X-SAMPA

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca

X-SAMPA , un acrónimo de Alfabeto Fonético de Métodos de Avaliación da Fala Extendida , é unha variante de SAMPA desenvolvida en 1995 por John C. Wells , profesor de fonética na Universidade de Londres .

É un repertorio de caracteres fonéticos que se pode empregar en calquera computador que teña caracteres ASCII de 7 bits, deseñado para unificar os diferentes alfabetos SAMPA e estendelo a todo o alfabeto fonético internacional (IPA).

características

  • Os símbolos do IPA que corresponden ás letras minúsculas do alfabeto latino represéntanse como están en X-SAMPA.
  • X-SAMPA usa unha barra (\) para crear novos símbolos.
  • Os diacríticos X-SAMPA seguen o símbolo que serven para modificar (coa excepción de ~, = e `, únense ao símbolo en si co carácter _).
  • Os números _1 a _6 úsanse para as linguas de ton .

Minúscula

X-SAMPA IPA Son
a a Voz central
b b Oclusiva bilabial con voz
b_ < ɓ Sonoro bilabial implosivo
c c Oclusiva palatal xorda
d d Oclusiva alveolar con voz
d` ɖ Oclusivo retroflex con voz
d_ < ɗ Sonoro alveolar implosivo
E E Vogal semicerrada anterior sen redondear
f f Fricativa labiodental xorda
g g Oclusiva velar con voz
g_ < ɠ Veo sonoro implosivo
h h Fricativa glotal xorda
h \ ɦ Fricativa glotal con voz
o o Vogal frontal non pechada pechada
j j Aproximante palatal
j \ ʝ Fricativa palatal con voz
k k Oclusiva velar xorda
L L Lateral alveolar
alí ɭ Retroflex lateral
L \ ɺ Monovibrador alveolar lateral
m m Nasal bilabial
n n Nasal alveolar
n` ɳ Retroflex nasal
ou ou Vogal posterior semipechada redondeada
páx páx Oclusiva bilabial xorda
p \ ɸ Fricativa bilabial xorda
q q Oclusiva uvular xorda
r r Vibrante alveolar
r` ɽ Retroflex monovibrante
r \ ɹ Aproximante alveolar
r \ ` ɻ Aproximante retroflex
s s Fricativa alveolar xorda
si ʂ Fricativa retroflex con voz
s \ ɕ Fricativa alveolopalatal xorda
t t Oclusiva alveolar xorda
t` ʈ Oclusivo retroflex xordo
ti ti Vogal traseira pechada redondeada
v v Fricativa labiodental con voz
v \
(ou P)
ʋ Aproximante labiodental
w w Aproximante labiovelar expresado
x x Fricativa velar xorda
x \ ɧ Fricativa dorsopalatal velar apagada
y y Vogal dianteira pechada redondeada
z z Fricativa alveolar con voz
z` ʐ Fricativa retroflex con voz
z \ ʑ Fricativa alveolopalatal con voz

Maiúsculas

X-SAMPA IPA Son
A ɑ Abre vogal non arredondada
B. β Fricativa bilabial con voz
B \ ʙ Bilabial vibrante
C. ç Fricativa palatal xorda
D. ð Fricativa dental con voz
E ɛ Vogal non rodeada semiaberta anterior
F. ɱ Nasal labiodental
G. ɣ Fricativa velar con voz
G \ ɢ Oclusiva uvular con voz
G \ _ < ʛ Sonoro uvular implosivo
H. ɥ Aproximante labiopalatal
H \ ʜ Fricativa epiglotal xorda
O ɪ Vogal case anterior case pechada non redondeada
O \ Ɨ (non presente no IPA)
J ɲ Nasal palatal
J \ ɟ Oclusiva palatal con voz
J \ _ < ʄ Son palatal implosivo
K. ɬ Fricativa alveolar sen voz lateral
K \ ɮ Fricativa alveolar de voz lateral
L ʎ Palatal lateral
L \ ʟ Aproximante velar lateral
M. ɯ Vogal traseira pechada non redondeada
M \ ɰ Aproximante velar
Non ŋ Veo nasal
N \ ɴ Nasal uvular
OU ɔ Vogal traseira semiaberta redondeada
OU \ ʘ Clic bilabial
P.
(ov \)
ʋ Aproximante labiodental
P ɒ Vogal traseira aberta redondeada
R. ʁ Fricativa uvular con voz
R \ ʀ Uvular vibrante
S. ʃ Fricativa postalveolar xorda
T. θ Fricativa dental xorda
U ʊ Vogal case posterior redondeada case pechada
U \ ʊ̵ (non presente no IPA)
V. ʌ Vogal semiaberta traseira non redondeada
W ʍ Aproximante labiovelar xordo
X χ Fricativa uvular xorda
X \ ħ Fricativa farínxea xorda
Si ʏ Vocal case anterior case pechado redondeado
Z ʒ Fricativa postalveolar con voz

Outros personaxes

X-SAMPA IPA Son
. . Fin de sílaba
" ˈ Acento
% ˌ Acento secundario
'
(ou _j)
ʲ Palatalización
: ː Longo
: \ ˑ Semi-longo
- Separador
@ ə Scevà
@ \ ɘ Vogal central semipechada non redondeada
{ æ Vogal anterior case aberta non redondeada
} ʉ Vogal central pechada redondeada
1 ɨVogal central pechada non redondeada
2 ou Vogal dianteira semipechada redondeada
3 ɜ Vogal central semiaberta non rodeada
3 \ ɞ Vogal central medio aberta redondeada
4 ɾ Monovibrador alveolar
5 ɫ
6 ɐ Voz central case aberta
7 ɤ Vogal semipechada traseira non redondeada
8 ɵVogal central semipechada redondeada
9 œVogal frontal semiaberta redondeada
& ɶ Vogal dianteira aberta redondeada
? ʔ Parada glotal aburrida
? \ ʕ Fricativa farínxea con voz
* Carácter indefinido
<\ ʢ Fricativa epiglotal con voz
> \ ʡ Plosivo epiglotal
^ Ton elevado
! Ton baixado
! \ ǃ Clic Postalveolar
\ ǀ Clic dental
\ | \ ǁ Clic alveolar lateral
= \ ǂ Clic palatoalveolar
- \ ̮ Ligamento

Diacríticos

X-SAMPA IPA Son
_ " ̈ Centralizado
_ + ̟ Avanzado
_- ̠ Atrás
_ / ˇ Ton ascendente
_0 ̥ Consoante xorda
_ < Consoante inxectiva
=
(ou _ =)
̩ Silábico
_> ʼ Exectivo consonante
_? \ ˤ Faringalización
_ \ ˆ Ton descendente
_ ^ ̯ Non silábico
_} ̚ Liberación inaudible
` ˞ Rotacización
~
(ou _ ~)
̃ Nasalización
_TO ̘ Raíz da linguaxe avanzada
_a ̺ Apical
_B ̏ Ton moi baixo
_B_L
_c ̜ Menos labializado
_d ̪ Dental
_E ̴ Velarizado ou faringalizado
<F>
_F ̂ Ton descendente
_G ˠ Velarización
_H ́ Ton alto
_H_T
_h ʰ Aspiración
_j
(ou ')
ʲ Palatalización
_k ̰ Laringalización
_L ̀ Ton baixo
_L ˡ Liberación lateral
_M ̄ Ton medio
_m ̻ Laminal
_N ̼ Linguolabial
_n Liberación nasal
_OU ̹ Máis labializado
_ou ̞ Baixado
_q ̙ Raíz da lingua cara atrás
<R>
_R ̌ Ton ascendente
_R_F
_r ̝ Levantado
_T ̋ Ton moi alto
_t ̤ O son murmurou
_v ̬ Son
_w ʷ Labialización
_X ̆ Moi curto
_x ̽ Semicentralizado

Outros proxectos

Ligazóns externas