoni, l' amor cortese e dalla loro frequentazione, appunto delle corti, dove era stata elaborata questa forma ritualizzata d'amore. La diffusione delle composizioni trobadoriche, accompagnò anche la diffusione dell'idea che l'educazione musicale, rigorosamente non professionale, dovesse far parte dell'educazione di un nobile. Come per il resto delle composizioni popolari però, anche la parte musicale delle composizioni trobadoriche è andata quasi completamente perduta.

Ars Antiqua

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ars antiqua .
La facciata occidentale di Notre-Dame

Nel 1150 si sviluppa a Parigi attorno alla Cattedrale di Notre Dame una grande scuola contrappuntistica europea, di ispirazione pitagorica , detta appunto scuola di Notre Dame , o anche Ars Antiqua , in contrapposizione all' Ars nova , che sarà un altro grande movimento polifonico che nascerà nel XIV secolo e in contrapposizione all'Ars Antiqua, la cui parabola terminò, con la scuola di Notre Dame, nel 1320 .

Dal punto di vista della notazione musicale, la Scuola di Notre Dame introdusse la tecnica di indicare precisamente l'altezza delle note, che nell'opera di Guido d'Arezzo era ancora intesa in maniera relativa, in modo simile a quello che avviene nella composizione musicale moderna, e la prima idea di divisione delle durate: ogni nota poteva essere divisa in tre note di durata inferiore.

Dalla scuola di Notre Dame ci vengono i nomi di magister Leoninus (Leonin) e magister Perotinus (Perotin), i primi autori di musica sacra , modernamente intesi, della storia della musica occidentale.

Il Trecento: l'Ars Nova

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ars nova .

Il XIV secolo fu il secolo in cui iniziò in tutta Europa un rafforzamento del movimento di laicizzazione della cultura, che iniziò a distanziarsi dai condizionamenti ecclesiastici e ad acquistare una sua dimensione autonoma. Questo fenomeno si manifestò in tutti gli aspetti della produzione artistica: in letteratura si ebbe la compresenza di un'opera teologica del mondo, la Divina Commedia , e, della commedia umana di Boccaccio , egualmente accettate e apprezzate. In pittura si passa da figure più semplici alla dimensione fisica dell'uomo; in architettura , accanto ai luoghi ecclesiastici, si vede una maggior diffusione del palazzo nobiliare e della nuova ricca borghesia, con un progressivo sviluppo della città e delle abitazioni aristocratiche. Anche la musica acquisì una sua autonoma dimensione. L'ars antiqua si chiude nel 1320, data a cui risalgono due trattati: Ars novae musicae di Johannes de Muris e Ars nova musicae di Philippe de Vitry , che iniziarono il periodo cosiddetto dell' Ars nova .

Questa scuola sviluppò ulteriormente il concetto di notazione mensurale , aggiungendo altre durate a quelle usate fino ad allora, ed estendendo l'applicabilità della divisione binaria dei valori; inoltre accentuò gli aspetti musicali delle composizioni, moltiplicando le voci dei cantori ed introducendo ad esempio la forma politestuale del mottetto , rispetto agli aspetti testuali. Queste innovazioni la posero ben presto in polemica con gli esponenti dell' Ars antiqua , polemica che assunse toni così violenti da dover essere sedata da un intervento regale.

Il punto di vista arsnovistico infine prevalse, ei suoi insegnamenti furono alla base delle ulteriori innovazioni musicali che avrebbero avuto luogo nel secolo successivo nelle Fiandre .

Nell'ambito della musica popolare, gli anni trenta e quaranta videro la diffusione di un nuovo genere musicale, la chanson parigina , un canto sillabico a più voci generalmente omoritmico, ossia le voci cantano simultaneamente note della stessa durata. Questo genere subì molti mutamenti ed evoluzioni; infatti, nella seconda metà del XV secolo una forma, puramente strumentale, derivata da questa, detta canzone da sonar , divenne l'antenata delle forme strumentali che saranno successivamente sviluppate nel periodo barocco.

Il Quattrocento

Guilaume Dufay

I rivolgimenti economici e sociali del XV secolo , soprattutto la guerra dei cent'anni e lo sviluppo dei traffici nel nord Europa, ridussero l'influenza politico/culturale della Francia dando impulso allo sviluppo delle arti in generale e della musica in particolare nelle regioni della Fiandra e della Borgogna . La scuola che si sviluppò, finanziata nelle scuole delle cattedrali dalla borghesia benestante, prese il nome di scuola franco fiamminga innovando notevolmente le preesistenti forme della liturgie della messa , del mottetto e della chanson . Ponendo, sia le consonanze per terze, ancora oggi familiari all'orecchio occidentale, che la forma imitativa del canone alla base delle loro procedure compositive, i fiamminghi, tra i quali ricordiamo il fondatore Guillaume Dufay e il grande Josquin Des Prez , rivoluzionarono la pratica della polifonia ereditata dall' Ars nova e dall' Ars antiqua . Il lavoro di questi compositori poneva le basi per lo sviluppo di quella che sarebbe stata la teoria dell' armonia .

La monumentale complessità cui pervennero le composizioni fiamminghe [15] , le regole da essi codificate e la minuta tassonomia con la quale classificarono le forme da essi frequentate, soprattutto il canone, finirono per inaridire e considerare artificiose le composizioni dell'ultimo periodo fiammingo: a questo punto (tra il XVI e il XVII secolo ), gli insegnamenti dei fiamminghi erano stati assimilati dagli altri musicisti europei ed erano divenuti parte integrante della polifonia.

La produzione musicale italiana di questo secolo non è ben documentata. Si sa che vi fu un'espansione della musica d'uso, nelle corti e in genere nelle occasioni profane, la cui parte musicale, affidata come di consueto alla tradizione orale, fu quasi interamente perduta. Di questo periodo si ricordano i canti carnascialeschi o canti di Carnevale, nati a Firenze nell'epoca di Lorenzo il Magnifico . Si tratta di canti popolareschi a più voci: una vera e propria polifonia in cui tutte le voci posseggono lo stesso ritmo, tecnicamente definita come polifonia omoritmica .

Si affermarono inoltre diverse forme quasi monodiche , o comunque con polifonie omoritmiche molto più semplici di quelle fiamminghe, in cui il testo prevaleva sull'intreccio musicale. Tra queste era popolare la forma detta frottola . Da Napoli proveniva la villanella , che inizialmente si chiamò infatti villanella alla napoletana, una forma a tre voci, inizialmente in dialetto napoletano, che diventò una forma internazionale, come il madrigale . Fu una forma dal carattere fortemente popolare, caratterizzata dalla presenza di quinte parallele, quasi a sottolineare la distanza dalla tradizione colta dello stesso periodo.

Il Cinquecento

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Musica rinascimentale , Scuola veneziana e Scuola romana (musica) .

Nel XVI secolo si verificò di uno degli eventi più importanti per la diffusione della musica: la nascita dell'editoria musicale. Nel 1501 a Venezia venne per la prima volta pubblicato, ad opera di Ottaviano Petrucci , l' Harmonice Musices Odhecaton , un intero volume di musica a stampa. Petrucci utilizzò dei caratteri mobili: uno stampatore romano, Andrea Antico , utilizzò pochi anni dopo un procedimento di tipo xilografico per ottenere lo stesso risultato.

Un'altra importante diramazione della chanson parigina fu in Italia la composizione musicale del madrigale , nato ad opera del francese Philippe Verdelot e del fiammingo Jacques Arcadelt . Era una forma cantata a più voci, in cui il significato del testo comunicava il carattere espressivo alla musica; in essa si cimentarono i principali musicisti dell'epoca, tanto italiani, Palestrina , Monteverdi , Carlo Gesualdo , quanto stranieri, Orlando di Lasso , Adrian Willaert , ed altri appartenenti alla sesta generazione fiamminga.

L'avvento della Riforma Luterana e la reazione cattolica controriformista, culminata nel Concilio di Trento (1545-1563) ebbero un profondo influsso sulla musica sacra. Nel mondo tedesco, la traduzione in tedesco dei canti liturgici e la loro messa in musica spesso su melodie profane, creò la tradizione del corale protestante. Nel mondo cattolico, si creò un movimento di ritorno alle origini del gregoriano, che si distanziava dall'eccessiva complessità introdotta dalla scuola fiamminga nel secolo precedente, e proibiva ogni messa di derivazione musicale profana, richiamando i compositori al rispetto dell'intelligibilità del testo. Particolarmente sensibile a questi dettami fu il musicista italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), che, come compositore o maestro di diverse cappelle romane, [16] lasciò un corpus di 100 messe, 375 mottetti e più di 300 altre composizioni che costituirono in pratica la rifondazione della musica sacra cattolica, stabilendo un canone stilistico che sarebbe stato per secoli a venire il riferimento per la musica liturgica.

Allo stesso tempo, negli ambienti umanistici si sviluppava una polemica tra i proponenti delle forme polifoniche ei proponenti delle forme monodiche, dove questi ultimi vestivano i panni degli innovatori. Fondamentale fu il circolo fiorentino della Camerata de' Bardi , che, verso la fine del secolo, produsse ben due versioni, tra loro in concorrenza, di un dramma musicale, l' Euridice , dove veniva impiegata una tecnica nuova, detta del recitar cantando , dalla quale nel XVII secolo il genio di Claudio Monteverdi avrebbe fatto nascere il melodramma .

Il trattato De Institutioni Harmonica ( 1558 ) di Gioseffo Zarlino , uno dei conservatori e difensori della polifonia nella polemica sopra accennata, definisce in modo completo ed esauriente le leggi dell'armonia e quindi della polifonia.

Il Seicento e il Settecento: Il Barocco e il Classicismo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Musica barocca e Classicismo (musica) .

Il periodo Barocco copre il periodo tra il XVII e il XVIII secolo , in particolare dal 1600 al 1750. Il termine Barocco deriva dal termine dispregiativo utilizzato per indicare una pietra di forma irregolare, termine coniato nel secolo successivo. Le sue finalità erano quelle di meravigliare e stupire. Storicamente, la musica aveva quasi sempre previsto la presenza di elementi vocali, eventualmente con parti elaborate per strumenti musicali, mentre il Barocco prevedeva una prevalenza nell'utilizzo di strumenti, prevalenza che si sviluppò inizialmente all'interno delle chiese veneziane , sfruttando le possibilità acustiche della chiesa di San Marco. Si cominciò a scrivere per uno strumento musicale, sfruttando le capacità dello strumento stesso: questo tipo di scrittura prese il nome di Musica Idiomatica . Nei palazzi aristocratici si formò così la figura del Virtuoso, figura che in seguito arriverà anche nei palazzi vescovili.

La musica occidentale si sviluppò con straordinaria rapidità attraverso i secoli successivi, anche perfezionando il suo sistema tonale . La tonalità è un sistema musicale basato su scale maggiori e minori. Su ogni grado della scala si può costruire un accordo; gli accordi possono essere di posa (1°-6°), poco movimento (2°-4°), o movimento (5°-7°) e possono essere anche consonanti o dissonanti. Una pietra miliare è costituita dalle composizioni di Johann Sebastian Bach del Clavicembalo ben temperato [17] , opera che mette in pratica il cosiddetto sistema dei buoni temperamenti.

Tipologie d'opera dell'epoca barocca

Alcune tipologie di opera dell'epoca barocca sono:

Suite : considerata una successione di danze stilizzate composte solo per essere ascoltate: l' allemanda ha origine tedesca, la giga ha origini irlandesi, la corrente ha origine italiana/francese, infine la sarabanda di origine spagnola: questa successione di danze fu inventata da Froberger.

Sonata : brano strumentale simile al madrigale.

Forma libera : le sezioni del madrigale diventano quelle della sonata: passa dall'essere un unico brano a essere formato da più tempi. Lento-veloce-LV chiesa; VLVL camera.

Melodramma : nel 1570 in casa Jacopo Bardi , successivamente in casa Jacopo Corsi , alcuni artisti si riuniscono e decidono di far rivivere la tragedia greca basandosi sulla convinzione che fosse interamente cantata in un canto monodico accompagnato. Nel 1598 si arriva alla realizzazione della Dafne , musicata da Jacopo Peri e Corsi, della quale resta oggi solo qualche frammento. Nel 1600 viene composta, da Peri e Giulio Caccini , per il matrimonio di Maria de' Medici e Enrico IV di Francia , l' Euridice , con testi di Ottavio Rinuccini . Nello stesso anno l'opera di Emilio de' Cavalieri , Rappresentatione di anima et corpo , dotata dello stesso impianto di un melodramma, ma non è definibile come tale, dato che i melodrammi devono essere di argomento profano e questo non lo era. L'Euridice viene notata dal duca Gonzaga di Mantova che commissiona un melodramma al suo musicista Monteverdi , che compone nel 1607 l' Orfeo . I primi melodrammi vengono eseguiti in recitar cantando , una forma di canto monodico accompagnato: da lì nascono il recitativo e l' aria . Gli argomenti dei primi melodrammi sono di argomento mitologico per giustificare l'inverosimiglianza del dialogo cantato. Viene molto utilizzato il mito di Orfeo e Euridice perché si esprime la magia e la bellezza del canto di Orfeo capace di muovere gli affetti. Il finale veniva spesso cambiato perché i melodrammi dovevano avere un lieto fine, cosa che non caratterizzava questo mito.

Nel periodo barocco si istituirono alcune scuole per musicisti come associazioni laiche. In Italia nascono i primi conservatori, nati in realtà come orfanotrofi , a Venezia venivano chiamati ospedali, in cui agli orfani veniva fatta studiare la musica. In Italia Antonio Vivaldi operò molto negli orfanotrofi, come insegnante e direttore di orchestra. Innovando dal profondo la musica dell'epoca, Vivaldi diede più evidenza alla struttura formale e ritmica del concerto , cercando ripetutamente contrasti armonici e inventando temi e melodie inconsuete. Il suo talento consisteva nel comporre una musica non accademica, chiara ed espressiva, tale da poter essere apprezzata dal grande pubblico e non solo da una minoranza di specialisti. Vivaldi è considerato uno dei maestri della scuola barocca italiana, basata sui forti contrasti sonori e sulle armonie semplici e suggestive. Altro importante esponente della musica strumentale italiana di questo periodo è Domenico Scarlatti , pioniere di tecniche tastieristiche nuove per i suoi tempi, come arpeggi , note ribattute in agilità, incroci delle mani, ottave spezzate e percosse, doppie note. Dal punto di vista dello stile, le sue sonate sono caratterizzate da una rapidissima mobilità espressiva e da una grande inventiva armonica, con l'impiego di accordi spesso sorprendenti. La scuola pianistica russa ha tenuto in grande considerazione la musica del Scarlatti per le sue grandi qualità didattiche ed artistiche. Alla fine del Cinquecento un prete fiorentino, S. Filippo Neri , crea piccole assemblee dove i fedeli possono pregare e discutere insieme di argomenti religiosi. Queste assemblee ebbero molto successo. Vennero emulati ovunque. Durante queste assemblee i partecipanti discutevano e pregavano cantando delle Laudi polifoniche . Con la morte di S. Filippo Neri, l'utenza diventò di un ceto sociale più alto. Si cominciano a cantare i Madrigali, e piano piano si trasformano in oratori. Le principali differenze tra melodramma e oratorio sono: l'oratorio è privo di azione scenica, prevalgono la sacralità, le fondamentalità del coro, la presenza del narratore (historicus), mentre nel melodramma vi è un'azione scenica, l'argomento è profano, non ce n'è il coro né il narratore. Mentre fino al XVI secolo prevalevano gli strumenti a fiato in quanto più idonei ad eseguire la musica polifonica; nel '600 prevalsero gli archi anche perché con questo tipo di strumento puoi produrre più effetti e dinamiche. Fino a quel momento non esisteva il concetto di pubblico, dato che le opere venivano eseguite solo nelle corti. Nel 1637 con l'apertura del primo teatro pubblico a Venezia, la popolazione sarà quella che paga e comincerà a condizionare le scelte musicali. Durante la prima metà del Seicento nella scuola veneziana, Girolamo Frescobaldi scrisse per organo e clavicembalo , una musica polifonica dove inserisce il virtuosismo, dando anche indicazioni all'esecutore. Le forme dei brani che scrive sono: canzona , ricercare , toccata e capriccio . Accanto a quelle di Bach , sono di fondamentale importanza le composizioni del tedesco Georg Philipp Telemann , che esce dagli schemi della scuola tedesca di quel tempo. Vi è inoltre la grande presenza di Wolfgang Amadeus Mozart . Senza dubbio è uno dei più grandiː grazie a lui l'evoluzione della musica può poggiare su delle grandi fondamenta che si estendendono in tutti i campi, nella sinfonia , nell' opera , nella musica da camera , nelle serenate , e rappresenta di fatto il legame, possiamo dire, tra la musica del settecento [18] e quella romantica del XIX secolo.

L'Ottocento

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Musica romantica , Musica tardo-romantica e Storia della sinfonia .

Tra il 1750 ed il 1850 la musica classica occidentale si espresse in forme sempre più ricche ed elaborate, sia in campo strumentale, uno straordinario sviluppo ebbe la forma della sinfonia , che in campo operistico , sfruttando sempre più diffusamente le possibilità espressive fornite dal sistema armonico e tonale costruito nei secoli precedenti.

All'inizio del secolo giganteggia la figura di Ludwig van Beethoven (1770-1827), testimone dell'eredità di Mozart e dei compositori classici coevi, per arrivare a trasfigurare le forme musicali canoniche, soprattutto la sinfonia , la sonata , il concerto ed il quartetto d'archi , creando al contempo il concetto di musica assoluta , cioè svincolata dalle funzioni sociali cui era stata fino ad allora subordinata. Con Beethoven si assiste alla nascita della figura del compositore/artista, contrapposta a quella, in precedenza prevalente, del musicista/artigiano. Le nove sinfonie di Beethoven ebbero tale risonanza da promuovere la forma della sinfonia come la regina tra le forme musicali, al punto che molti dei musicisti venuti dopo di lui temevano di misurarsi con essa. Ciò nonostante, compositori come Johannes Brahms , Anton Bruckner e Gustav Mahler l'affrontarono con risultati così notevoli da far parlare di " Stagione del grande sinfonismo tedesco ".

In Beethoven si trovano le prime manifestazioni del romanticismo musicale, molti protagonisti del quale furono di area germanica e austriaca, come Weber , Schubert , Mendelssohn e Schumann . In Francia operavano invece Berlioz e il polacco Chopin . Emerge in questo periodo anche la figura del musicista virtuoso, che ha in Franz Liszt e Niccolò Paganini i due esempi più famosi e celebrati.

L' Ottocento è anche il secolo della grande stagione operistica italiana, che ha come protagonisti Gioachino Rossini (1792-1868), Vincenzo Bellini (1801-1835), Gaetano Donizetti (1797-1848), Giuseppe Verdi (1813-1901) e, a cavallo del secolo seguente, Giacomo Puccini (1858-1924). La tradizione operistica italiana continua ad esaltare il ruolo del canto che, sciolto dall'eloquenza dell'opera settecentesca diviene momento lirico, pura espressione dell'anima. Nel corso del secolo tuttavia essa assorbe progressivamente aspetti dell'opera francese, da sempre attenta all'aspetto visivo ea partire dalla seconda metà del secolo legata all'estetica del naturalismo . Quanto all'orchestra, da semplice accompagnamento del canto si evolve fino a diventare, nelle ultime opere di Verdi e successivamente in Puccini, un' orchestra sinfonica .

Alla fine del secolo la ricerca di nuove forme e di nuove sonorità porta alla crisi del sistema tonale, espressa nel famoso preludio del Tristano e Isotta di Richard Wagner del 1865 , che contiene passaggi armonicamente enigmatici, non interpretabili alla luce delle regole in vigore in quegli anni.

Il Novecento

Nel XX secolo , parallelamente al versante colto, che in realtà si estende molto al di là dei confini tracciati dalla musica seriale, assunsero grande importanza i generi musicali popolari, cui i mezzi di comunicazione di massa consentirono una diffusione senza precedenti.

La musica colta

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Musica moderna , Musica contemporanea e Musica postmoderna .

Dopo la crisi del sistema tonale, a cavallo tra Ottocento e Novecento si avvia una frenetica ricerca di nuovi codici linguistici su cui basare la composizione musicale . Le soluzioni proposte sono diverse: dal ritorno alla modalità , all'adozione di nuove scale, di derivazione extraeuropea, come quella per toni interi , proposta per primo da Claude Debussy , al cromatismo atonale e poi dodecafonico che tende a scardinare la tradizionale dualità di consonanza/dissonanza.

In particolare, nel secondo decennio Arnold Schönberg , assieme ai suoi allievi, tra cui si ricordano Alban Berg e Anton Webern , giunge a delineare un nuovo sistema , noto come, dodecafonia , basato su serie di 12 note. Alcuni ritennero questo l'inizio della musica contemporanea , spesso identificata con la musica d' avanguardia : altri dissentirono vivamente, cercando altre strade. Il concetto di serie, inizialmente legato ai soli intervalli musicali, si svilupperà nel corso del secondo Novecento sino a coinvolgere tutti i parametri del suono. È questa la fase del serialismo , il cui vertice fu raggiunto negli anni cinquanta con musicisti come Pierre Boulez , John Cage , Terry Riley , Steve Reich .

Altri musicisti - tra cui Igor' Fëdorovič Stravinskij , Béla Bartók e Maurice Ravel - scelsero di cercare nuova ispirazione nelle tradizioni folkloristiche e nella musica extraeuropea, mantenendo un legame con il sistema tonale, ma innovandone profondamente l'organizzazione e sperimentando nuove scale, ritmi e timbri.

In Italia spiccano Gian Francesco Malipiero e Luigi Dallapiccola per il primo Novecento, Luciano Berio e Luigi Nono nel secondo dopoguerra.

La musica da film

Con l'avvento della cultura cinematografica , inizia anche la diffusione della "musica da film" o colonna sonora , che riprende la funzione di "commento musicale" delle scene, come accade per il teatro. Sergej Prokof'ev fu uno fra i primi musicisti a lavorare per il cinema, in particolare collaborò con il regista Ėjzenštejn . Tra gli altri compositori celebri del XX e XXI secolo vi sono Philip Glass , Ennio Morricone , Nino Rota , John Williams , Alfred Newman , Bernard Herrmann , Henry Mancini , Danny Elfman , Thomas Newman , John Powell , Hans Zimmer e David Newman . Per questo genere di musica non vi sono dei canoni o metodi musicali precisi che lo contraddistingue dagli altri, dato che ogni compositore possiede un suo stile personale e può avere influenze diverse da qualsiasi altro genere: dalla musica classica, dal jazz o dal rock e così via. Con la nascita dei videogiochi, le colonne sonore hanno trovato un altro campo di applicazione, conosciuto per tali opere come background music .

Il jazz, il ragtime ed il blues

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Jazz e Blues .
Louis Armstrong negli anni trenta

All'inizio del Novecento, negli Stati Uniti d'America , iniziano a diffondersi tra la popolazione urbana diversi generi musicali derivati dalle tradizioni popolari degli africani portati come schiavi sul continente, e dalle loro unioni con le tradizioni musicali bianche.

Nascono e acquistano notorietà in questo modo il ragtime , il blues urbano, derivato dal cosiddetto blues primitivo che veniva cantato nelle campagne, e da ultimo, il jazz , che combinava la musica bandistica e da parata, suonata soprattutto a New Orleans , con forti dosi d' improvvisazione e con particolari caratteristiche ritmiche e stilistiche.

L'invenzione del fonografo , prima, e della radio , poi, permise una diffusione senza precedenti di questi nuovi generi musicali, spesso interpretati da musicisti autodidatti molto più legati ad una tradizione musicale orale che non alla letteratura musicale. Questo fatto, le origini non europee degli interpreti, e il citato ricorso all'improvvisazione, contribuirono a creare musiche di grande freschezza e vitalità. Al contrario di quello che era successo tante volte nella storia della musica, la tecnologia offriva ora ad una musica popolare, fondata più sulla pratica che sulla carta, di essere trasmessa e tramandata, piuttosto che dimenticata.

La musica jazz continuò a svilupparsi per tutto il XX secolo , diventando prima musica di larghissimo consumo durante gli anni venti e gli anni 30 , detti anche gli anni dello swing , intrecciandosi con altri generi per dare vita a forme di espressione musicale ancora diverse, la più commercialmente rilevante delle quali fu il rock , ed evolvendosi poi gradatamente in una musica per musicisti e per appassionati, quando non per élite, espandendosi fuori dall'America e trovando seguaci prima in Europa, dove fu spesso apprezzata più che nel suo luogo di nascita, e poi in tutto il mondo, diventando uno dei contributi musicali più importanti del Nuovo Continente.

La musica pop

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Musica pop .
Presley in un'immagine degli anni settanta

All'inizio del XX secolo la musica occidentale è dunque ormai profondamente cambiata, e scossa fin dalle fondamenta. Non solo, ma cambiano anche, grazie alle invenzioni relativamente recenti della radio e del fonografo , i modi ei tempi di ascolto della musica stessa, prima limitati a concerti in locali appositamente adibiti, come teatri , locali, club o case private. Da una parte inizia a crearsi un pubblico potenziale più vasto e meno acculturato, che apprezza sistemi melodici e armonici più semplici, dall'altra mai come in questo periodo storico è stato facile, per chi volesse suonare, procurarsi uno strumento e imparare a usarlo.

A questo si deve aggiungere una seconda rivoluzione, anche questa tecnologica: l'invenzione dell' altoparlante e dell'amplificazione audio, che permette di far suonare assieme strumenti che non potrebbero farlo altrimenti (come per esempio una chitarra , una batteria di tamburi e un pianoforte ), perché il suono di alcuni di essi prevaricherebbe completamente gli altri.

Queste nuove possibilità tecniche crearono l'occasione per nuovi veicoli espressivi che la musica colta tardò a cogliere e che la nuova musica popolare non ebbe alcun problema ad adottare, creando, tra il 1920 fino al 1980 e in misura minore negli anni successivi, una grande fioritura di nuovi stili e generi, quali jazz , blues , rock , soul , pop , funk , metal e fusion , ognuno dei quali si è suddiviso in ulteriori sottogeneri. Nascono così personaggi che diventano autentici fenomeni mediatici raggiungendo una popolarità senza precedenti. Gli stessi fattori, assieme alle mutate condizioni sociali ed economiche del mondo occidentale, fanno assumere estrema rilevanza agli aspetti commerciali del fenomeno musicale, aspetti che avevano iniziato ad emergere già nel secolo precedente: nel XX secolo la richiesta popolare di musica fa nascere, in occidente e nel resto del mondo, una vera e propria industria musicale di dimensioni e risorse gigantesche. Inoltre nacquero le prime sigle di cartoni animati, una delle tante è Mimì e la nazionale di pallavolo

Il rock

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Rock e Rock and roll .

Il rock è la dizione abbreviata di rock and roll o rock'n'roll, e, da quando si affermò questa espressione abbreviata, si svilupparono diversi sottogeneri che enfatizzavano gli aspetti più aggressivi di questo genere. La parola rock si iniziò a leggere come, roccia, e, in espressioni come hard rock cioè, roccia dura . Il rock'n'roll nacque negli anni cinquanta come musica ballabile, derivato dal boogie-woogie , ballo afro-americano del dopo guerra, il cui significato infatti, sta proprio per ondeggia e ruota . Quando il rock e il rock'n'roll si differenziarono, cioè da quando appunto non furono più sinonimi, solo la seconda espressione venne intesa come forma originaria di questo genere. Storicamente un gruppo, o una band è formata da una voce, una o più chitarre , il basso e la batteria , spesso con l'inserimento di pianoforte o sassofono . Negli anni settanta, soprattutto nel Regno Unito , si affacciarono personaggi come i Pink Floyd , Arthur Brown e Soft Machine , pronti a spaziare ea raggiungere nuove melodie musicalmente più complesse rispetto a quelle del rock primitivo, creatività che diede inizio ad una rivoluzione. In questa rivoluzione venne coinvolta anche la tecnologia, che con il sintetizzatore , il moog , il mellotron , strumenti elettronici che iniziarono a dare vita a forme compositive sempre più complesse ea sonorità completamente nuove. Lo sviluppo del rock ha condotto alla creazione di sottogeneri anche molto diversi tra di loro, che spaziano dalla ricerca virtuosistica e alla complessità compositiva del progressive , al diretto minimalismo del punk , passando per l' Heavy metal , caratterizzato da ritmi aggressivi, e tematiche che spaziano dalla violenza anarchica alla lotta per la libertà, dai racconti storico-tragici al fantasy, dalla futilità della guerra alla condanna degli orrori del genere umano. Questi sottogeneri spesso svolgono un ruolo importante nella ricerca giovanile di una propria identità, finendo dunque col legarsi a sottoculture preesistenti o, addirittura, con il crearle.

La musica elettronica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Musica elettronica .

In seguito all'invenzione delle primissime apparecchiature tecnologiche avvenute nel corso del Novecento, vennero fondati, a partire dalla seconda metà degli anni quaranta, i primi studi di registrazione dedicati alla musica elettronica. [19] I musicisti che vi operavano erano tutti autori di composizioni d'avanguardia atonali e concettualmente legate alla musica contemporanea. Fra essi, i più importanti includono John Cage , Pierre Henry , e Karlheinz Stockhausen . A partire dagli anni sessanta, l'aumento della produzione di apparecchiature elettroniche, e la conseguente popolarizzazione , permise alle sonorità prodotte dalle nuove tecnologie di influire su un numero sempre crescente di stili di musica popolare, come avvenne con la musica Dub ed il Reggae. Fra essi vanno segnalati almeno il krautrock , stile sperimentale emerso in Germania lungo la prima metà degli anni settanta [20] e comprendente fra i suoi esponenti gli influentissimi Kraftwerk , [21] il synth pop , uno dei primi stili melodici suonati con tecnologie elettroniche, la musica house , e la techno .

Note

 1. ^ musica nell'Enciclopedia Treccani
 2. ^ Wallin Nils Lennart, Steven Brown e Björn Merker, The Origins of Music , Cambridge, MIT Press, 2001, ISBN 0-262-73143-6 .
 3. ^ Bernie Krause, The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places , Little Brown/Hachette, New York, 2012.
 4. ^ Definizione di litofono , su treccani.it .
 5. ^ Ricostruzione di Marcelle Duchesne-Guillemin dell'inno che può essere ascoltata su Urkesh webpage , benché vi siano almeno altre quattro "diverse interpretazioni della notazione, ciascuna delle quali porta a risultati completamente differenti". West 1994, 161. In aggiunta a West e Duchesne-Guillemin (1975, 1977, 1980, & 1984), le interpretazioni alternative comprendono Anne Draffkorn Kilmer (1965, 1971, 1974, 1976, & 1984), David Wulstan (1968), e Raoul Vitale (1982).
 6. ^ La canzone più antica del mondo: l'inno a Nikkal , su vanillamagazine.it .
 7. ^ West 1994, 171.
 8. ^ In un riferimento che sembra alludere a un'epoca attorno al 3200 - 3300 aC
 9. ^ ( EN ) You Lan
 10. ^ l'effetto degli ultrasuoni prodotti dall'organo è documentato anche da alcuni studi scientifici.
 11. ^ Di ampiezza inferiore ad un semitono e perciò dette microtoni.
 12. ^ Ossia affidata ad un solista, dalla parola greca il cui significato è "una voce sola".
 13. ^ La durata di una nota era indicata in proporzione alle altre.
 14. ^ Questo era ad esempio il caso delle composizioni del Petrarca .
 15. ^ Si ricorda il mottetto "Deo Gratias" di Johannes Ockeghem , a 36 voci a parti reali - cioè senza alcun raddoppio di una o più linee melodiche, sia all'unisono che all'ottava.
 16. ^ Tra cui, per un breve periodo, anche la Cappella Sistina .
 17. ^ I° libro del 1722, II° libro del 1744, e raccolta di 48 Preludi e Fughe in tutte le tonalità.
 18. ^ Le sinfonie calme e serene, che rispecchiano alla perfezione gli schemi musicali di Haydn .
 19. ^ Jean-Jacques Nattiez, Enciclopedia della Musica I - il Novecento, Einaudi, 2011, 337-338, 413-417.
 20. ^ Progressive & Underground (Cesare Rizzi, Giunti, 2003) pag. 8
 21. ^ Cesare Rizzi, Enciclopedia Rock Anni '80, Arcana Editrice, 2002, pp. 295

Bibliografia

 • AA.VV. Storia della musica , a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT, 1991, 12 voll.
 • Mario Carrozzo e Cristina Cimagalli, Storia della musica occidentale , voll. 1-3, Armando Editore, Roma, 1997, ISBN 88-8358-163-6 , ISBN 88-8358-227-6 , ISBN 88-8358-228-4
 • Eugenio Raneri, Storia della musica antica - Dall'Antichità al Settecento , Edizioni del Faro, Trento, 2019, ISBN 978-88-6537-707-9
 • Eugenio Raneri, Storia della musica moderna - Dal Settecento al Novecento , Edizioni del Faro, Trento, 2019, ISBN 978-88-6537-704-8
 • Salvino Chiereghin , Storia della musica italiana - Dalle origini ai nostri giorni , Vallardi , Milano, 1937
 • Paul Griffiths, Breve storia della musica occidentale , Einaudi (ed. originale: A Concise History of Western Music , Cambridge University Press, 2006) - ISBN 978-88-06-18532-9
 • Salvino Chiereghin, Musica, divina armonia , Società Editrice Internazionale , Torino, 1953
 • Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti (DEUMM) a cura di Alberto Basso, Torino, UTET, 1985 ISBN 88-02-04228-4 .
 • Donatella Restani (a cura di), Musica e mito nella Grecia Antica , Bologna, il Mulino, 1995
 • Mario Pintacuda, La musica nella tragedia greca , Cefalù, Misuraca, 1978
 • Fulvio Rampi e Massimo Lattanzi, Manuale di Canto Gregoriano , Milano, Editrice Internazionale di Musica e Arte, 1991
 • Alberto Turco, Il canto gregoriano , Roma, Torre d'Orfeo, 1987
 • Eugene Cardine, Semiologia Gregoriana , Roma, Pontificio Istituto di Musica Sacra, 1968
 • Nino Pirrotta, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi , Torino, Einaudi, 1981
 • Massimo Mila , Breve storia della musica , Torino, Einaudi, 1963 (ultima ristampa: 2007)
 • Alessandro Zignani, Il suono rivelato. Una Storia della Musica , Varese (2010), Zecchini Editore , pp. IV+188, ISBN 978-88-6540-004-3
 • Curt Sachs, La musica nel mondo antico. Oriente e Occidente , Firenze, Sansoni, 1981 (orig. The rise of music in the ancient world. East and West , New York, Norton, 1943)
 • Gustav Reese, La Musica nel Medioevo , Firenze, Sansoni, 1980 (orig. Music in the Middle Ages , New York, Norton, 1940)
 • Ian Fenlon, James Haar, L'invenzione del madrigale italiano , Torino, Einaudi, 1992 (orig. The Italian Madrigal in the early sixteenth century. Source and interpretation. , Cambridge, Cambridge University Press, 1988)
 • Henri Irenée Marrou, I trovatori , Milano, Jaca Book, 1994 (orig. Les troubadours , Paris, Editions de Seuil, 1971)
 • Willi Apel , La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo , Firenze, Sansoni, 1984 (orig. Die Notation der polyphonen Musik 900-1600 , Leipzig, Breitkopf & Härtel , 1962)
 • George Hart, The Routledge Dictionary Of Egyptian Gods And Goddesses , Routledge, 2005
 • ( EN ) New Grove's Dictionary of Music and Musicians , a cura di Stanley Sadie, 6ª edizione, Londra, McMillan, 1980
 • ( EN ) Brown, Steven (a cura di), The Origins of Music , The MIT Press, 2000, ISBN 0-262-23206-5 .
 • ( EN ) Bib Fink, On the Origin of Music , Greenwich, Canada, 2004, ISBN 0-912424-14-1 .
 • ( EN ) Richard H. Hoppin, Medieval Music , New York, WW Norton & Co, 1978, ISBN 0-393-09090-6 .
 • ( EN ) Gustave Reese , Music in the Renaissance . New York, WW Norton & Co, 1954, ISBN 0-393-09530-4 .
 • ( EN ) Phil Bangayan, Giselle Bonet, Ghosemajumder Shuman, Digital Music Distribution (History of the Recorded Music Industry), MIT Sloan School of Management, 2002
 • ( EN ) Elliot Schwartz, Daniel Godfrey, Music Since 1945 , Stati Uniti, Simon & Schuster Macmillan, 1993, ISBN 0-02-873040-2

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni